XI. VINOHRADSKÉ VÁNOČNÍ SYMPOZIUM


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 14., 2006, č.1

Dne 20. prosince 2005 se konalo XI. Vánoční sympozium, které pořádala Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK v Praze-Vinohradech. Tématem této, již tradiční akce, byla osteosyntéza zlomenin horní končetiny. Sympozium bylo organizováno ve spolupráci se společností AO Alumni ČR, která byla před třemi roky na Vinohradech založena. Proto sympoziu předcházela i dopolední schůze AO Alumni, kde byla projednána řada důležitých otázek.

Při slavnostním zahájení sympozia předal děkan 3. LF UK v Praze, doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. emeritnímu primáři Úrazové kliniky v Košicích MUDr. Vojtechovi Blaškovi Pamětní medaili 3. LF UK. Toto vyznamenání mu udělila Vědecká rada fakulty za jeho dlouholetý přínos česko-slovenským vztahům na poli traumatologie a ortopedie.

Následovala čestná přednáška prof. Janečka, ředitele Úrazové nemocnice v Brně, o české pomoci obětem zemětřesení v Pakistánu.

Začátek prvního odborného bloku byl věnován zlomeninám lopatky a jejich osteosyntéze, kde prof. Bartoníček přednesl současné indikace, operační přístupy a používané typy osteosyntéz při terapii zlomenin v této lokalitě. Z počtu osmi operovaných pacientů za víceleté období bylo patrné, že indikace k operaci lopatky se i na zkušených pracovištích pečlivě zvažují, ale u výrazněji dislokovaných zlomenin mají zcela jistě svá oprávnění. Svůj soubor operovaných zlomenin lopatky zde prezentoval také prim. Pavelka z Ortopedické kliniky v Plzni.

Další přednášky byly věnovány zlomeninám v proximální a diafyzární části humeru. Nejprve prim. Frič prezentoval soubor pacientů léčených nitrodřeňovým hřebem Targon, který si získává stále větší oblibu při léčení zlomenin proximálního humeru, zejména díky úhlově stabilním proximálním šroubům a možnosti miniinvazivních technik při repozici zlomeniny i při implantaci hřebu. Následně dr. Křivohlávek z Traumacentra Liberec zhodnotil použití implantátu Philos u zlomenin horního konce pažní kosti, kdy úhlová stabilita implantátu umožňuje pacientům časnou rehabilitaci. Zmíněna byla i možnost miniinvazivního zavádění dlahy Philos v určitých indikacích. V dalším sdělení přednesl dr. Kloub z Traumacentra v Českých Budějovicích srovnání použití hřebu Targon či dlahy Philos při řešení zlomenin horního konce humeru a zdůraznil vysokou kvalitu obou implantátů. U obou operačních postupů je naprosto zásadní správná repozice úlomků a dokonalá fixace tuberkul, což umožňuje časnou intenzivní rehabilitaci, bez které není možno dosáhnout dobrých funkčních výsledků. Na závěr bloku dr. Obruba z  Traumacentra v Ústí n. Labem informoval o možnosti řešení diafyzárních zlomenin humeru použitím Hackethalova hřebování, kdy retrográdní zavedení maximálního počtu Ki drátů a vyplnění dřeňové dutiny v  místě zlomeniny tuto dostatečně stabilizuje. Tato metodika je indikována u příčných či krátce šikmých zlomenin ve střední části diafýzy humeru, a i když ji na řadě pracovišť nahradily hřeby, dává při správné indikaci a technickém provedení výborné výsledky.

Následující část tvořily přednášky věnované zlomeninám dolního konce humeru a novým implantátům určeným k osteosyntéze v této lokalitě (prof. Bartoníček, prim. Pavelka). I zde použití nových preformovaných LCP dlah přináší další zkvalitnění fixace fragmentů zlomeniny a umožňuje časnou rehabilitaci lokte. Lepší fixace drobných fragmentů je dána jak úhlovou stabilitou šroubů, tak jejich průměrem 2,7 mm v distální části dlahy. I když tyto dlahy představují význačný pokrok, jsou jenom částí terapeutického algoritmu operační léčby. V každém případě by zlomeniny distálního humeru měly být operovány jen na vybraných pracovištích, a to jen těmi nejzkušenějšími.

V posledním bloku věnovaném zlomeninám distálního radia přednesl dr. Pacovský z pořádajícího pracoviště úvod do problematiky zlomenin distálního radia z hlediska nejčastěji používaného  volárního přístupu k osteosyntéze zlomenin v této lokalitě. Poté dr. Toufar z  Českých Budějovic prezentoval zkušenosti s použitím LCP DRP 2,4 implantátů firmy Synthes u zlomenin distálního radia z dorzálního přístupu. Na závěr bloku dr. Toufar podal přehled nejčastějších časných komplikací zlomenin distálního radia, kam patří neurologické komplikace z útlaku n. medianus, dále ruptury dlouhého extenzoru palce a komplexní regionální bolestivý syndrom (dříve RSD). Celkově je u zlomenin distálního rádia patrný výrazný posun v operační terapii, kdy úhlově stabilní implantáty umožňují díky pevné fixaci úlomků časnou rehabilitaci poraněného zápěstí. Konstrukce dlah umožňuje řešit operačně i komplikované nitrokloubní zlomeniny a zlomeniny v osteoporotickém terénu. Tímto způsobem jejich použití zkracuje celkovou dobu léčení a umožňuje časný návrat k původním činnostem.

Na závěr prim. Luňáček</em


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se