Zpráva z Národního kongresu úrazové chirurgie ČLS JEP XIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, který se konal ve dnech 5.-7. října 2016 v Rožnově pod Radhoštěm


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 24., 2016, č.4

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP společně s ZO POUZP při FN Ostrava, Traumatologickým centrem FN Ostrava a Ústavem medicíny katastrof LF OU pořádala ve dnech 5.-7. října 2016 již třináctý ročník kongresu Ostravské traumatologické dny, který se konal v Rožnově pod Radhoštěm. Národnímu kongresu úrazové chirurgie udělili záštitu MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel FN Ostrava, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské Univerzity, doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, děkan Lékařské fakulty Ostravské Univerzity a Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

V čestném předsednictvu kongresu usedli doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. MBA, doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., zakladatel úrazové chirurgie na Slovensku a doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., prezident kongresu.

prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. MBA.
Obr. 1. prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. MBA.

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
Obr. 2. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

Při slavnostním zahájení po úvodních slovech doc. MUDr. L. Pleva, CSc. představil novou knihu prof. MUDr. Rajko Dolečka, DrSc. a kol. Endokrinologie traumatu a společně knihu pokřtili.

Norman Hecker, MD, Tübingen
Obr. 3. Norman Hecker, MD, Tübingen

Celkem bylo předneseno jak v lékařské, tak nelékařské sekci 57 odborných přednášek a devět posterů na téma: Mezioborová spolupráce v ošetřování úrazů, Medicína katastrof, Novinky v úrazové chirurgii, Dětská traumatologie, Mezioborová ošetřovatelská péče v léčení úrazů a Poúrazová rehabilitace. V rámci kongresu proběhly dva workshopy. V nelékařské sekci byl workshop zaměřen na Strategii péče o pacienta s kvalitativní poruchou vědomí a v lékařské sekci na možnosti Předoperačního plánování v traumatologii pomocí počítačové aplikace. Vzdělávací akce byla pořádaná podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a hodnocena kreditním systémem ZO POUZP při FN Ostrava, kdy lékařská sekce byla ohodnocena 9 kredity (020/16/2001/44462) a nelékařská sekce 5 kredity za pasivní účast (OZ 1456/16). Byl vydán sborník přednášek s ISBN 978-80-88159-46-9. Kongresu se zúčastnilo téměř 500 odborníků zabývajících se úrazovou chirurgií včetně zahraničních hostů, a to např. prof. MUDr. Miroslava Kitky, CSc. z Kliniky úrazové chirurgie v Košicích, polských lékařů z Úrazové nemocnice v Piekarech, prof. MUDr. Petra Patky, PhD. z Amsterodamu, který byl výborem společnosti oceněn za rozvoj úrazové chirurgie a v úvodu členské schůze mu byla slavnostě předána medaile docenta Kamila Typovského. MUDr. Norman Heckert z Institutu medicíny katastrof v Tubingenu přednesl dvě přednášky zabývající se zkušenostmi ze zahraničních misí v Afgánistánu a v Číně a možnosti studia medicíny katastrof v návaznosti na mezinárodní spolupráci mezi univerzitami.

Přednáškový sál
Obr. 4. Přednáškový sál

V rámci kongresu proběhla členská schůze ČSÚCH ČLS JEP a volby do nového výboru ČSÚCH. Novým předsedou ČSÚCH ČLS JEP byl tajným hlasováním zvolen doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Sympozium slavnostně ukončil a pozitivně zhodnotil prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., emeritní přednosta Kliniky úrazové chirurgie v Bratislavě.

Věříme, že 14. Ostravské traumatologické dny budou probíhat ve stejném přátelském duchu, jako ty letošní.

Mgr. Pavla Segarová

Traumatologické centrum FN Ostrava

a Ústav medicíny katastrof LF OU


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×