Chronická hepatitida C – snadno čitelné systémové onemocnění?


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(Suppl2): 5
Kategorie: Úvodníky

Úvodní slovo prof. MUDr. Petra Husy, CSc., spolueditora tohoto suplementa časopisu Vnitřní lékařství

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

název předkládaného suplementa, které obsahuje souhrnné články tří českých hepatologů, je úmyslně poněkud provokující. Po objevení viru hepatitidy C (HCV) v roce 1989, a zejména po zavedení testování protilátek anti-HCV do rutinní praxe, se v literatuře začala objevovat záplava informací o vztahu infekce HCV k řadě extrahepatálních nemocí a symptomů, především ke smíšené kryoglobulinemii. Souvislost s infekcí HCV je považována za prokázanou i u membranoproliferativní glomerulonefritidy, leukocytoklastické vaskulitidy, lymfoproliferativních onemocnění (zejména B-buněčného lymfomu), Sjögrenova a sicca syndromu, lichen planus, porfyria cutanea tarda a diabetes mellitus. Velmi pravděpodobný je i vzájemný vztah chronické infekce HCV a onemocnění štítné žlázy, artralgií, jinak nevysvětlitelné únavy a autoimunitní hepatitidy. Přestože je v literatuře tolik informací o extrahepatálním působení HCV, v klinické praxi se na tuto skutečnost stále málo myslí. Přitom podle platných tuzemských i mezinárodních doporučených postupů patří pacienti s extrahepatálními projevy infekce HCV mezi osoby, které by měly být antivirově léčeny co nejdříve.


Paní MUDr. Libuše Husová, Ph.D., z Centra kardiochirurgie a transplantační chirurgie v Brně, ve svém sdělení informuje o výsledcích bezinterferonové léčby kombinací paritapreviru potencovaného ritonavirem, s ombitasvirem a dasabuvirem. Jedná o tzv. 3D terapii, která spočívá v současném podávání léků Viekirax a Exviera. V rámci České republiky se podařilo shromáždit data 109 pacientů z 9 center. Jednalo se především o pacienty velmi obtížně léčitelné – s nulovou odpovědí na předchozí antivirovou léčbu, s kompenzovanou jaterní cirhózou nebo s rekurencí infekce HCV po transplantaci jater. Přesto nebylo zaznamenáno nedosažení setrvalé virologické odpovědi z důvodu virologického selhání léčby. Souhrnná data jsou doplněna několika kazuistikami, které vhodně dokreslují úspěšnost léčby těchto problematických pacientů 3D režimem.

Hepatolog a gastroenterolog pan MUDr. Václav Hejda z I. Interní kliniky LF UK a FN v Plzni se zabývá závažnými komplikacemi jaterní cirhózy, především krvácením do trávicího traktu při portální hypertenzi. Chronická infekce HCV je významnou příčinou vzniku jaterní cirhózy a jejich komplikací v řadě zemí světa včetně České republiky. Účinná antivirová léčba významně redukuje nebezpečí vzniku terminálních stadií chronické infekce HCV, jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Včasná diagnostika infekce HCV je proto velmi důležitá.

Mezioborová spolupráce je v diagnostice chronické infekce HCV nezbytná. Většina pacientů s touto závažnou infekcí je diagnostikována v podstatě náhodně – jedná se buď o preventivní vyšetření, nebo pátrání po příčinách elevace tzv. jaterních enzymů, především ALT a AST. Je třeba si uvědomit, že naprostá většina pacientů s chronickou hepatitidou C má akti­vitu ALT, AST buď trvale normální, nebo jen nevýrazně zvýšenou – nejčastěji do dvojnásobku či trojnásobku horní hranice normy. Přesto tito lidé mohou mít pokročilý jaterní proces. Vzhledem k častému výskytu extra­hepatálních projevů infekce HCV je potřeba na možnost hepati­tidy C myslet především u pacientů s onemocněním ledvin, štítné žlázy, diabetem a s výše uvedenými hematoonkologickými a kožními chorobami. Eradikace infekce HCV redukuje symptomy a mortalitu těchto závažných onemocnění. Pacienti, kteří dosáhnou setrvalé virologické odpovědi, mají navíc významně zlepšenou kvalitu života, včetně fyzické, emociální a sociální složky zdraví. Potřeba včasného diagnostikování a léčení extrahepatálních projevů infekce HCV je v současnosti zvláště naléhavá vzhledem k dostupnosti vysoce účinné léčby infekce HCV přímo působícími virostatiky, která je na rozdíl od interferonových režimů pacienty velmi dobře tolerovaná a prakticky nemá kontraindikace.

Brno, srpen 2016


prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

www.fnbrno.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se