Odešel prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.
*7. 11. 1938 19. 6. 2016


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(6): 500
Kategorie: Osobní zprávy


Dne 19. června 2016 odešel výborný učitel, laskavý lékař a vědec pan profesor Bořivoj Semrád, který se zasloužil o brněnskou medicínu, kardiologii a vnitřní lékařství. Nebyl jenom významným odborníkem na poli medicíny, ale také všestranným člověkem, jehož zájmy obsáhly širokou paletu od umění až po sport. Dokázal zvládnout i náročnou lékařskou kariéru a byl příkladem pro mnohé z nás. Nemůžeme opomenout široké znalosti pana profesora z celé oblasti interní medicíny a kardiologie a jeho nezpochybnitelné pedagogické vedení.

Pro úplnost doplníme několik faktografických dat životopisu profesora Bořivoje Semráda.

Lékařskou fakultu absolvoval v roce 1962 a byl promován s vyznamenáním. Po promoci v roce 1962 nastoupil na Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity J.E. Purkyně) v Brně, kde se jako odborný asistent pod vedením prof. Kruty věnoval hlavně buněčné teorii poruchy srdečního rytmu. Poté nastoupil jako odborný asistent na I. interní kliniku Fakultní nemocnice Pekařská (nyní FN u sv. Anny) v Brně, kde se začal věnovat také výuce mediků. Mnohé z nich svým pedagogickým působením a zápalem pro obor inspiroval k tomu, aby se věnovali vnitřnímu lékařství. Atestace I. stupně a II. stupně z vnitřního lékařství složil v letech 1967 a 1973. Disertační práci na téma Hemodynamika nemocných s poruchami srdečního rytmu obhájil v roce 1980, o rok později obdržel vědeckou hodnost Candidatus Scientiarum (CSc.). Habilitoval se v roce 1990 prací O problematice léčení chlopenních srdečních vad. V roce 1995 v řízení ke jmenování profesorem úspěšně obhájil práci na téma Terapie komorových arytmií a byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.

V letech 1978–1990 pomáhal při založení a rozvoji Výzkumného ústavu kardiovaskulární chirurgie, pozdějšího Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Stal se vedoucím výzkumným pracovníkem tohoto centra a spolupodílel se na jeho vysokém odborném hodnocení.

Po roce 1989 byl jmenován přednostou I. interní kliniky FN Brno, pracoviště Bohunice, kterou nechal přejmenovat na Interní kardiologickou kliniku. V roce 2004 předal po dlouholetém působení její vedení svému žákovi a nástupci prof. J. Špinarovi. Přestože byl svým zaměřením hlavně kardiolog, vnitřní lékařství na své klinice nadále podporoval a byl rádcem mladších kolegů ve složitých diferenciálnědiagnostických úvahách. Na této klinice dokázal v neobyčejně krátké době vytvořit tým skvělých kardiologů i internistů. Jako emeritní profesor na klinice působil do roku 2010.

Během svého aktivního života napsal řadu publikací, kapitol do kardiologických učebnic, byl řešitelem řady úspěšně obhájených výzkumných úkolů. Ve své pedagogické činnosti v interní medicíně a kardiologii výtečně skloubil své znalosti z fyziologie a klinické medicíny. Jeho hlavní pole odborné působnosti byly arytmologie a hemodynamika srdečních vad.

Pod jeho vedením zavedli lékaři na Interní kardiologické klinice FN Brno, pracoviště Bohunice, do praxe řadu moderních kardiologických metod, a tak svému nástupci profesoru Špinarovi předal jak personálně, tak materiálně skvěle vybavenou kliniku.

V osobě profesora Semráda ztrácí česká lékařská a akademická obec vzácnou osobnost, skvělého vědce, učitele a mentora. Profesor Semrád se nesmazatelně zapsal do života obou kardiologických klinik LF MU a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, a ty ponesou dále jeho odkaz.

Milý pane profesore, zůstáváš zde stále s námi, Tebou odvedená práce a životní moudrost budou stále žít v našich myslích.

Čest Tvé památce.

Jiří Vítovec a Jindřich Špinar


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×