K sedmdesátinám primáře MUDr. Jiřího Tesaře, CSc.


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 18., 2010, č.2
Kategorie: Nerecenzovaný příspěvek

Dne 14. září 2010 dovršil sedmdesáti let MUDr. Jiří Tesař, CSc. – zakladatel moderní traumatologie ve Zlíně.


MUDr. Jiří Tesař, CSc. se narodil v Brně. Po studiu na střední škole, kterou ukončil v roce 1957, nastupuje na UJEP Brno – obor všeobecné lékařství. Studium medicíny ukončil v roce 1963. Po absolvování fakulty, jak již bylo v té době zbytkem byl umístěn do ZÚNZ Třinec, kde mimo výkonu vojenské služby na Šumavě setrval až do února 1966. Dodnes rád vzpomíná na těžké začátky v nemocnici, kde každým dnem byli v omezeném personálním obsazení nuceni řešit závažná poranění vznikající v hutních provozech.

V únoru 1966 na vlastní žádost odchází z rodinných důvodů do OÚNZ Gottwaldov – oddělení všeobecné chirurgie. V roce 1967 skládá atestaci 1. stupně v oboru chirurgie, poté v roce 1968 přechází na oddělení traumatologie – obor svého zájmu i srdce. V roce 1973 skládá atestaci 2. stupně a plně se věnuje jak péči o poraněné, tak práci vědecké.

V červnu 1990 skládá nástavbovou atestaci z traumatologie a stává se přednostou traumatologického oddělení BN Zlín. V prosinci 1990 získává vědeckou hodnost kandidáta věd za obhájení práce „Léčení zlomenin distálního radia“. V souvislosti s touto prací mu bylo uděleno autorské osvědčení pro zevní fixátor pro malé a střední kosti.

Za 16 let přednostování uvádí do praxe nejmodernější terapeutické metody při ošetřování raněných, vyučuje mladé kolegy. Jeho přičiněním funguje velmi kvalitní síť ambulancí s lékaři dostatečně erudovanými v moderní traumatologii. Ať už vlastním příkladem či umožněním stáží na jiných pracovištích vychovává lékaře svého oddělení.

Je spoluzakladatelem České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a aktivním členem výboru této společnosti. Po 16 letech předává primariát v roce 2006 svému nástupci a odchází pracovat na zdravotnický odbor Zlínského kraje, kde využívá svých celoživotních zkušeností při organizování zdravotnické koncepce zlínského kraje. Ani v důchodovém věku není odtržen od medicíny a podílí se jako lékař na provozu rehabilitačních lázní v Uherském Ostrohu.

Ve zbylém volném čase se věnuje nejvíce své rodině, se kterou volné chvíle tráví nejraději na své chatě u Luhačovické přehrady.

Celoživotní činnost v traumatologii byla v roce 2010 oceněna na celostátním kongresu úrazové chirurgie v Rožnově pod Radhoštěm plaketou Kamila Typovského.

Za spolupracovníky a traumatologickou obec přeje hodně štěstí, zdraví a životní pohody do dalších let

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.

a celé traumatologické odd. KNTB


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×