EUROPEAN UROLOGICAL SCHOLARSHIP PROGRAMME (EUSP)


Autoři: prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(1): 65

Po kongresu ve Vídni, na němž došlo k personálním změnám ve vedení, dostala Evropská urologická společnost (European Association of Urology - EAU) novou tvář. Obměna členů nastala prakticky ve všech řídících i organizačních složkách EAU. Jed­nou z nich je i EUSP. Jako člen nového sedmičlenného výboru, v jehož čele stojí prof. C. Abbou z Créteil, bych chtěl upozornit členy ČUS/EAU na existenci tohoto programu a na možnosti, které tento program členům EAU poskytuje. Rád bych je také informoval o tom, jakým způsobem lze o činnosti tohoto programu získávat informace a o možnostech jeho využití. Nový výbor EUSP se sešel v novém složení již po druhé (poprvé to bylo 10. září 2004 a po druhé 11. února 2005). Obě zasedání se konala v Paříží a obou se ex officio zúčastnil i prof. Ch. Chapple.

Nejprve několik informací o tom, co je EUSP.

EUSP je institut EAU, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj klinického a experimen­tálního výzkumu v Evropě, jakož i vzájemná výměna Evropských urologů. Pro jeho reali­zaci dostává z rozpočtu EUA nemalý finan­č­ní obnos, který může do svých aktivit roz­dělit. EUSP se realizuje několika formami:

  1. EUSP Scholarship (dále S) - maximálně 1 rok vědecké nebo klinické práce
  2. Clinical Fellowship (dále CF) - stipendium pro klinickou práci se zaměřením na ně­kterou novou diagnostickou nebo léčebnou metodu, 6 týdnů až 3 měsíce
  3. Short Term Visite (dále SV) - maximálně 3 týdny až 1 měsíc
  4. Visiting Professor Programme (dále ViP) - 4 denní program

Na webové adrese EUSP@uroweb.org lze zjistit podrobnosti i kritéria hodnocení, podle kterých je žádost řídícím výborem hodnocena, a buď přijata, nebo odmítnuta. Žádosti se zasílají na holandskou adresu:

EAU Central Office, EUSP, PO Box 30016, 6803 AA ARNHEM, The Nederlands.

V roce 2004 bylo schváleno 16 SV, 25 CF, 3 S a 1 ViP, s celkovým rozpočtem 188 105 EUR. Mezi frekventanty byli ze zemí bývalého východního bloku 4 kolegové z Maďarska a 4 z Polska a ze Slo­venska prof. Kliment. Nejprestižnější je stipendium, které se poskytuje na dobu 1 roku, s možností výjimečného prodlou­žení. Základem žádosti je projekt výzkumné práce, kterou žadatel nemůže realizovat na pracovišti v zemi, kde právě působí, a pro kterou si proto zvolí, po předchozí dohodě s přednostou domovského praco­viště, některé z renomovaných urologic­kých pracovišť v Evropě. Součástí žádosti je i rozpočet předpokládaných nákladů.

Na posledním zasedání byla vyhlášena nejlepší práce EUSP Scholarship za loňský rok. Odměněni za ni budou 2 stipendisté na XX. Kongresu EAU v Istanbulu. Hod­no­ti­ly se i nové žádosti o Scho­larship. Bylo rozhodnuto o zpřísnění požadavků, a to jak na žádost (formulář bude přepracován podle Shefielldského ná­vrhu), tak i na projekt i na jeho zakončení. K těmto účelům bude vypracován návod ve formě brožury, ve které budou všechny potřebné informace. EUSP také bude informovat o svém programu na stránkách European Urology a European Urology Today.

Na zasedání výboru bylo také dohodnuto, že se jednotlivé špičkové urologické instituce budou moci ucházet o přidělení označení Centrum Reference (na místo uva­žovaného, někde „nestravitelného“ ná­zvu Centrum Excelence). Podmínkou zís­ká­ní této „kvalifikace“ bude dosavadní doložitelná edukační a výzkumná práce, hodnocená zapojením pracoviště do evrop­ských výukových aktivit (např. ESU) i mezinárodního výzkumu, počtem předná­šek na mezinárodních fórech i množstvím impaktovaných publikací a ukončených vědeckých výzkumů. „Kvalifikační statut“ Centrum Reference se nebude udělovat na základě žádosti a následného posou­ze­ní klinické a vědecké úrovně urologického pracoviště všeobecně, ale na základě po­sou­zení oblasti nebo oblastí urologie, v nichž dané pracoviště dosahuje vynikajících výsledků a je schopno svoji vysokou odbornost žadatelům předat cestou EUSP. Mění se tedy dosavadní postup, při němž si kandidát svůj vědecký anebo klinický pobyt vyjednával předem sám, na nový systém, v němž EUSP uveřejní pracoviště s „kvalifikačním statutem“ Centrum refe­rence s vy­psanými tématy a počty frekventantů, které jsou schopni přijmout.

Dalším záměrem EUSP je postupně vypracovat tedy přehledovou databázi od­borníků z jednotlivých pracoviš, zamě­ře­ných zejména na superspecializované oblasti urologie. V 1. etapě to bude neurofyziologie, molekulární biologie a markery u nádorů močového měchýře. Přes tuto sí by se do budoucna realizovaly ESPU a další EAU projekty a expertízy.

Domnívám se, že EUSP nabízí velké možnosti zejména pro střední generaci urologů a že by tedy neměl zůstat bez odezvy ani mezi členy čUS/EAU. Je rovněž výzvou zejména pro akademická centra, ale i další česká urologická pracoviště, aby si svou skutečnou úroveň a své možnosti doká­zala na neutrální náročné půdě, získáním EAU kvalifikace Centrum reference.

Jmenování členem výkonného výboru EUSP cítím jako velké ocenění české urologie a beru ho i jako veliký osobní závazek vůči kolegům z čR a okolních států. A tak, pokud budete mít nějaké nejasnosti nebo budete potřebovat pomoc, kontaktujte mě na e-mailu: jan.dvoracek@lf1.cuni.cz. Ne­bu­de na škodu, když mi pošlete kopie svých žádostí, abych vám případně mohl pomoci s jejich vyplněním a jejich obhajobou. Věnujte prosím velkou pozornost popisu projektu (nejlépe je již mít něco na dané téma opublikováno) anebo toho, co se chcete naučit, proč jste si zvolili dané refe­ren­ční pracoviště a jak po návratu využijete nabytých zkušeností.

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se