Úvodní slovo k přednáškám z XXI. Vanýskova dne


Autoři: M. Penka
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 91(7 a 8): 774
Kategorie: 128. internistický den – XXI. Vanýskův den, Brno 2005

Vnitřní lékařství v současné době představuje široký rámec úzkých a velmi rychle se dále zužujících subspecializací. Přesto nebo zvláště proto se stále více opírá o své pilíře. Jedním z nich je bezesporu nauka o krvi – hematologie. Tato disciplína má svoji historii, svoji tradici, svoji odbornou společnost i svůj vliv na dění v jiných medicínských oborech a směrech. V posledních desetiletích se velmi progresivně rozvíjí a zachází do takových detailů, že ani v rámci hematologie samotné neexistují specialisté, kteří by mohli celou šířku oboru v podrobnostech obsáhnout. Je proto třeba sdělovat nové poznatky, seznamovat odbornou veřejnost s děním, které znamená další posun a nové možnosti diagnostiky, terapie, výuky i vědeckovýzkumné činnosti. A to nejen v rámci oboru samotného, ale i v rámci návaznosti na další specializace uvnitř vnitřního lékařství či ještě dále.

Jednotlivým odbornostem a směrům vnitřního lékařství je věnována pozornost České internistické společnosti. Nepřekvapí tedy ani, že i hematologická problematika získala příležitost se na pravidelných setkáních prezentovat. Nachází ji především v rámci pořádání internistických pracovních dnů. Je jistě poctou, že právě Vanýskův den je jí letos věnován.

Není jednoduché nalézt pro tak významné fórum stručné a výstižné vymezení celého problému – a proto bylo záměrně upuštěno od současného přehledu hematologické onkologie. Docela logicky nakonec ke zmíněnému účelu vyplynulo rozčlenění „neonkologické“ hematologie na 4 problémové okruhy – krevní srážení, destičkový systém, anémie a hemoterapie, resp. problematika transfuzního lékařství.

Těžko se předjímá, ale ve všech 4 vyjmenovaných směrech se jedná o velmi důležité klinické i výzkumné oblasti, které zacházejí hluboko do všech medicínských oborů. Je proto vhodné představit nové trendy a tendence odborného vývoje samotného, ale je vhodné poukázat i na technické, logistické a vývojové zázemí.

Dnes je významným trendem opírat se o spolehlivá fakta, která musejí mít charakter závěrů, jež lze dokumentovat, ověřit a prakticky spolehlivě využít. Proto se dnes zabýváme nejen čistě medicínskou stránkou věci, ale i dalšími aspekty, které celistvost daného problému dotvářejí.

Je potěšením, že se podařilo pozvat špičkové odborníky, kteří se jednotlivými oblastmi hematologie v našich podmínkách zabývají, a sestavit program, který může být zajímavý a přínosný.

Hematologie si jistě pozornost, která jí byla poskytnuta, zaslouží, a věřím, že se odvděčí významným přínosem nejen pro vnitřní lékařství, ale pro medicínu vůbec, jak to koneckonců již prokázala. Ještě jednou chci vyjádřit poděkování všem organizátorům, že hematologii a České hematologické společnosti poskytla v rámci svých setkání takto významný prostor.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

za koordinátory 128. internistického dne a XXI. Vanýskova dne

www.fnbrno.cz

e-mail: m.penka@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 9. 5. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7 a 8

2005 Číslo 7 a 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se