Za primárom MUDr. Bohuslavom Finďom


Autoři: Prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.
Působiště autorů: Katedra vnútorného lekárstva FZŠŠ SZU, Bratislava, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(9): 836-837
Kategorie: Osobní zprávy

Odišiel vzácny človek, vynikajúci lekár - všeobecný internista, gastroenterológ a diabetológ - primár MUDr. Bohuslav Finďo. Začal ako žiak a spolupracovník jedného zo zakladateľov slovenskej internistickej školy, prof. Dérera v Bratislave. Neskôr sa primár Finďo sám stáva tvorcom vlastnej internistickej školy, z ktorej vyšiel rad významných internistov a špecialistov čiastkových a nadstavbových internistických a iných odborov medicíny. Primár Finďo ako veľká osobnosť medicíny, lingvistický purista odbornej slovenskej medicínskej terminológie, spisovateľ, autor publikácií pre diabetikov a učebníc vnútorného lekárstva pre zdravotnícke školy, ale aj jeden z iniciátorov, zostavovateľov a autorov statí prvej slovenskej štvorzväzkovej učebnice internej medicíny pre lekárov a posluchačov medicíny, zomrel 24. apríla 2006 ako 85-ročný. Posledná rozlúčka bola v rodnom Vaľkove, malohontskej dedinke na hranici historického Novohradu, koncom apríla t. r., kde sa s ním rozlúčila rodina, a vzdať hold pri rozlúčke mu prišli jeho priatelia, žiaci, známi, spoluobčania a mnohí pacienti.

Takto sa píše o primárovi MUDr. Bohuslavovi Finďovi, ktorý sa narodil 22. 8. 1921, pri príležitosti jeho 80. narodenín:

„V dnešnom pragmaticky orientovanom a povrchnom svete je vzácnosťou, keď sa stretnete s osobnosťou, ktorá celý svoj život - bez ohľadu na prostredie, ktoré ovplyvňovalo beh dejín - kráčala svojou cestou: cestou nesmiernej túžby po vedomostiach a dravej nenásytnosti pri hľadaní prameňov, ktorými sa dá ku ním dostať, cestou podrobenia svojich vedomostí a názorov tvrdej vnútornej kritike, umožňujúcej jej pretavenie do jednoznačných osobných postojov. Nad všetkým týmto dominovala a dominuje hlboká viera vo vyššie vedenie, ktorého nástrojom sme my, pozemšťania, ktorí plníme časť obrovského plánu, ktorý nás presahuje a my sme jeho súčasťou.“


Gymnaziálne štúdium začal mladý Bohuš v Lučenci, ale po okupácii južného Slovenska roku 1938 ho absolvoval v Tisovci. Medicínu vyštudoval v rokoch 1939 - 1945 na bratislavskej lekárskej fakulte. Po promócii pracoval na Internej klinike Lekárskej fakulty v Štátnej nemocnici v Bratislave, potom krátky čas pôsobil na Sliači vo funkcii primára KLÚ a odvtedy až po dôchodkový vek, do 31. 1. 1985, zastával funkciu primára interného oddelenia OÚNZ vo Zvolene. Od roku 1985 viedol gastroenterologickú ambulanciu. V pracovnom pomere zotrval až do konca júna 1991, do roku, ktorý patril k najťažším v jeho živote pre stratu manželky po nešťastnej operácii. Neprestal však žiť aktívnym životom. Bol mentálne svieži a intelektovo zdatný. Napr. v roku 1992 sa zúčastnil ako lektor na príprave slovenského vydania 10. decenálnej revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb a v roku 2003 na preklade príručky PDQ Evidence Base Principles and Practice. Je však i autorom početných odborných článkov v medicínskych časopisoch, mnohých príspevkov o medicínskej terminológii v časopise Kultúra slova, kde prízvukoval potrebu odborného lekárskeho jazyka v slovenčine. Vo svojich príspevkoch v tlači, v denníkoch a periodikách sa vyjadroval k otázkam slovenskej histórie, minulého i súčasného verejného života. Vždy vystupoval ako národovec a prednášal perfektnou slovenčinou, jasnou dikciou, výrazovou bohatosťou a zmysluplným obsahom, takže v príspevku v tlači k spomenutému jubileu jeho 80. narodenín, sa ešte o primárovi MUDr. Bohuslavovi Finďovi píše:

„Je svetlým vzorom slovenského intelektuála a vzácnej osobnosti, ktorá pri každom načretí do studnice svojich vedomostí obohatí prítomných rozsiahlymi a hlbokými vedomosťami z oblasti medicíny, psychológie, histórie, politiky, filozófie, umenia, etnografie ako aj jeho obľúbenej antropológie.“

Možnosť spolupracovať s primárom Bohuslavom Finďom sa dá považovať za žičlivosť „osudu“. Veď zo všetkých týchto spomenutých oblastí dokázal čerpať pri vedení spolupracovníkov a výchove a vzdelávaní mladých lekárov. Neudivuje preto, že veľká väčšina z jeho spolupracovníkov získala primárske posty, alebo iné vedúce postavenie v medicíne, nadobudla vysokú odbornú erudíciu a získala i uznávané postavenie spoločenské. Dbal o štúdium a ďalšie vzdelávanie nielen u seba samého, ale aj u svojich spolupracovníkov na internom oddelení najmä organizáciou oddelenských seminárov aj celoústavných a celoslovenských odborných podujatí. Stal sa spolupracovníkom Slovenského ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov, prednášal na jeho postgraduálnych podujatia, viedol najmä vzdelávacie kurzy v diabetológii a gastroenterológii a bol aj členom atestačných komisií a členom rôznych odborných orgánov, napr. pracoval ako člen v Čsl. presídľovacej komisii v Budapešti. Je ešte mnohé, čo by sa malo pri tejto príležitosti so životom a dielom primára MUDr. Bohuslava Finďu spomenúť. Ponechajme to však na pisateľov jeho biografie!

Nuž spomeňme záverom, že medzeru za osobnosťou, ktorou svojím životom a dielom primár MUDr. Bohuslav Finďo bol, nemožno zaplniť. Ale prázdnotou zívať nebude, lebo to, čo po sebe zanecháva, zostáva k nášmu prospechu a v našej pamäti natrvalo.

Za slovenských internistov, priateľov, žiakov a mnohých pacientov

Milan Pavlovič

Prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.

katedra vnútorného lekárstva FZŠŠ SZU, Bratislava, Slovenská republika

www.szu.sk

e-mail: kvl@szu.sk

Doručeno do redakce: 16. 8. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2006 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se