Recenze


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(3): 312
Kategorie: Z odborné literatury

Mokáň M, Martinka E, Galajda P. Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin: Vydavatelstvo P+M 2008. 1003 str. ISBN 978-80-969713-9-8.

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré sa svojimi chronickými mikrovaskulárnymi a makrovaskulárnymi komplikáciami výrazne podieľa na mortalite svetovej populácie. Jeho výskyt neustále narastá a v súčasnosti zaznamenávame pandémiu cukrovky na celom svete. Pri rozsiahlej skríningovej akcii v rámci projektu organizovaného Slovenskou diabetologickou spoločnosťou „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“ sa potvrdil alarmujúci výskyt cukrovky a prediabetických porúch aj v slovenskej populácii. Preto tomuto ochoreniu treba venovať osobitnú pozornosť.

Monografia Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia sa komplexne venuje celej šírke problematiky diabetes mellitus a jeho komplikácií, ako aj pridruženým ochoreniam zahrnutým do koncepcie metabolického syndrómu. Je určená pre lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku z oborov diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ako aj endokrinológia a vnútorné lekárstvo. Prináša veľa užitočných informácií aj pre všeobecných lekárov a iných špecialistov, ktorí sa v svojej praxi často stretávajú s chorými s diabetes mellitus. Pripravilo ju 41 odborníkov z celého Slovenska pod vedením zostavovateľov – prof. MUDr. Mariána Mokáňa, DrSc., FRCP Edin., doc. MUDr. Emila Martinku, Ph.D., a prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc. Nosné kapitoly sú venované definícii, klasifikácii, epidemiológii, etiopatogenéze, klinickému obrazu, diagnostike a liečbe diabetes mellitus. Samostatné kapitoly sú venované iným špecifickým typom diabetes mellitus, gestačnému diabetes mellitus, akútnym hyperglykemickým a hypoglykemickým komplikáciám, ako aj chronickým mikrovaskulárnym a makrovaskulárnym komplikáciám. Špeciálna časť sa zaoberá koncepciou metabolického syndrómu a zahrňuje aj problematiku dyslipidémie a artériovej hypertenzie. Monografia sa venuje aj špecifickým stavom, zvláštnym situáciám a iným chronickým ochoreniam spojených s diabetes mellitus, ako napr. labilnému (brittle) diabetes, dermatologickým ochoreniam, sexuálnym problémom a predoperačnej príprave diabetikov. Z vybraných metabolických ochorení sú v knihe state o osteoporóze, dne a porfýriách. V prílohe sa nachádza aj cenný súbor všetkých deklarácií a dohôd v diabetológii.

Z recenzentského posudku prof. MUDr. Mi­lana Kvapila, CSc., prezidenta Českej diabetologickej společnosti, vyberáme: „Jde o recentní, čtivou, odborně velmi fundovanou publikaci, která je výborně zpracovaná. Zabývá se velmi významnou oblastí medicíny – diabetes mellitus a metabolické nemoci. Tato problematika je podrobněji studována řadu desetiletí, přesto se kontinuálně objevují nové poznatky z oblasti patofyziologie, terapie i komplikací. Proto je toto téma stále aktuální – publikace odpovídá zařazením nejnovějších poznatků potřebě aktuální literatury. Pokrývá všechny základní oblasti diabetologie a dalších metabolických onemocnění. Jako velmi hodnotná a souhrnná publikace na aktuální téma je významné nejen pro oblast diabetologie a vnitřního lékařství. Je to ideální studijní materiál s perspektivou, že nezastará během jednoho roku.“ 

Doručeno do redakce: 17. 2. 2009

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

www.diaslovakia.cz

e‑mail: zuzana.nemethyova@mail.t-com.sk 


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se