Josef Zadražil, Pavel Horák, David Karásek.
Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(10): 850
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2015. 529 s. ISBN 978-80-7345-445-6

Kniha kolektivu autorů vznikla na olomoucké lékařské fakultě pod vedením zkušených lékařů a autorů prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc., prof. MUDr. Pavla Horáka, CSc. a doc. MUDr. Davida Karáska, Ph.D. Kniha nabízí odborné lékařské veřejnosti ucelený pohled na problematiku autoimunitních onemocnění napříč různými medicínskými obory. V českém písemnictví se jedná o ojedinělou interdisciplinární publikaci vhodnou pro bližší studium autoimunitních chorob i pro běžnou klinickou praxi.

Pohled na autoimunitní onemocnění prodělal v posledních desetiletích podstatné změny. Výrazně pokročily teoretické poznatky, zejména o patogenezi autoimunitních onemocnění, díky moderním diagnostickým metodám a pokrokům klinické medicíny se zlepšily možnosti diagnostiky těchto nemocí a s rozvojem imunosupresiv a nástupem biologické léčby se významně zlepšily možnosti léčby s pozitivním dopadem na prognózu i kvalitu života nemocných. S autoimunitními nemocemi se setkává v běžné praxi většina lékařů – praktických lékařů i specialistů; incidence některých z nich se navíc v posledních letech zvyšuje, proto se jedná o problematiku vysoce aktuální.


Kniha má charakter přehledného repetitoria a je členěna podle lokalizace autoimunitního postižení do 8 oddílů: nefrologie, revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie, hematologie, kardiologie, neurologie a dermatologie. V první, nefrologické části, jsou zpracovány glomerulonefritidy, vaskulitidy další onemocnění, zvláštní kapitola pojednává též o protilátkami zprostředkované rejekci transplantované ledviny. Druhá, nejrozsáhlejší část – revmatologie, se věnuje zánětlivým revmatickým onemocněním, systémovým onemocněním pojiva, vaskulitidám a obsahuje též kapitolu věnovanou očnímu postižení při autoimunitních revmatických chorobách. Třetí část – endokrinologie – popisuje autoimunitní tyreoiditidy a záněty dalších žláz s vnitřní sekrecí, zvláštní kapitola je věnována také polyglandulárním autoimunitním syndromům. Čtvrtý oddíl – gastroenterologie obsahuje problematiku autoimunitních onemocnění žaludku, idiopatických střevních zánětů a hepatobiliárních chorob autoimunitního původu. V hematologickém oddíle jsou probrány autoimunitní anémie, trombocytopenie a získaná hemofilie, kardiologie pojednává o dilatační kardiomyopatii a myokarditidách. Hlavním tématem neurologické části je roztroušená skleróza, další demyelinizační onemocnění a myasthenia gravis. Nedílnou součástí publikace je oddíl dermatologický, který zahrnuje psoriázu, pemphigus vulgaris a bulózní pemfigoid. V přílohách na konci knihy čtenář navíc najde přehled léků užívaných v léčbě autoimunitních onemocnění včetně imunosupresiv a biologických léků. Přehled je doplněn barevnými schématy mechanizmu účinku jednotlivých léčiv.

Kniha je velmi dobře didakticky členěna a jednotlivé kapitoly obsahují na úvod krátké klinické repetitorium, hlavní část je vždy věnována léčbě. Terapie je zpracována přehledně a obsahuje jednak krátký přehled léků užívaných u daného onemocnění, a dále aktuální doporučené postupy včetně doporučení mezinárodních. Struktura kapitoly odpovídá repetitoriu – text je zúžen na výčet nejdůležitějších informací v bodech, doplněných tabulkami a schématy. Grafická úroveň knihy je velmi dobrá, zvyšuje její přehlednost i didaktickou hodnotu.

Moderní terapie autoimunitních onemocnění je přínosnou publikací především pro internisty a interní specialisty (revmatology, nefrology, gastroenterology, endokrinology), ale i lékaře jiných oborů se zájmem o tuto problematiku (neurologie, dermatologie aj). Své místo publikace jistě najde i v knihovně praktického lékaře nebo imunologa.

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

olejarova@revma.cz

Revmatologický ústav, Praha

www.revma.cz

Doručeno do redakce 23. 9. 2016


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2016 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se