Prim. MUDr. Jiří Bakala 60letý


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(4): 392
Kategorie: Personalia

Dne 19. dubna 2006 se dožívá významného životního jubilea prim. MUDr. Jiří Bakala, přednosta oddělení nukleární medicíny Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Je pro mne radostí, že mohu čtenářům alespoň krátce připomenout vynikajícího odborníka v medicíně, ale také člověka všestranných zájmů, jakým prim. Bakala je. Narodil se ve Zlíně a vyrůstal v rodinném prostředí, které formovalo jeho život a vtisklo ráz jeho dalšímu osudu. Na oba rodiče vzpomínal vždy s láskou, protože každý z nich ovlivnil jeho život tak, aby výsledná symbióza vytvářela osobnost, které si všichni vážíme. Jeho maminka, jemná, vzácná žena paní Mirka Bakalová, profesorka cizích jazyků, v něm pěstovala od mládí lásku k umění, ať už to byla láska k hudbě, literatuře či malířství. Otec, prim. MUDr. František Bakala svého syna přivedl k medicíně, ale do vínku mu dal pracovitost, houževnatost a organizační schopnosti.

Celý život prim. Bakaly včetně profesní kariéry je spjat se Zlínem a jeho nemocnicí, ze které muselo být po mnoho let jméno Baťa vymazáno. Ale stejně jako jeho otec i on vždy vnímal „baťovské fluidum“ a především zásadní myšlenku, kterou je úcta k práci, a to v jakémkoliv oboru.

Promoval v roce 1970 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, po promoci nastoupil do zlínské nemocnice a pracoval 8 let na interním oddělení. V interní medicíně, zvláště v kardiologii, dosahoval vynikajících výsledků a já jako internista jsem na jednu stranu litoval, že nezůstal interně věrný, na druhé straně našemu jubilantovi široké znalosti z interny zaručily v další profesní kariéře, že dokázal pacienta vždy vidět v kontextu celé choroby. Svědčí o tom i to, že kromě atestace a licence z oboru nukleární medicíny má také licenci z oboru vnitřního lékařství.

V roce 1978 odchází společně s prim. MUDr. V. Škrobalem budovat oddělení nukleární medicíny, které vyrůstá doslova na „zelené louce“. Oba společně věnují veškeré své invence, nadání i úsilí, aby vybudovali moderní oddělení. Od roku 1986 vede oddělení nukleární medicíny prim. MUDr. Bakala a pod jeho vedením se stává oddělení svojí odborností a kvalitou pracovištěm přesahujícím jednoznačně rámec kraje.

Z odborných aktivit prim. Jiřího Bakaly bych vyzvedl alespoň ty nejdůležitější. Více než 15 let se zabývá zpracováním obrazové informace, nejdříve planárním zobrazením z gamakamery, v současné době zpracováním obrazové informace SPECT gamakamery, 3D zobrazením, funkčním zobrazením PACS, integrací a fúzí zobrazovacích metod. Na oddělení nukleární medicíny byla vybudována počítačová síť a miniPACS. Od roku 1995 se zabývá telemedicínou - významné jsou akce TELEMEDICINA projekt e-Europe+ 2003, e-Europe+ 2005 a E-SEE.

Bohatá je také přednášková a publikační činnost prim. Jiřího Bakaly. Přednesl více než 200 přednášek na česko-slovenských odborných fórech a mezinárodních kongresech i v cizině. Publikoval v řadě odborných časopisů a monografií, např. „Přínos nukleární medicíny v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků“, dále kapitoly „Nukleární kardiologie“ a „Nukleární kardiologie a telemedicína: CMP - možnosti SPECTu v diagnostice poruch rCBF“.

V roce 1994 absolvoval odbornou zahraniční stáž v Bad Oeynhausenu. K výčtu odborných aktivit patří také pedagogická činnost - na Univerzitě Tomáše Bati přednáší v rámci Ústavu zdravotnických studií biofyziku.

Toto jistě není zdaleka plný výčet všech odborných aktivit prim. Bakaly, ale já bych zde rád uvedl ještě jednu skutečnost. Z jeho hlubokého humanitního vzdělání pramení také, jak sám říká, láska k historii. A tak není náhodou, že se jeho zájem obrátil ke zmapování historie vzniku Baťovy nemocnice. Asi si jen těžko představíme, kolik mravenčí práce a úsilí stálo probírat se starými archivy, shromažďovat zažloutlé dokumenty a roztřídit věci na podstatné a nepodstatné. A tak můžeme dnes zásluhou prim. Bakaly listovat v publikaci „Baťova nemocnice 1927 - 2002“, kterou připravil s kolektivem autorů. Je to práce více než záslužná, protože i mladší generaci ukazuje na tradice, na které bychom měli být pyšní, na velkorysost plánů na organizaci zdravotních služeb, ze kterých by si mohli brát vzor i dnešní tvůrci koncepcí ve zdravotnictví.

Milý Jiří, Tvoje jubileum může být naplněno zadostiučiněním nad dobře vykonaným dílem, ale ať je také impulzem k dalším ideálům, plánům a nadějím. K tomu si dovolím přidat citát: „Nikdy se nevzdávej svých ideálů. Jsou jako hvězdy. Rukou se jich nemůžeme dotknout, ale budeme-li se jimi řídit jako námořníci při svých plavbách, dosáhneme cíle.“

Přeji Ti do dalších let hodně šťastných plaveb s Tvojí milou paní Milenou a mnoho krásných a radostných společných dnů.

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Diabetologické centrum Baťovy krajské nemocnice, WHO-CC, Interní klinika IPVZ, Zlín

www.bnzlin.cz

e-mail: rybka@bnzlin.cz

Doručeno do redakce: 7. 4. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se