Laudace k životnímu jubileu prof. Ing. Kyry Michalové, DrSc.


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,28, 2022, No. 2, p. 116.
Kategorie: Osobní zprávy

V letošním roce oslaví významné životní jubileum prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., jedna ze zakladatelek a vůdčí osobnost nádorové cytogenetiky v České republice.

Profesorka Michalová původně vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, kde promovala v roce 1964. Poté pracovala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se kromě fyziologie věnovala i genetice savců. Lidskou cytogenetikou se začala zabývat při svém pobytu v New York Blood Center v New Yorku, USA v letech 1969–1970. Po návratu do Československa v prosinci roku 1970 nastoupila jako odborný pracovník do Cytogenetické laboratoře III. interní kliniky tehdejší Fakultní nemocnice II (dnes Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), která vznikla v roce 1964 z iniciativy profesora Josefa Charváta a vedl ji MUDr. Radovan Chrz, CSc. V roce 1990 se pak stala vedoucí této laboratoře. V roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor genetika, molekulární bio­logie a virologie a v roce 2002 s celým laboratorním týmem přešla do nynějšího Ústavu lékařské bio­chemie a laboratorní dia­gnostiky 1. LF UK a VFN, kde až do roku 2018 působila jako vedoucí Centra nádorové cytogenetiky. V roce 1988 založila také Laboratoř nádorové cytogenetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, kterou rovněž do roku 2018 vedla. Dodnes působí také jako vědecký pracovník I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK.

Hlavní specializací prof. Michalové, které se věnovala po převážnou většinu své profesní kariéry, je cytogenetika a molekulární cytogenetika hematologických malignit. Dlouhá léta vedla vědecký tým, který studuje genetické změny v nádorových buňkách a zabývá se zejména problematikou nestability genomu nádorových buněk a jejího vlivu na průběh a prognózu onemocnění. Je autorkou nebo spoluautorkou celé řady vědeckých publikací, kapitol v učebnicích, skriptech, monografiích a příspěvků na národních i mezinárodních vědeckých konferencích. Jako hlavní řešitelka nebo spoluřešitelka se podílela na úspěšném řešení řady českých i mezinárodních výzkumných projektů a grantů. Působila v oborových radách pro genetiku a molekulární genetiku 1., 2. a 3. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty a Veterinární a farmaceutické fakulty MU v Brně.

Je dlouholetou členkou Česko-slovenské bio­logické společnosti. V roce 1988 byla zvolena předsedkyní Cytogenetické sekce této společnosti, kterou vedla až do roku 2018. Několik let byla rovněž místopředsedkyní Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a členkou výboru Evropské cytogenetické asociace (Board of Presidents of ECA). Je členkou řady českých i mezinárodních odborných společností (Evropské společnosti lékařské genetiky – ESHG, Evropské hematologické společnosti – EHA, Evropské cytogenetické společnosti – ECA, Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP a dalších).


Celý svůj profesní život zasvětila vědecké činnosti a výchově mladých vědeckých pracovníků. Její práce je vysoce oceňována nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Je nositelkou řady ocenění odborných společností a vysokých škol včetně Zlaté medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2012 obdržela Babákovu medaili Československé bio­logické společnosti za zásluhy v organizaci lékařské cytogenetiky a onkocytogenetiky v ČR a v roce 2005 se stala držitelkou titulu „Lady Pro“, který je udělován ženám, které ve své kariéře dosáhly mimořádných úspěchů. Prof. Michalová je nejen vynikající odbornice a vědkyně, ale rovněž velký vzor pro všechny své kolegy a spolupracovníky.

Vážená paní profesorko, milá Kyro, k Tvému významnému životnímu jubileu Ti jménem všech kolegů a spolupracovníků i široké odborné obce přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho dalších spokojených let.

doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

a kolektiv centra nádorové  cytogenomiky ÚLBLD, VFN a 1. LF UK


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2022 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se