ASXL1 mutations in younger adult patients with acute myeloid leukemia: a study by the German-Austrian Acute Myeloid Leukemia Study Group


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 2, p. 112.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Peter Paschka, Richard F. Schlenk, Verena I. Gaidzik, et al.

Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum Ulm, Germany; Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Germany; Klinik für Onkologie und Hämatologie, Klinikum Oldenburg, gGmbH, Germany; et al.

Haematologica March 2015 100: 324-330; doi:10.3324/haematol.2014.114157

Přesná úloha genu ASXL1 (addiotional sex combs-like 1 gene) v normální hematopoéze a přínosu mutovaného ASX1 ke vzniku hematopoetických malignit nebyla dosud plně vyjasněna. Některá data však přepokládají, že ASXL1 působí jako nádorový supresor. První studie mutací ASXL1dospělé AML se pozoruhodně shodují s tím, že incidence těchto mutací vzrůstá s věkem a je spojena s klinickými a genetickými charakteristikami. Navíc se ukazuje, že mutace ASXL1 mají nepříznivý dopad na indukci úspěchu a dlouhodobý výsledek. Existují však jen omezená data o prognostické relevanci ASXL1 mutací u mladších pacientů s AML. Tato studie představuje nejrozsáhlejší soubor pacientů (n = 169) s AML ve věku pod 60 roků s vyhodnocenou incidencí a dopadem těchto mutací v kontextu s jinými klinickými a genetickými faktory u dobře definované populace intenzivně léčených pacientů v klinických studiích Německo-rakouské AML skupiny (German-Austrian AML Study Group AMLSG). Tato studie byla provedena celkem u 169 mladých AML pacientů (18 až 61 roků). Pacienti byli zařazeni do blíže uvedených prospektivních léčebných protokolů. Byla provedena analýza mutací ASXL1 a statistické vyhodnocení obvyklých parametrů podle typů AML, cytogenetického rizika a přesného zařazení podle stavu mutací. Dále byla provedena explorativní analýza kompozitních genotypů ASXL mutovaného/RUNX1mutovaného a jejich dopadu na kompletní remisi (CR), přežití bez selhání (EFS) a celkové přežití (OS).

Závěr: Práce doložila, že pacienti s ASXL1 mutacemi měli nižší podíl kompletních remisí, též nižší přežití bez selhání a nižší celkové přežití ve srovnání s pacienty s divokým typem ASXL1. V mnohorozměrné analýze neměly mutace ASXL1 a RUNX1 jako jednotlivé variability signifikantní dopad na prognózu. Avšak u pacientů s kombinovaným genotypem mutovaného ASTX1mutovaný/RUNX1mutovaný, který může být odhalen až ve 30 % ASTX1 mutované AML, bylo vysoké riziko velmi špatného dosažení kompletní remise a dlouhodobého přežití ve srovnání s pacienty bez tohoto genotypu. Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk by měla být vyhodnocena prospektivně jako jedna terapeutická možnost u mladých pacientů nesoucích kombinovaný genotyp ASTX1 mutovaný/RUNX1 mutovaný u akutní myeloidní leukemie.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se