Využití farmakogenetiky při léčbě warfarinem – editorial


Autoři: A. Vašků
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty MU Brno, přednostka prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(6): 541
Kategorie: Editorialy

Tomek A et al. Využití farmakogenetiky při léčbě warfarinem. Vnitř Lék 2009; 55(6): 565–569.

Farmakogenetika je velmi slibná disciplína, od které očekáváme průlomový příspěvek k rozvoji tzv. personalizované medicíny. Tento relativně nový obor interdisciplinárně kombinuje přístupy farmakokinetické, farmakodynamické a genetické/genomické, což umožňuje detailně analyzovat u podávaných léků individuální odpověď pacienta na terapii včetně výskytu vedlejších příznaků. Tím se dostáváme až k možnosti terapie „šité na míru“ konkrétnímu pacientovi, což s sebou nese v dlouhodobém horizontu i nemalé efekty farmakoekonomické.

Studie Využití farmakogenetiky při léčbě warfarinem (Tomek et al) již poukazuje na tento aspekt u všeobecně velmi rozšířené antikoagulační terapie warfarinem. Autoři v této práci rozebírají podíl rizikových genetických (geny CYP2C9 a VKORC1) i negenetických faktorů na známé variabilitě účinku warfarinu. Jak ukazuje jejich graf 2, provedli už analýzu počtu rizikových alel pro warfarin v české populaci, s výskytem jedné rizikové varianty u 40,8 % naší populace. S množstvím rizikových alel stoupá také riziko krvácení, které je nutno snižovat redukcí dávky warfarinu. Je proto účelné pokusit se zformulovat obecnější vzorec, který by vypočítal optimální individuální denní dávku warfarinu s ohledem na pokud možno všechny faktory, které se na podílejí na individuální variabilitě jeho účinku. Tento úkol ještě není uspokojivě vyřešen, jak autoři dokládají v přehledné tab. 1.

Tato práce, částečně originální a částečně souhrnná, sympaticky demonstruje velkou snahu uplatnit bez zbytečného respektu moderní trendy v praxi. Lze se těšit, že se brzy setkáme s ještě validnějšími výsledky získanými v širších studiích, které budou naši autoři sami realizovat a které povedou k nalezení optimálního modelu výpočtu individuální denní dávky warfarinu s ohledem na všechny faktory, které mohou ovlivnit individuální variabilitu účinku tohoto nezbytného léku. 

Doručeno do redakce: 8. 6. 2009

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

www.med.muni.cz

e‑mail: avasku@med.muni.cz 


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×