ZÁPIS ZE SCHŮZE ČESKÉ SKUPINY AO ALUMNI


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 14., 2006, č.1

která se konala dne 20. prosince 2005 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Přítomni: 24 členů z 39 (jmenovitě viz prezenční listina)

Pozn.: Psáno bez titulů

 1. Schůze byla zahájena přivítáním přítomných. P. Wendschem a J. Bartoníčkem, byl oznámen program schůze.
 2. Ve druhém bodu programu informoval J. Bartoníček o novinkách v AO Foundation. Informoval o personálních změnách (Ruediho střídá Prein v AO Education a voleným prezidentem AO Foundation se stal van der Werken) a o plánovaných akcích na další roky. Akce v roce 2006 jsou schválené a informoval o předběžně plánovaných akcích v roce 2007, což je zejména AO kurz pro pokročilé v Praze, jako obvykle pravděpodobně první týden v dubnu, dále v květnu 2007 je plánován 1. středoevropský kurz s tématem Poranění nohy a dále na podzim by se měl uskutečnit první AO kurz na Slovensku, nejspíše v září.
 3. V tomto bodu byla podána informace o AO kurzu v Davosu v prvním týdnu, tj. 3.–8. prosince 2005. P. Wendsche, L. Luňáček a T. Dědek se zúčastnili jako stolní instruktoři v základním kurzu. Informovali o průběhu kurzu, jehož struktura byla klasická, tj. absolutní a relativní stabilita, atd. Kriticky byl zhodnocen průběh skupinových diskuzí, na které bylo málo času, vedoucí diskuzních skupin neměli možnost se seznámit s jednotlivými případy předem, což oslabilo výtěžek diskuze. P. Wendsche uzavřel hodnocení základního kurzu v Davosu tak, že je příliš detailní a složitý, probírají se C zlomeniny, LCP a podobně, což by spíše patřilo do kurzu pro pokročilé. O. Čech dále vyzdvihl Schützovu přednášku na téma nových typů osteosyntéz, kde kriticky zhodnotil „nedodělanost“ nového systému, zejména značné problémy při extrakci, na rozdíl od hřebovacích metod, které označil za špičkové.
 4. Wendsche vysoce ohodnotil „invited lecture“ prof. Čecha na Davoském kurzu na téma Paklouby. Toto pozvání je nejen vysokým ohodnocením Čechovy práce, ale též České skupiny AOAA.
 5. Poměrně bohatá diskuze byla na téma ARS (auditory response systém). Závěrem bylo konstatováno, že by měl být zaveden do našich kurzů, ale pouze kvalitní s kvalitními otázkami.
 6. Následovala informace o druhém týdnu v Davosu. J. Zeman ohodnotil spinální kurz jako přínosný, zajímavé bylo roztříštění názorů při odpovědích v ARS. Největší část kurzu byla věnována horní krční páteři. J. Bartoníček hodnotil kurz pro pokročilé a Master kurz. Informace v kurzech se výrazně točily kolem LCP. Některé indikace byly až nesmyslné. Informoval o generační výměně v „Advanced“ kurzu. Ubyli řečníci z německy mluvících zemí, kteří byli nahrazeni přednášejícími z USA, Asie a Jižní Ameriky, což nebylo vždy spojeno se zvýšením kvality přednášek oproti předchozím rokům. O. Čech informoval o systematicky a podrobně probíraném tématu navigace. V další části tohoto bodu P. Wendsche informoval o minimální šanci zvýšit počet stolních instruktorů v Davosu z dnešních tří. Naskýtá se však možnost se účastnit jako „faculty“ na souběžném kurzu dříve v Portoroži, dále v  Antalii v  Turecku. V. Džupa hodnotil Triennial Symposium na Sardinii v září 2005. Kritizoval snahu o rozšíření LCP na všechny regiony skeletu. Z tohoto plyne příliš veliká variabilita a nutnost různých šroubů a instrumentarií, což by vedlo k praktické nemožnosti zakoupit tato instrumentaria pro extrémní finanční zatížení.
 7. Informace o přípravách kurzu a sympozia v Olomouci se ujal P. Dráč. Pro sympozium je zajištěna přítomnost prof. Hoviuse z Amsterodamu, Leixnering neodpovídá na maily ani jiné kontakty, proto s ním není počítáno. Dr. R. Kdolský z Vídně je chirurg ruky a měl by zájem o účast. Základní kurz v Olomouci se bude konat od pondělí 3. 4. do středy 5. 4. 2006. V neděli bude prekurz pro přednášející a stolní instruktory. P. Wendsche informoval, že program kurzu není ještě zcela hotov. Sympozium bude ve středu a čtvrtek. Je důležité informovat účastníky kurzu, že certifikáty se budou vydávat až po skončení kurzu bez výjimky.
 8. Příprava voleb do výboru a předsedy AOAA byla přednesena J. Matějkou. L. Luňáček dále informoval, že bude nutné zvolit též Trustee a navrhl při volbě kontinuitu Trusteeho i výboru. Následně navrhl J. Bartoníčka jako Trusteeho. Tento byl zvolen 23 hlasy z 24 přítomných, jeden se zdržel a žádný nebyl proti. V dalším období bude nutné připravit následovatele za       J. Bartoníčka, který již nebude moci být zvolen. Byla by chyba nemít svého Trusteeho, protože jejich počet je omezen na 95 a je mnoho států, kteří jej nemají.
 9. Dále byla diskutována volba předsedy a výboru, která by měla proběhnout v průběhu kurzu v Olomouci, datum a hodina budou ještě upřesněny, nejspíše při prekurzu nebo ve středu před sympoziem. Bylo doporučeno aby návrhy na předsedu a členy výboru (místopředseda, sekretář, pokladník, revisor) byly nejdéle do konce února 2006 odeslány na e-mailovou adresu sekretáře J. Matějky (matejka@fnplzen.cz). Tyto návrhy budou podkladem pro kandidátku.
 10. V bodu varia bylo diskutováno, jak naložit s finančním obnosem lokalizovaným na účtu české skupiny AOAA. Zatím byla schválena podpora Jupiterovy účasti na budějovickém videosympoziu. Dále byl prodiskutován termín AO kurzu pro rok 2007. Zřejmě opět první týden v dubnu, možno posunout o týden vzhledem k eventuálním velikonocím.
 11. Závěrečný bod patřil ukončení schůze a přání vše nejlepšího do roku 2006 pro všechny členy AOAA.

Zapsal:

Jiří Matějka

E-mail: matejka@fnplzen.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se