Predikce vzniku inhibitoru faktoru VIII v kohortě SIPPET pomocí analýzy mutací a měření antigenu faktoru VIII


Autoři: S. Spena;  I. Garagiola;  A. Cannavò;  M. Mortarino;  Mannucci Pm;  Rosendaal Fr;  F. Peyvandi *
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 2, p. 103.

Souhrn

*za studijní skupinu SIPPET

Je známo, že typ mutace v genu F8 patří mezi hlavní rizikové faktory pro vznik inhibitoru u pacientů trpících těžkou hemofilií A. Podle vlivu na syntézu FVIII jsou mutace genu F8 klasifikovány jako nulové, u nichž reziduální syntéza přítomna není, nebo nenulové, u nichž přítomna je. Mutace se zachovalou zbytkovou syntézou by teoreticky mohly bránit vzniku protilátek proti FVIII mechanismem navození imunitní tolerance. Autoři proto analyzovali vztah mezi typem mutace a rizikem vzniku inhibitoru na základě dat od 231 pacientů ze studie SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers) z roku 2014. Popsali genetické defekty způsobující hemofilii u těchto pacientů (34 z nich bylo do té doby v literatuře nepopsaných), provedli jejich analýzu in silico pomocí genetických modelů a měřili přítomnost reziduálního antigenu faktoru VIII v plazmě.

U mutací, jež genetické modely popsaly jako pravděpodobně nulové, bylo zjištěno přibližně dvojnásobné (2,08) riziko vzniku inhibitoru oproti mutacím in silico nenulovým. V případě průkazu reziduální přítomnosti faktoru VIII v plazmě byla asociace ještě silnější – mutace bez přítomnosti antigenu FVIII měly více než 3,5násobné (3,61) riziko vzniku inhibitoru než mutace se zachovalou zbytkovou syntézou.

Popsané výsledky podporují tezi, že syntéza minimálních množství faktoru VIII je asocio-vána s nižším rizikem rozvoje inhibitoru. Další důraz by měl být podle autorů kladen na určení přítomnosti reziduální syntézy FVIII u jednotlivých mutací tak, aby bylo možno u každé z nich lépe stanovit její klinický význam.

Kumulativní incidence inhibitoru faktoru VIII u různých mutačních clusterů
Obr. 1. Kumulativní incidence inhibitoru faktoru VIII u různých mutačních clusterů

Připravil MUDr. Jan Máchal.


Zdroje

1. Převzato z Clinical Haemostasis and Thrombosis 2018, doi: http://dx.doi.org/10.1111/jth.13961

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×