Ošetření poranění hrudníku na traumatologickém oddělení


Autoři: František Vyhnánek
Působiště autorů: Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Úraz chir. 20., 2012, č.2
Kategorie: Komentář

Incidence tupého poranění hrudníku narůstá s počtem polytraumatizovaných zraněných. Poranění hrudníku  jako příčina okamžitého  úmrtí následkem dopravních úrazů je spojeno  obvykle s nekontrolovatelným krvácení při ruptuře srdce a častěji hrudní aorty. Časná letalita (od 30 minut do 3 hodin) následkem poranění hrudníku je typicky sekundární při tamponádě srdeční, obstrukci dýcháních cest a nebo pokračujícím nekontrolovatelném krvácení. Důležitým klinickým aspektem postupu u poranění hrudníku je i to,  že přibližně u 85 % zraněných s poraněním hrudníku je úspěšně léčeno konzervativně tj. observací, pokud je potřeba zavedením hrudního drénu a analgezií a někdy i  podporou respirace (umělá plicní ventilace u nestabilního hrudníku, u kontuze plic). Jak by měl být zraněný s poraněním hrudníku zajištěn?  Přednemocniční péče v našich podmínkách znamená mimo diagnostiku zajištění  ošetření v rozsahu  pokud je nezbytná resuscitace a dále některých léčebných postupů tj. intubace,  punkce hrudníku u tenzního pneumotoraxu nebo i výjimečně zavedení hrudního drénu. To závisí především na zkušenosti lékaře. Další léčebná opatření mimo protišokové léčby, jako je punkce perikardu, znamená pouze časovou prodlevu. Okamžitý transport na traumatologické oddělení je prvořadým opatřením. Role traumatologa je dnes hlavně  diagnostická a dále v léčebném postupu tj. chirurgické ošetření životohrožujícího penetrujícího poranění hrudníku nebo masivního  krvácení  při tupém poranění. Na základě diagnózy u poranění vyžadujících akutní operaci (tracheobronchiální s únikem vzduchu z hrudního drénu,  poranění jícnu,  rtg diagnostika poranění velkých cév, pokračující  nitrohrudní krvácení, ruptura bránice,  bloková zlomenina žeber)  lze indikovat sekundární transport  u zajištěného zraněného. a to do traumatologického centra nebo na oddělení hrudní chirurgie. Pokud jde o neakutní poúrazové nitrohrudní komplikace, jako je retinovaný hematom v hrudníku,  poúrazový empyém hrudníku, chronická traumatická brániční hernie, úrazový chylothorax, je následný transport k ošetření na specializovaném oddělení hrudní chirurgie jedinou správnou volbou. Tam, kde je hrudní chirurg okamžitě dostupný, v rámci traumatologického oddělení je jistě správným postupem provedení chirurgické intervence u zraněného na místě příjmu, a to pokud jde o akutní i odložené operace. Podmínkou je však  i rozsah zkušeností hrudního chirurga s úrazem hrudníku. V dalším období je proto nedílnou součástí organizačního zajištění  péče  o hrudní trauma  především  zvýšení zájmu traumatologa o rozšíření postgraduálního vzdělávání  v postupu u hrudního traumatu  a i o  mezioborovou spolupráci traumatologie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, intervenční radiologie. K tomu lze využít i  pořádání odborných seminářů: příkladem je i letošní  VII. Traumatologický den v Praze, kde hlavním tématem bylo poranění hrudníku s aktivní účastí traumatologů, hrudních chirurgů, kardiochirurgů a radiologů. I když většina závažných poranění hrudníku je primárně transportována z místa úrazu do traumatologických center je adekvátní postup erudovaného traumatologa mimo traumatologická centra významným přínosem k zlepšení  výsledku léčby o poranění hrudníku. 

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Traumatologické centrum FNKV

e-mail: vyhnanek@fnkv.cz   


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se