Životní jubileum Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 24., 2016, č.4

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. přechází v těchto dnech do další věkové dekády, která se vyznačuje i tím, že jubilant vedle kritického náhledu na dosavadní děj života se může dále aktivně podílet na ději v činnosti, kterou dosud vykonal. Životní úděl, tj. úrazová chirurgie, se díky aktivitě pana docenta Plevy stala již nedílnou významnou součástí medicíny u nás. Docent Pleva vybudoval systém péče o zraněné, a to v celém rozsahu, pokud jde o svébytnost oboru, jeho náplň a zajištění i dalšího rozvoje úrazové chirurgie. A to lze konstatovat i přes řadu menších a větších překážek, které na cestě k dosažení cíle musel, v průběhu let, překonávat. Prostějovský rodák získal medicínské vzdělání na Lékařské fakultě Univerzity v Olomouci, kde promoval v roce 1971. Vzdělání v oboru z úrazové chirurgie získal pod vedením nestorů naší chirurgie a traumatologie doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc a doc. MUDr. Josefa Kopeckého, DrSc. ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde se vedle dokončení odborného vzdělání složením atestačních zkoušek z chirurgie a traumatologie věnoval i vědecko-výzkumné činnosti. V roce 1989 obhájil dizertační práci „Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací“ a získal titul kandidáta věd. V roce 1996 se habilitoval na Universitě Palackého v Olomouci. Práci s názvem „Dynamický zevní fixátor na hlezenný kloub“ předložil k úspěšnému  habilitačnímu řízení. Od roku 1991 je docent Pleva přednostou Traumatologického centra Fakultní nemocnice v Ostravě, které patří u nás mezi největší a nejvýkonnější zdravotnické ústavy zabývající se diagnostikou a léčením zraněného. Vedle toho docent Pleva řadu let působí jako vedoucí Ústavu medicíny katastrof Lékařské fakulty Ostravské university, který sám založil. Jako předseda České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP docent Pleva dosáhl řady úspěchů, především zavedením a organizací systému úrazové péče u nás (ustanovení Traumatologických center). Dostupnost vysoce specializované traumatologické péče v Traumatologických centrech znamenalo významný posun v diagnostickém a léčebném postupu především u životohrožujících úrazů se zlepšením výsledků léčby. Je velmi obtížné vyjmenovat všechny aktivity pana docenta v průběhu jeho životní dráhy. Vedle rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti včetně pěti monografií, 19 výukových publikací pro studenty zdravotnických škol a medicíny a 285 dalších publikací je docent Pleva i držitelem tří patentů. Jeho spolupráce na vědeckovýzkumné činnosti s Vysokou školou báňskou Technické university v Ostravě je příkladem, jak postupovat v řešení  programů aplikovaného výzkumu. Jde zvláště o vývoj nových osteosyntetických materiálů s vyšším užitím a biomechanickými vlastnostmi a dále o vývoj a konstrukce inovovaných fixátorů. Další velkou kapitolou v životní dráze pana docenta jsou jeho aktivní členství v dalších lékařských společnostech v ČR a v zahraniční. Stejně tak i jeho role v komisích Ministerstva zdravotnictví přinesla některá fakta důležitá především pro rozšíření náplně postgraduálního vzdělávání chirurgických oborů o úrazovou chirurgii. Stejně tak pan docent má hlavní zásluhu na vydávání časopisu „Úrazová chirurgie“, kde jako vedoucí redaktor se podílí nejen na současné úrovni časopisu, ale je především zárukou jeho další existence. Pokud bych měl připomenout nejvýznamnější odborné přínosy pana docenta pro úrazovou chirurgii musím vzpomenout na zevní fixaci v traumatologii, metody damage control surgery a postupy u kompartment syndromu. Rozvoj spolupráce s dalšími i nemedickými obory, které se však podílí na realizaci širokého programu péče o úraz, prezentuje docent Pleva i na řadě kongresů v krásném prostředí přírody v Rožnově pod Radhoštěm. Osobním přínosem těchto mezioborových setkání je, že pan docent je jejich zakladatelem. Tyto akce se mimořádným úsilím a péčí docenta Plevy staly významnou součástí odborného a vědeckého života úrazových chirurgů a dalších účastníků. I za to patří panu docentovi velké poděkování. Poděkováním za aktivní činnost v úrazové chirurgii je i řada ocenění odborných společností v České Republice a v zahraničí. Zvláště lze jmenovat medaili prof. K. Maydla České chirurgické společnosti ČLS JEP a doc. K. Typovského České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP.Neměl bych zapomenout při této příležitosti na to, že pan docent je osobnost s vysokým stupněm člověčenství. Jeho přístup vždy znamená pro každého z nás cennou zkušenost s  pozitivním nábojem. Přátelské vystupování, vřelá komunikace s hledáním přijatelného řešení při přístupu ke kolektivu a pacientům Traumatologického centra Fakultní nemocnice v Ostravě charakterizující osobnost pana docenta vedly k  dosaženým úspěchům ve výsledcích práce. Troufám si konstatovat, že to je základní kámen životního programu pana docenta, ve všech skutečnostech.

Milý Leoši, nebo jak ti říkají v Praze a Brně milý Poldo, přeji Ti k Tvému životnímu jubileu především zdraví a dostatek další motivace a energie k pokračování v Tvém širokém záběru v úrazové chirurgii, kterou si bez Tvé přítomnosti nedovedu představit.

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Traumatologické centrum FNKV, Praha


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×