Zpráva o konání XVI. česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu a XIII. česko-slovenské konference laboratorní hematologie


Autoři: M. Penka
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(9): 701-702
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 5.–8. září 2012 proběhl za organizace Oddělení klinické hematologie (prof. Penka, koordinátor přípravných výborů obou níže zmíněných akcí) a Interní hematologické a onkologické kliniky (prof. Mayer, předseda vědeckého výboru sjezdu) FN Brno a za garance státních institucí, Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty MU a Fakultních nemocnic v Brně a u sv. Anny a pod hlavičkou České hematologické společnosti, České společnosti transfuzního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti XVI. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a před ním ještě XIII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie (organizátor doc. Pecka za laboratorní sekci ČHS a doc. Lipšic za slovenskou stranu). Jednalo se o nejvýznamnější událost českých a slovenských hematologů a transfuziologů pořádanou vždy jedenkrát za 3 (tentokrát dokonce za 4) roky. O značné pozornosti oběma odborným setkáním svědčila hojná účast – celkem 1 200 účastníků a takřka 400 příspěvků přihlášených k prezentaci. Sjezd zahrnoval témata od klinické po laboratorní, včetně experimentální problematiky, od malignit po poruchy krevního srážení, od výroby transfuzních přípravků až po sofistikovaná imunohematologická témata. Konference, jejímiž prezidenty byli doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc., a doc. MUDr. Tomáš Lipšic, Ph.D., byla ve znamení – jak již název vypovídá – laboratorní hematologické diagnostiky, zatímco sjezd se zaměřil na širší pojetí otázek především klinického hematologického a transfuziologického charakteru. Prezidentem sjezdu byl předseda České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Prezentace konference byly rozděleny na přednášky a postery, přednášky na edukační a plenární. Edukační bloky byly 2, plenárních bloků 6. Konference byla zakončena v okamžiku začátku sjezdu.

Program sjezdu byl rozdělen na edukační přednášky (20 bloků, k tomu 5 edukačních bloků s firemní podporou) a ústní sdělení (27 bloků). Posterových prezentací bylo 94. V rámci edukačních, ale i plenárních přednášek pak vystoupili i zahraniční hosté, podobně jako v rámci obědových či satelitní firemních sympozií. Rozděleně probíhaly hematologické a transfuziologické přednášky a samostatný blok získala vybraná problematika dětské hematologie. Samostatné byly i prezentace nelékařských pracovníků, zdravotních laborantů a zdravotních sester. V některých blocích proběhla i interaktivní pásma (např. blok o hemofilii a blok o von Willebrandově chorobě) a prezentovány byly také horké novinky (např. nová antitrombotika v mezi-oborovém pojetí) a výsledky řady studií. Výběr prezentací proběhl na základě bodování zaslaných abstrakt ustanovenými odbornými komisemi určitých tematických celků a byl anonymní.

Program sjezdu byl specifikován v návaznosti a v gesci sekcí České hematologické společnosti a zahrnoval témata s problematikou anémií, leukemií, myeloproliferativních a myelodysplastických stavů, maligních lymfomů, myelomu, dále poruch krevního srážení – krvácivých i trombotických, ale také infekčních komplikací hematologických chorob.

V transfuziologické části se zaměřovala pozornost na imunohematologické aspekty, dárcovství krve a klinickou problematiku včetně terapeutických aferéz.

Významnou částí odborného programu byla prezentace vybraných nejlepších 4 prací – L. Slámová et al (Praha) – Xenotransplantační model a epigenetické pozadí liniového přesmyku B prekurzorové akutní lymfoblastické leukemie do monocytoidní linie, B. Weinbergerová et al – Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Czech and Slovak Republics: Find – „Fungal Infection Diabase“ analysis (2001–2009), B. Tichý et al (Brno) – Detekce klonální selekce u CLL pacientů ultra--deep sekvenování a V. Válková et al (Praha) – Prognostický význam minimální reziduální nemoci sledované pomocí kvantitativní exprese WT1 genu před alogenní transplantací u pacientů s akutní myeloidní leukemií v první kompletní remisi.

Obohacením celé akce byla účast řady významných zahraničních odborníků z nejrůznějších koutů světa (profesoři J. Rak – Kanada, R. Kralovics – Rakousko, J. J. Michiels – Belgie, J. Goudemand – Francie, Y. Shoenfeld – Izrael, R. Skoda – Švýcarsko, G. Auerswald – Německo, J. Ribera – Španělsko, S. Saussele – Německo, D. Rossi – Itálie, M. A. Dimopoulos – Řecko, G. Merlini – Itálie, J. H. Storry – Švédsko, J. Irsch – Nizozemí, P. Muus – Nizozemsko, M. Schoort – Nizozemsko).

Slavnostní zahájení sjezdu zahrnovalo i ocenění významných osobností české a slovenské hematologie – profesoři Indrák, Krč, Penka, Pecka, Čermák, Michalová, Klamová a také ocenění mnohočetných dárců krve, které organizovala prim. Tesařová, přednostka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.

Vyvrcholením slavnostního večera byl kulturní program, kde vystoupila vedle Mgr. Igora Penky i světoznámá klavírní virtuózka a nositelka nejprestižnějšího ocenění pro klavírní interprety (van Cliburnovy ceny) Olga Kern.

Organizace sjezdu byla díky pořádající agentuře Veletrhů Brno, a. s., na vysoké úrovni a přispěla k tomu samozřejmě i sponzorská účast řady firem a institucí. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem na organizaci a zajištění sjezdu a konference podíleli, patří velký dík.

Pozitivem obou akcí bylo udržení sounáležitosti oboru v celé obrovské šíři jeho zaměření – klinicko-laboratorní problematiky, sounáležitosti hematologie a transfuzního lékařství a v neposlední řadě přirozená a spontánní spolupráce českých a slovenských pracovišť. Negativem – doufejme, že jen přechodným – je nezájem o organizační věci oborů projevující se malou účastí na jednání členské schůze, která poskytuje přehled o činnosti odborné společnosti, ale hlavně možnosti naplnění požadavků stanov České lékařské společnosti J. E. Purkyně za účelem udržení platnosti její existence. Podobně tak je tomu i v souvislosti s jednáním o evropském systému odborného vzdělávání, což zatím nemá bezprostřední charakter existenčního ohrožení oboru. Jistě významný je pak nezájem orgánů státní moci o události přesahující celostátní rozsah.

Celkově lze hodnotit jak XVI. česko-slovenský hematologický a transfuzio­logický sjezd, tak i XIII. česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie velmi kladně a vyjádřit naději na to, že i další akce našich odborných společností budou neméně úspěšné.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

za organizátory XVI. česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu a XIII. česko-slovenské konference laboratorní hematologie


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2012 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se