Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(5): 573
Kategorie: Z odborné literatury

Karetová D, Staněk F et al. Angiologie pro praxi.

Praha: Maxdorf 2007. 400 stran.ISBN 978−80−7345−001−4.

Přehledně a příjemně psaná kniha zabývající se problematikou angiologie. Postgraduální učebnice vychází v druhém podstatně upraveném vydání. Členěná do 22 odborných kapitol pokrývajících celou šíři praktické angiologie.

V oblasti tepenného postižení na kapitoly o aterogenezi, uzávěrové chorobě periferních tepen v jednotlivých anatomických umístění, diabetických angiopatiích, vazospastických onemocněních, aneuryzmatech, systémových vaskulitidách, kde je předkládán patofyziologický pohled na onemocnění, klinické projevy, moderní názory na intervenční a konzervativní terapii. Jen poněkud více by snad mohla být rozvedena fyzikální terapie a prevence.

Žilní choroby jsou řešeny v kapitolách věnujících se tromboembolické chorobě, varixům, chronické žilní nedostatečnosti a zánětům. Opět přehledně a prakticky podané.

Kniha obsahuje také výborně pojaté kapitoly věnující se dříve málo v klasické angiologii zmiňovaným nedílným součástem oboru, a to mikrocirkulaci a lymfologii. Učebnice je doplněná velmi praktickými kapitolami duplexní monografie tepenného a žilního systému. Druhé vydání Angiologie pro praxi autorů D. Karetové a F. Staňka a spoluautorů je knihou, která by neměla chybět v knihovně žádného angiologa.

MUDr. Ivo Hofírek, Ph.D.

www.fnusa.cz

e-mail: hofiv@madscape.com

Doručeno do redakce: 29. 4. 2007

Rokyta R, Kršiak M, Kozák J. Bolest.

Praha: Tigis 2006. 684 stran. ISBN 80−903750−0−6.

Graficky velmi zdařilá publikace podává ucelený pohled na současné možnosti léčby akutní i chronické bolesti. Svým zaměřením je kniha určena především lékařům se zájmem o léčbu různých bolestivých stavů. Obsah knihy je členěn na logicky na sebe navazující kapitoly. V úvodu je čtenář seznámen s historií a současností výzkumu a léčby bolest, s definicí a konceptuálním modelem bolesti. Zmíněny jsou humanitní a psychosomatické aspekty bolesti a etika její léčby. Další kapitola se velmi podrobně věnuje fyziologii a patofyziologii bolesti a jejím klinickým souvislostem. Část Farmakoterapie bolesti podává ucelený a podrobný přehled o současných farmakologických možnostech léčby. Jednotlivé lékové skupiny jsou velmi podrobně zpracovány, jejich vlastnosti jsou dávány do praktických klinických souvislostí. V závěru kapitoly je velice zajímavě zpracována problematika placeba a jeho postavení v léčbě bolesti. V části Diagnostika bolesti jsou zmíněny nejen klinické vyšetřovací metody, ale i možnosti její elektrofyziologické a biochemické diagnostiky. Velká část kapitoly je věnována psychologickému vyšetření pacienta a populární kognitivně- -behaviorální metodě psychoterapie. Velmi přehledně je členěna kapitola Typy bolesti a jejich léčba. Bolesti jsou rozčleněny podle jejího charakteru na akutní, neuropatickou, viscerální a fantómovou. Konec kapitoly je věnován léčbě nejčastějším a nejsvízelnějším bolestivým stavům, jako jsou failed back surgery syndrome, komplexní regionální bolestivý syndrom či problematika léčby bolesti u starých pacientů. Patřičná pozornost je v knize Bolest věnována možnostem léčby nádorové bolesti, nechybí zde ani část věnované dětské a geriatrické onkologické bolesti. Předposlední kapitola se věnuje léčbě bolesti podle její lokalizace. Diferenciálně diagnosticky je podán přehled o příčinách bolesti hrudníku a dutiny břišní. Důkladně je zpracována problematika léčby bolestí zad, revmatické bolesti, porodní bolesti a řady dalších bolestivých stavů. Poslední rozsáhlá část publikace zpracovává možnosti různých léčebných technik. Nalezneme zde jednak vysoce sofistikované metody jako neuromodulace, radiofrekvence nebo implantabilní infuzní pumpy, ale i podrobně zpracovanou metodu tradiční medicíny – akupunkturu. Kniha bolest je v České republice první publikací, která se v takovémto rozsahu bolesti věnuje. Tým autorů velice zdařile shrnul dosavadní znalosti, postupy a techniky z oblasti léčby bolesti a praktickým způsobem dal do souvislostí informace z oblasti výzkumu a patofyziologie bolesti s jejich klinickým dopadem a možnostmi léčby. Kniha Bolest je právem publikací, která nesmí chybět v knihovně žádného lékaře s alespoň okrajovým zájmem o léčbu bolesti.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

www.fnusa.cz

e-mail: marek.hakl@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 2. 5. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×