Vnitřní lékařství - Číslo 4/2006

Editorial

300
Význam včasné diagnózy chronických onemocnění ledvin - editorial

S. Dusilová Sulková

302
Hypertrofická kardiomyopatie - názory na současné léčebné postupy - editorial

J. Vojáček

304
Postavení torakoskopie v diagnostice onemocnění plic a pleury v současnosti - editorial

I. Čapov

306
Je kardiotoxicita chemoterapie problémem onkologa nebo také kardiologa? - editorial

R. Pudil, J. M. Horáček


Původní práce

308
Jsou chronická onemocnění ledvin a poruchy ledvinné funkce na standardním lůžku interních oborů dostatečně diagnostikovány?

Z. Michelová, M. Horáčková, J. Pafčugová, M. Hrašková, K. Matoušovic, M. Kvapil, J. Páleníčková

313
Nefarmakologická léčba hypertrofické obstrukční kardiomyopatie - srovnání výsledků léčby metodami perkutánní transluminální septální myokardiální ablace a 2dutinové kardiostimulace

J. Krejčí, L. Groch, J. Meluzín, T. Vykypěl, J. Halámek, J. Vítovec

321
Videotorakoskopie v lokální anestezii v diagnostice a léčbě pohrudničních výpotků

P. Pužman, M. Teřl, P. Mukenšnabl

328
Pozdní kardiotoxicita u nemocných léčených pro maligní lymfomy chemoterapií s doxorubicinem

L. Elbl, I. Vášová, M. Navrátil, I. Tomášková, F. Jedlička, V. Chaloupka, J. Vorlíček

339
Primární prevence ischemické choroby srdeční u mužů středního věku v Praze: výsledky dvacetiletého sledování

F. Boudík, J. Reissigová, K. Hrach, M. Tomečková, J. Bultas, Z. Anger, M. Aschermann, J. Zvárová

348
Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy

P. Němec, M. Goldbergová, T. Swobodnik, D. Polášková, M. Souček, A. Vašků

355
Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - zkušenosti jednoho pracoviště a přehled léčebných možností

Z. Adam, J. Vaníček, P. Šlampa, P. Čoupek, I. Mareschova, J. Neubauer, L. Babičková, Z. Adamová, M. Tomíška, M. Navrátil


Přehledný referát

371
Ubikvitiny, proteazomy, sumoylace a použití dnes a zítra v terapii nádorů i jiných chorob I. Ubikvitin-proteazomový systém a transkripční faktor NF-κB

O. Fuchs, R. Neuwirtová

379
Profylaxe žilních tromboembolických komplikací v interních oborech - rozpor mezi teorií a praxí

J. Hirmerová


Kazuistika

389
Problémy s interpretací nízkých hladin tyreoidálních hormonů podmíněné změnami v transportních proteinech

Z. Fryšák, D. Karásek, J. Halenka, J. Skyvová


Personalia

392
Prim. MUDr. Jiří Bakala 60letý
393
Padesátiny primáře MUDr. Jaroslava Točíka
Profesor MUDr. Miroslav Vykydal, DrSc., jubilující
394
Zemřel prof. MUDr. Karel Opatrný, jr., DrSc.

Z odborné literatury

395
P. Kohout et al. Dieta. Celiakie a bezlepková dieta. Praha: Maxdorf 2006. 166 stran. ISBN 80-7345-070-4.
Topinková E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005. 270 stran. ISBN 80-7262-365-6.

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více