Editorial


Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(1): 4

Vážené kolegyně a kolegové,

traumatologie v urologii nepatří zrovna k nejčastěji probíraným tématům. Stojí stranou farmakote­rapie i technologií a prakticky není spojena s žádným významným „businessem“. Možná právě proto jsme toto téma vybrali jako stěžejní motiv tohoto čísla. Traumata totiž, mimo jiné, patří k nejčastějším příčinám úmrtí populace (především mužské) v mladším a středním věku, a navíc jich bohužel v dnešní násilné společnosti přibývá, a my se tak můžeme setkávat se stavy, které dříve představovaly spíše raritu, nežli běžnou klinickou praxi. Možnosti řešení těchto stavů méně invazivním způsobem (tak běžné a žádoucí v dnešní medicíně) jsou v této oblasti stále velmi limitovány. Na druhé straně je však třeba si uvědomit, že se současný trend medicíny podepsal i v této oblasti. Stále více a zřetelněji vystupuje do popředí snaha o záchovné operace (a to i tam, kde se jedná o párový orgán se zbývající jednou a k životu zcela postačující funkční jednotkou, např. ledvina, varle).

Poranění uropoetického systému je velmi častou součástí mnohoorgánového postižení, tzv. polytraumatu. Polytraumata jsou většinou primárně ošetřována v rámci speciálně profilovaných chirurgických oddělení, velmi často jsou dnes budována (jako kupříkladu ve FN Brno a řadě dalších větších nemocnic) speciální traumatologická centra. Urolog se k ošetření těchto stavů dostává často jako člen multispeciali­začního a mezioborového týmu, což nepochybně zabezpečuje to nejkvalitnější ošetření i následnou péči. Z toho, co bylo uvedeno výše, by mohl vzniknout dojem (ovšem zcela nesprávný a mylný), že je tato oblast pro urologa jakousi „vedlejší“ kolejí. Rozhodně tomu tak není, a to mimo jiné i proto, že důsledky nedo­ko­na­le, nebo dokonce nesprávně ošetřených poranění urologických orgánů, nese pacient (ale i jeho ošetřující lékař) po celý zbytek života.

Jsem rád, že řada našich předních odborníků, zabývajících se poraněními uropoetického systému, přijala nabídku přispět k tomuto tématu přehlednými články, které vycházejí z jejich vlastních a bohatých zkušeností i ze zkušeností literárních a z moderních trendů.

Profesor Jack W. McAninch ze San Franciska je nejenom předním představitelem severoamerické urologie, ale i předním expertem, který věnoval značnou část svojí profesní kariéry právě poraněním močopohlavního systému. Proto jeho příspěvek do našeho časopisu, pojednávající o poraněních vývodních horních močových cest, považuji za velmi přínosný a samozřejmě pro redakční radu Urologických listů i za velmi prestižní.

Poranění jsou často spojena s krvácením a krvácení s potřebou krevní transfuze. Ovšem pohled na problematiku a indikace krevního převodu se do dnešního dne dramaticky změnil a mezi úsměvnou historii dnes patří vzpomínky (i když ne více než 25 let staré) připomínající dobu, kdy během vizity profesor XY prohlásil: „Pacient je bledý, dejte mu krev“. Traumata jsou nejenom produktem zevního inzultu, ale dochází k nim i cíleně během plánovaných operací a i v těchto případech bohužel (přes maximální snahu krevní ztráty minimalizovat) se jim často prostě nevyhneme. Velmi aktuální, medicínsky potřebný a při­tom současně ekonomicky žádoucí (protože úsporný), je systém moderní krevní péče spojené s akutní normovolemickou hemodilucí, který v tomto čísle prezentuje náš anesteziolog MUDr. B. Stibor, který ho u nás zavedl tak, že se stal naprosto normální součástí každodenní operační klinické praxe. Určitě stojí víc než za povšimnutí, protože snoubí moderní medicínu, snižování rizik a přitom šetří ekonomické zdroje.

V urologické literatuře je traumatologii věnována poměrně malá pozornost, o čemž svědčí i sku­teč­nost, že v Current Medical Literature z loňského roku jsme nenalezli ani jediný zpracovaný článek s tímto odkazem (o to jsou cennější články autorů publikujících výhradně pro náš časopis). A tak mi dovolte vybrat komentáře článků, které jsme považovali z různých důvodů za významné.

Problematiku traumatologie pak jistě vhodně doplní český překlad Guidelines and Remommendations European Association of Urology.

Rozvoj medicíny jde velmi rychle kupředu, a proto v okamžiku, v němž se nám dostává do rukou zcela nový lék, který jako poprvé v historii urologie vůbec představuje účinný medikament vyvinutý k léčbě stresové močové inkontinence, rádi na tuto skutečnost reagujeme v rubrice novinek ve farmakoterapii. A učiní to osoba velmi povolaná, odborník na tomto poli velmi známý doma i v zahraničí - profesor Tomáš Hanuš, který se mimoto ujal i článku o důsledcích poranění nervového systému na systém močový.

Z výše uvedených důvodů věřím, že toto číslo bude přínosné a zajímavé nejenom pro urology v před­atestační přípravě, ale i pro nás o nějaký ten pátek starší. Protože (a to si dovoluji zopakovat) za analfabeta 21. století nemůžeme považovat toho, kdo neumí číst a psát, ale toho, kdo není schopen a ochoten se učit, naučit a učit znovu.

Dalibor Pacík


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se