Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(5): 573
Kategorie: Z odborné literatury

Karetová D, Staněk F et al. Angiologie pro praxi.

Praha: Maxdorf 2007. 400 stran.ISBN 978−80−7345−001−4.

Přehledně a příjemně psaná kniha zabývající se problematikou angiologie. Postgraduální učebnice vychází v druhém podstatně upraveném vydání. Členěná do 22 odborných kapitol pokrývajících celou šíři praktické angiologie.

V oblasti tepenného postižení na kapitoly o aterogenezi, uzávěrové chorobě periferních tepen v jednotlivých anatomických umístění, diabetických angiopatiích, vazospastických onemocněních, aneuryzmatech, systémových vaskulitidách, kde je předkládán patofyziologický pohled na onemocnění, klinické projevy, moderní názory na intervenční a konzervativní terapii. Jen poněkud více by snad mohla být rozvedena fyzikální terapie a prevence.

Žilní choroby jsou řešeny v kapitolách věnujících se tromboembolické chorobě, varixům, chronické žilní nedostatečnosti a zánětům. Opět přehledně a prakticky podané.

Kniha obsahuje také výborně pojaté kapitoly věnující se dříve málo v klasické angiologii zmiňovaným nedílným součástem oboru, a to mikrocirkulaci a lymfologii. Učebnice je doplněná velmi praktickými kapitolami duplexní monografie tepenného a žilního systému. Druhé vydání Angiologie pro praxi autorů D. Karetové a F. Staňka a spoluautorů je knihou, která by neměla chybět v knihovně žádného angiologa.

MUDr. Ivo Hofírek, Ph.D.

www.fnusa.cz

e-mail: hofiv@madscape.com

Doručeno do redakce: 29. 4. 2007

Rokyta R, Kršiak M, Kozák J. Bolest.

Praha: Tigis 2006. 684 stran. ISBN 80−903750−0−6.

Graficky velmi zdařilá publikace podává ucelený pohled na současné možnosti léčby akutní i chronické bolesti. Svým zaměřením je kniha určena především lékařům se zájmem o léčbu různých bolestivých stavů. Obsah knihy je členěn na logicky na sebe navazující kapitoly. V úvodu je čtenář seznámen s historií a současností výzkumu a léčby bolest, s definicí a konceptuálním modelem bolesti. Zmíněny jsou humanitní a psychosomatické aspekty bolesti a etika její léčby. Další kapitola se velmi podrobně věnuje fyziologii a patofyziologii bolesti a jejím klinickým souvislostem. Část Farmakoterapie bolesti podává ucelený a podrobný přehled o současných farmakologických možnostech léčby. Jednotlivé lékové skupiny jsou velmi podrobně zpracovány, jejich vlastnosti jsou dávány do praktických klinických souvislostí. V závěru kapitoly je velice zajímavě zpracována problematika placeba a jeho postavení v léčbě bolesti. V části Diagnostika bolesti jsou zmíněny nejen klinické vyšetřovací metody, ale i možnosti její elektrofyziologické a biochemické diagnostiky. Velká část kapitoly je věnována psychologickému vyšetření pacienta a populární kognitivně- -behaviorální metodě psychoterapie. Velmi přehledně je členěna kapitola Typy bolesti a jejich léčba. Bolesti jsou rozčleněny podle jejího charakteru na akutní, neuropatickou, viscerální a fantómovou. Konec kapitoly je věnován léčbě nejčastějším a nejsvízelnějším bolestivým stavům, jako jsou failed back surgery syndrome, komplexní regionální bolestivý syndrom či problematika léčby bolesti u starých pacientů. Patřičná pozornost je v knize Bolest věnována možnostem léčby nádorové bolesti, nechybí zde ani část věnované dětské a geriatrické onkologické bolesti. Předposlední kapitola se věnuje léčbě bolesti podle její lokalizace. Diferenciálně diagnosticky je podán přehled o příčinách bolesti hrudníku a dutiny břišní. Důkladně je zpracována problematika léčby bolestí zad, revmatické bolesti, porodní bolesti a řady dalších bolestivých stavů. Poslední rozsáhlá část publikace zpracovává možnosti různých léčebných technik. Nalezneme zde jednak vysoce sofistikované metody jako neuromodulace, radiofrekvence nebo implantabilní infuzní pumpy, ale i podrobně zpracovanou metodu tradiční medicíny – akupunkturu. Kniha bolest je v České republice první publikací, která se v takovémto rozsahu bolesti věnuje. Tým autorů velice zdařile shrnul dosavadní znalosti, postupy a techniky z oblasti léčby bolesti a praktickým způsobem dal do souvislostí informace z oblasti výzkumu a patofyziologie bolesti s jejich klinickým dopadem a možnostmi léčby. Kniha Bolest je právem publikací, která nesmí chybět v knihovně žádného lékaře s alespoň okrajovým zájmem o léčbu bolesti.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

www.fnusa.cz

e-mail: marek.hakl@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 2. 5. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se