Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kol.
Neuroendokrinní nádory


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(4): 340
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2016. 375 s. ISBN 978-80-7345-469-5

Monografie „Neuroendokrinní nádory“ kolektivu autorů vedeného prim. E. Sedláčkovou vyplňuje mezeru v naší literatuře na toto téma. Neuroendokrinní nádory patří mezi vzácná onemocnění, mohou však sloužit jako příklad toho, jak jsou poznatky získané v základních oborech převáděny do praxe, a naopak praktické zkušenosti mění základní obory. V posledních 10 letech se v této oblasti také hodně událo a dále se vyvíjí a především se toto poznání promítá do zlepšené prognózy nemocných. Monografie postupně diskutuje teoretické základy této problematiky a jednotlivé léčebné metody.

Nejprve je stručně pojednáno o historickém vývoji studia této problematiky. Následující statě věnované etiologii a patologii tohoto onemocnění uvádějí čtenáře do této poměrně komplexní problematiky. Jsou rovněž popsány možnosti diagnostiky těchto vzácných nádorových onemocnění.


Následuje kapitola pojednávající o možnostech multidisciplinární léčby. Je samozřejmě pojednáno o chirurgické léčbě a lokoregionálních léčebných metodách. Stať týkající se radioterapie je rovněž významná, uvědomíme-li si, že do skupiny neuroendokrinních nádorů patří i malobuněčné karcinomy: v posledních letech jsme v oblasti radioterapie svědky rychlého vývoje a radioterapie mění prognózu nemocných. I když je tato monografie zaměřena poněkud jiným směrem než na oblasti nádorů plic, nicméně v léčbě malobuněčných karcinomů jiných oblastí vycházíme ze zkušeností v léčbě malobuněčného karcinomu plic. Rovněž ve speciální části je tématu radioterapie malobuněčného karcinomu věnována náležitá pozornost ve světle nově publikovaných studií. Velká pozornost je věnována farmakoterapii neuroendokrinních nádorů, u nichž se setkáváme s některými specifickými léčebnými postupy. Postupně je pojednáno o cytotoxické chemoterapii, hormonální léčbě, kterou zde představují somatostatin a jeho analoga, a rychle se rozvíjející cílené léčbě, včetně imunoterapie. Je pojednáno také o terapeutickém využití radionuklidů. Chemoterapie špatně diferencovaných neuroendokrinních karcinomů se také řídí poznatky získanými v chemoterapii malobuněčného karcinomu plic. Jsou zde podrobně diskutovány používané režimy a základní studie, které tyto režimy etablovaly. Samostatná stať je také věnována imunoterapii, která se jeví jako velmi slibná u celého spektra nádorových onemocnění.

Následuje speciální část věnovaná jednotlivým primárním lokalizacím neuroendokrinních nádorů. Postupně jsou probrány neuroendokrinní nádory plic a thymu, ezofagogastrické oblasti, pankreatu, tenkého střeva a tlustého střeva. Dále je pojednáno o neuroendokrinních nádorech vzácných lokalizací a neznámé primární lokalizace. V samostatné kapitole jsou shrnuty poznatky o dalších onemocněních patřících do této skupiny, smíšeném adenoneuroendokrinním karcinomu, feochromocytomu a paraganglionu a Merkelově karcinomu. Kapitola je také věnována medulárnímu karcinomu štítné žlázy, který je tak trochu vzorem použití cílené léčby u jiných diagnóz. Cílené léčba tohoto onemocnění je i u nás dostupná na onkologických pracovištích ve 4 komplexních onkologických centrech (FN Motol Praha, MOÚ Brno, FN Olomouc a FN Hradec Králové). Je rovněž pojednáno o problematice těchto nádorových onemocnění v dětském věku.

V předkládané monografii získává specialista – klinický onkolog, radiační onkolog nebo chirurgický onkolog, stejně jako odborní lékaři dalších specializací podílející se na péči o nemocné s těmito nádory monografický přehled této problematiky. Oblast neuroendokrinních nádorů slouží jako příklad úspěšného použití cílené léčby i koncentrace těchto vzácných onemocnění do specializovaných pracovišť klinické onkologie v rámci komplexních onkologických center.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

bohuslav.melichar@fnol.cz

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

www.fnol.cz

Doručeno do redakce 2. 3. 2016


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se