Sdělení předsedy ČSÚCH ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 20., 2012, č.2

Vážené kolegyně a kolegové,

ve dnech 10.–12. října 2012 se konal XI. Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účasti v Rožnově pod Radhoštěm, na kterém proběhla členská schůze naší společnosti a volby do nového výboru ČSÚCH ČLS JEP na další funkční období. V rámci členské schůze předseda odstupujícího výboru společnosti seznámil členskou základnu s výsledky práce výboru za poslední volební období, ve kterém vyzdvihl nejen pozitivní výsledky, kterých se v posledních čtyřech letech podařilo dosáhnout, ale upozornil i na neúspěchy, hlavně v jednání zástupců společnosti s pojišťovnami o úhradové vyhlášce, kdy  VZP neakceptovala financování signálních kódů u polytraumat a sdružených poranění a na další období od roku 2013 odmítla dofinancování ztrátových provozů TC I. stupně. Výbor ČSÚCH nebyl také úspěšný v jednání s MZ ČR při inovaci nového věstníku o organizaci úrazové péče v ČR, který byl po dlouhých jednáních zainteresovaných odborných společností od roku 2011 opakovaně projednáván a posléze předložen ke schválení na MZ. MZ ČR nesouhlasí se systemizací úrazové péče v ČR zajištěnou na III. stupňové úrovni i přes upozornění naší společnosti, že je výrazně ohrožena úrazová péče v některých regionech (Zlín, Karlovy Vary, Pardubice, Jihlava) a dále dochází k omezování úrazové péče nejen v soukromých nemocnicích, ale i v oblastech, kde byla chirurgická pracoviště zrušena. K pozitivům práce výboru patří vytvoření sítě TC I. stupně a zajištění jejich přístrojového a technického vybavení z fondů EU a reaudit TC do roku 2013. Dalším významným úspěchem ČSÚCH je vytvoření vzdělávacího systému v úrazové chirurgii, kde úrazová chirurgie je navazujícím oborem  na  základní  chirurgický  kmen  a převedení vzdělávání v úrazové chirurgii na jednotlivé lékařské fakulty, díky odborovým garantům a Specializační oborové radě (SOR) bylo kontinuální bez problémů. Atestaci z úrazové chirurgie v jarním termínu 2012 na LF MU v Brně úspěšně absolvovalo 5 kolegů. V současné době je připravena atestace z úrazové chirurgie na III. LF v Praze na 4. 12. 2012. Současně však probíhají i další vzdělávací akce v úrazové chirurgii v rámci IPVZ a ČLK. V rámci mezinárodní spolupráce výbor ČSÚCH podal předsednictvu ESTES žádost o kandidaturu ČSÚCH  na uspořádání evropského kongresu ESTES v Praze v roce 2016. Jednateli byli jmenování prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. a doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.


Foto: Archiv TC FN Ostrava


Foto: Archiv TC FN Ostrava

Pokladník společnosti upozornil na problém negativního hospodaření naší společnosti, vzhledem k platbám členských příspěvků všech členů společnosti do ESTES, kdy ČLS JEP již neposkytuje dotaci na zahraniční členství. Jako jedna z možností řešení negativní bilance bylo výborem doporučeno zvýšení členského příspěvku do ČSÚCH na 300,- Kč/ročně.

Hlasováním přítomných členů byl návrh schválen. Členské příspěvky budou zvýšeny ze 150,- Kč na 300,- Kč od 1. 1. 2013.

V rámci členské schůze byl prezentován Úrazový registr ČR.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Předseda ČSÚCH ČLS JEP


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se