Program konference


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(Supplementum 1): 8-9
Kategorie: XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25.–26. březen 2010

Konference s mezinárodní účastí

XVI. PAŘÍZKOVY DNY

na téma

Buněčná terapie v nehematologických indikacích | Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie | Poruchy primární hemostázy u dětí | Novinky z 51. kongresu Americké hematologické společnosti

organizovaná Fakultní nemocnicí Ostrava, obecně prospěšnou společností Toxon Morava, Onkologickým centrem J. G. Mendla v Novém Jičíně, Spolkem pro trombózu a hemostázu, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Okresním sdružením České lékařské komory Ostrava

pod záštitou

České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

25.–26. března 2010
v Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě Porubě

Program konference

Čtvrtek 25. března 2010

Zahájení konference

Novinky z 51. konference Americké hematologické společnosti

Novinky v léčbě mnohočetného myelomu
R. Hájek, V. Maisnar

Novinky v chelatační léčbě přetížení železem u pacientů s MDS
J. Čermák

Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie
E. Faber

Trombocytopenie

Ambulantní pacient s nově zjištěnou trombocytopenií: diferenciální diagnostika
P. Kessler

Kriticky nemocný pacient s trombocytopenií: diferenciální diagnostika
J. Gumulec, R. Kula

Strategie transfuzní péče u pacientů s trombocytopenií
E. Tesařová

Trombocytopenie u malignit

Úvod do problematiky: příčiny, prognostický význam, význam pro strategii terapii
E. Faber

Thromboprophylaxis in thrombocytopenic patients with malignant diseases
A. Falanga

Dysplastické změny megakaryopoézy dle WHO klasifikace 2008
A. Buliková

Terapie chronické trombocytopenie u pacientů s MDS
J. Čermák

Trombocytopenie u pacientů s akutní promyelocytární leukemií
Z. Kořístek

Kmenové buňky z kostní dřeně

Bone Marrow Concetrate Implantation In Peripheral Artery Disease And In Ischemic Heart Disease: a Proof of Evidence
E. Caradonna

Cell Therapy, a New Standard in Management of Critical Limb Ischemia and Foot Ulcer
V. Procházka, F. Jalůvka, J. Gumulec, R. Urbanec, J. Martínek, D. Šalounová, P. Klement, G. L. Klement

Bone Marrow Stem Cell in Chronic Limb Ischemia: Results of Faculty Hospital Martin
J. Hudeček

DE Graft and Platelet Rich Plasma in Deep Burn Trauma
H. Klosová

Kardiologické indikace transplantace kmenových buněk

Live transmission
W. Sherman

Live transmission
J. Harre

TGI 1200 System Overview
K. Comella

Cell Therapy in Cardiac Indications
R. G. Turan

Marvel and Myoheart Clinical Trials
K. Comella

Mezenchymální kmenové buňky

Čisté prostory pro přípravu produktů z kmenových buněk
E. Matějková, B. Kubešová

Využití destičkového lyzátu při kultivacích mesenchymálních kmenových buněk
E. Matějková, B. Kubešová

Potenciál mezenchymálních kmenových buněk z lipoaspirátu
Z. Žaloudíková, V. Foltánková, J. Michálek, J. Vokurková, P. Brychta

Lipoaspirate Stromal Vascular Fraction-ADSC a Novel Tool for Critical Limb Ischemia and Foot Ulcer Cell Therapy
V. Procházka, F. Jalůvka, J. Gumulec, R. Urbanec, J. Martínek, K. Vítková, G. L. Klement, A. Bóday, S. Tavandzis

Poruchy primární hemostázy u dětí I

Novorozenec s trombocytopenií
D. Wechsler

von Willebrandova choroba u dětí
S. Kohlerová, J. Blatný

Trombocytopenie u pacientů s malignitou, příčiny a konsekvence
J. Domanský

HIT/T při léčbě LMWH u dětí – je čeho se obávat?
O. Zapletal

Poruchy primární hemostázy u dětí II

Lokální fibrinolýza v dětském věku
I. Hofírek

Kazuistika I: Chronická ITP – úspěšná léčba anti CD20
V. Fiamoli, J. Blatný

Kazuistika II: Profylaxe u dívky s vWD typ III
J. Blatný, V. Fiamoli

Kazuistika III: Dysfibrinogenémie v dětském věku: FibrinogenOstrava I a Ostrava II 15
T. Kuhn, R. Kotlín, B. Blažek, H. Ptoszková

Pátek 26. března 2010

Trombocytopenie a koagulopatie u hepatopatie

Trombocytopenie a koagulopatie u hepatopatie: úvod do problematiky
J. Charvát

Příprava a monitorování pacientů s hepatopatií a poruchami hemostázy u invazivních výkonů
P. Vychodil, E. Kieslichová

Strategie terapie trombocytopenie u pacienta s hepatitidou C
L. Rožnovský

Imunní trombocytopenie

Imunní trombocytopenie: diagnostika, klasifikace, diferenciální diagnostika
L. Červinek

Terapie imunní trombocytopenie u dospělých pacientů
T. Kozák

Terapeutické monitorování (TDM) cyklosporinu A
M. Grundmann

Terapie imunní trombocytopenie v graviditě
A. Hluší

Péče o novorozence rodičky s imunní trombocytopenií
D. Pospíšilová

An­ti­trom­botická profylaxe a terapie u pacientů s chronickou ITP
P. Dulíček

Trombocytopenie s rizikem trombózy

Trombohemoragický syndrom
M. Penka

Heparinem indukovaná trombocytopenie
J. Malý

Trombocytopenie u pacientů s průkazem APA nebo s APS
A. Buliková

Trombocytopenie v graviditě

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
J. Gumulec, O. Šimetka, M. Procházka

HELLP syndrom
O. Šimetka

HELLP syndrom: popis případu
I. Michalec

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie v graviditě: popis případu
M. Procházka

Postpartální krvácení
M. Procházka, V. Procházka, J. Procházková

Laboratorní sekce I

Strategie laboratorní diagnostiky a diferenciální diagnostiky trombocytopenie
M. Kušnierová

Význam parametru frakce nezralých trombocytů v laboratorní trombocytopenie
M. Ryzí, R. Hrabcová, J. Gumulec

Pravidla a úskalí laboratorní diagnostiky heparinem indukované trombocytopenie

Destičkové mikropartikule
L. Slavík

Laboratorní sekce II

Změny laboratorních ukazatelů hemostázy u hepatopatií
J. Zavřelová, M. Matýšková

Současné laboratorní možnosti diagnostiky trombotických mikroangiopatií TTP/HUS
I. Hrachovinová, D. Provazníková, M. Zemanová, A. Radovská, P. Kudláčková, Š. Rittich

Uplatnění průtokové cytometrie v analýze trombocytů
L. Kovářová

Význam stanovení protilátek proti trombocytům
A. Malušková, P. Kovářová, Z. Čermáková


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo Supplementum 1

2010 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×