XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(10): 847
Kategorie: Zprávy

21.–24. 9. 2016, Brno

XXIII. kongres České internistické společnosti se v roce 2016 uskutečnil v prostorách brněnského výstaviště a záštitu nad organizací a programem převzal prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně. Program byl zahájen ve středu 21. 9. 2016 sympoziem společnosti Servier, na němž byla představena nová fixní kombinace atorvastatinu, perindoprilu a amlodipinu pod obchodním názvem Lipertance® a jejím unikátním postavením při snižování kardiovaskulárního rizika u pacientů s hypertenzí a dyslipidemií. Slavnostní zahajovací přednášky se ujal prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., z LF Univerzity Palackého a FN Olomouc a zaměřil se na problematiku mnohočetného myelomu.

V dalších dnech program probíhal ve 3 sálech, zaznělo více než 200 příspěvků, zúčastnilo se jej na 1 500 účastníků a pokrýval všechny aspekty vnitřního lékařství.

V oblasti preventivní kardiologie, i s odkazem na zahajovací sympozium, zazněla řada příspěvků věnujících se snižování kardiovaskulárního rizika zaměřených jak na nové možnosti léčby dyslipidemií (např. PCSK9 inhibitory), tak na studie prokazující dlouhodobou bezpečnost užívání statinů; krom dyslipidemií se pak v řadě příspěvků probírala i nutnost důsledné korekce krevního tlaku, redukce hmotnosti, zanechání kouření, a to jak s návody pro každodenní klinickou praxi, tak i s představením nových a pokročilých metod indikovaných u vysoce rizikových pacientů. Z oblasti kardiologie byly krom jiných témat akutní, či intervenční kardiologie diskutovány nové doporučené postupy léčby chronického srdečního selhání evropské i české kardiologické společnosti, které byly významně ovlivněny pozitivními výsledky studií využívajících novou skupinu léčiv – tzv. ARNI, tj. inhibitory angiotenzinového receptoru a neprilysinu. Rozmanité přednášky, bohaté diskuse a boření mýtů se v různých sekcích odehrávalo nad problematikou nových/přímých antikoagulancií a jejich užití v terapii a prevenci hluboké žilní trombózy, fibrilace síní nebo jejich užití u pacientů indikovaných ke kardioverzi.

V diabetologii byly představeny výsledky velkých studií zaměřených na kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik, ale také na jejich vliv např. na progresi diabetické nefropatie nebo retinopatie.

V gastroenterologii se probíraly novinky v problematice nespecifických střevních zánětů nebo nové možnosti endoskopických vyšetření.

V geriatrické sekci jsme se zaměřili na nutnost komplexního náhledu na geriatrické pacienty a hodnocení jejich výživového statusu, ale v dalších sekcích věnovaných farmakologii pak i na polypragmazii, nevhodné kombinace léků a jejich rizika. Samozřejmě zazněla i řada dalších přednášek v ostatních oborech vnitřního lékařství (ať již šlo o endokrinologii, obezitologii, nefrologii, revmatologii, onkologii, hepatologii, infektologii či jiné obory), avšak s ohledem na rozsah této zprávy a také na rozmanitý obsah jednotlivých příspěvků, který nelze shrnout jen několika slovy, není možné na tomto místě uvést všechny.

S velkým ohlasem a velice pozitivním hodnocením organizátora kongresu se setkaly přednášky zaměřené na diferenciální diagnostiku ve vnitřním lékařství, které se v letošním roce zaměřily na bolesti na hrudi (přednášky se ujal prim. MUDr. Z. Monhart, Ph.D., ze Znojma), anémii (prof. MUDr. J. Malý, CSc., z Hradce Králové), hypokalemii (prof. MUDr. J. Widimský jr, CSc., z Prahy) a na diagnózy, které v diferenciálně diagnostickém algoritmu často opomíjíme (prim. MUDr. L. Kotík, CSc., z Prahy).

Vlastní sekci měly tradičně zdravotní sestry; rozsah i úroveň této sekce se každým rokem zvyšují, a komplementárně tak doplňují program internistických kongresů.

V průběhu kongresu pak zazněla i řada příspěvků mladých internistů a v průběhu jejich sekce probíhající v sobotním dopoledni byly vyhlášeny výsledky Soutěže mladých internistů, v níž na 1. místě se umístil MUDr. J. Novák z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny z Brna s přednáškou zaměřenou na nové diagnostické možnosti u spánkové apnoe (Hladiny cirkulující miR-210 a miR-126 jsou vyšší u hypertoniků s obstrukční spánkovou apnoe než u hypertoniků bez spánkové apnoe – pilotní studie), na 2. místě MUDr. H. Nechutová, Ph.D., z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny z Brna s přednáškou zaměřenou na význam neuromodulace v patofyziologii hypertenze (Neuromodulace u hypertenze – první výsledky) a zároveň posterem popisujícím případ pacienta s nízce diferencovaným adenokarcinomem difuzního typu (Nízce diferencovaný adenokarcinom žaludku difuzního typu – karcinom z buněk pečetního prstenu: kazuistika) a na 3. místě pak MUDr. J. Jirkovská z diabetologického centra Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze s pos­terem představujícím novou metodu jaterní elastografie a jejího využití u pacientů s diabetem (Korelace výše jaterních testů se stupněm tuhosti jater stanoveným pomocí tranzientní elastografie u pacientů s diabetem).

Letošní kongres byl velice vydařený, organizátorům patří velké díky a již nyní se můžeme těšit na jeho další ročník v roce 2017, v Praze od 29. 10. do 1. 11.

MUDr. Jan Novák

jan.novak@fnusa.cz

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Doručeno do redakce 30. 9. 2016


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2016 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se