Srovnatelná účinnost přímých antikoagulancií a warfarinu u pacientů s rakovinou a fibrilací předsíní


Autoři: S. Shah;  Norby Fl;  Datta Yh;  Lutsey Pl;  Maclehose Rf;  Chen Ly;  A. Alonso
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 2, p. 78.

Doposud nebyly provedeny žádné randomizované klinické studie srovnávající přímá antikoagulancia (DOACs) s warfarinem u nemocných s rakovinou. Vyhodnotili jsme účinnost a bezpečnost DOACs vůči warfarinu, jakož i srovnání jednotlivých DOACs ve velké populaci pacientů s malignitami a nevalvulární fibrilací předsíní (AF). V MarketScan databázích jsme identifikovali 16096 pacientů s AF (průměrný věk 74 let), u nichž byla zahájena perorální antikoagulační léčba a v letech 2010–2014 byli léčeni pro rakovinu. Léčení pacienti byli srovnatelní, co se týče věku, pohlaví, doby zařazení a zahájení léčby. Sledované události byly v databázi identifikovány pomocí diagnostických kódů zahrnujících ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP), závažné krvácení, jiné krvácení a žilní trombembolismus (VTE). K určení asociace antikoagulační léčby se sledovanými událostmi byla použita Coxova regrese. Ve srovnání s warfarinem byl výskyt krvácení (poměr rizika [95% interval důvěryhodnosti]) podobný pacientů užívajících rivaroxaban (1.09 [0.79, 1.39]) a dabigatran (0.96 [0.72, 1.27]), zatímco u nemocných léčených apixabanem byl nižší (0.37 [0.17, 0.79]). Výskyt CMP se mezi skupinami pacientů nelišil. Ve srovnání s warfarinem byl výskyt VTE nižší u pacientů užívajících rivaroxaban (0.51 [0.41, 0.63]), dabigatran (0.28 [0.21, 0.38]) i apixaban (0.14 [0.07, 0.32]). Ve srovnání „head-to-head“ mezi jednotlivými DOACs měli pacienti užívající dabigatran nižší výskyt VTE než nemocní léčení rivaroxabanem. U apixabanu byl pozorován nižší výskyt VTE a závažného krvácení než u pacientů užívajících rivaroxaban. V této populaci pacientů s AF a malignitami, měli pacienti užívající DOACs ve srovnání s nemocnými léčenými warfarinem nižší nebo podobné riziko krvácení a CMP a nižší výskyt VTE.

Bleeding – krvácení, Hazard Ratio – poměr rizika, Ischemic stroke – ischemická cévní
mozková příhoda, VTE – žilní trombembolismus.
Bleeding – krvácení, Hazard Ratio – poměr rizika, Ischemic stroke – ischemická cévní mozková příhoda, VTE – žilní trombembolismus.

Připravil prof. Edgar Faber.


Zdroje

1. Blood Advances 2018 2:200-209; doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2017010694

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×