Recombinant long-acting glycoPEGylated factor IX in hemophilia B: a multinational randomized phase 3 trial


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,21, 2015, No. 1, p. 46.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Peter W. Collins, Guy Young, Karin Knobe, et al.

Arthur Bloom Haemophilia Centre, Institute of Infection and Immunity, School of Medicine, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom; Hemostasis and Thrombosis Center, Children's Hospital Los Angeles, University of Southern California Keck School of Medicine, Los Angeles, CA; Haemophilia R&D Portfolio, Novo Nordisk A/S, Soeborg, Denmark; et al.

Blood 18 December 2014; 124 (26); dx.doi.org/10.1182/blood-2014-05-573055

Tato práce předkládá výsledky prospektivní mnohonárodní randomizované jednoduše zaslepené klinické studie nového rekombinantního koagulačního faktoru IX s prodlouženým poločasem: nonakog beta pegolu (glykoPEGylovaný faktor IX). Byl vyvinut ke zlepšení péče o pacienty s hemofilií B. Cílem klinického hodnocení fáze 3 bylo vyhodnocení bezpečnosti (včetně imunogenicity), účinnosti a farmakokinetiky u předtím léčených pacientů v rámci profylaxe krvácení a léčby epizodického krvácení dle potřeby („on demand“). Pacienti na profylaxi po dobu 52 týdnů byli randomizováni buď do skupiny s 10 IU/kg nebo 40 IU/kg jednou týdně nebo byli zařazeni do jedné skupiny na léčbu „on demand“ 28 týdnů. Krvácivé epizody byly léčeny jednou dávkou 40 IU/kg nonakog beta pegolu. Těžké krvácivé epizody (intrakraniální, retroperitoneální, iliopsoas, a krční) byly léčeny jednou dávkou 80 IU/kg. Od dubna 2011 do dubna 213 bylo do studie zařazeno 74 hemofiliků B (hladina FIX ≤ 2 IU/dl) na 39 místech ve 13 zemích. Z nich dokončilo klinické hodnocení 67 pacientů (17 adolescentů ve věku 13 až 17 roků) a (50 dospělých ve věku 18 až 65 roků). Jsou uvedeny základní demografické údaje, charakteristika pacientů, aktivita FIX před aplikaci, v průběhu hodnocení a farmakokinetika. Výsledky ukázaly, že nonakog beta pegol byl bezpečný a efektivní v léčbě a prevenci krvácivých episod u pacientů s deficiencí faktoru FIX. Během hodnocení nebyly identifikovány klinicky vý-znamné problémy s bezpečností, nevytvořily se inhibitory FIX, nevyskytly se ani příhody trombotické či hypersenzitivita. Omezení tohoto klinického hodnocení se týká: nezařazení pacientů starších 70 let a pacientů s anamnézou tromboembolických příhod, jako je infarkt myokardu a hluboká žilní trombóza. Získaná data ukazují, že léčba jednou aplikací nonakog beta pegolu týdně může poskytovat novou alternativu pro prevenci a léčbu krvácivých epizod. Autoři zmiňují v závěru další navazující klinická hodnocení (u pacientů předtím léčených a neléčených a recentní hodnocení u pacientů s hemofilií B při chirurgických zákrocích). Ve stejném čísle časopisu je publikován komentář: GlycoPEGylated factor IX: a new step forvard. Maria Elisa Mancuso, Ospedale Maggiore Policlinico. Obsahuje řadu aspektů této nové látky, které zasluhují být brány v úvahu a také několik aspektů, které ještě potřebují další vyšetřování a klinické hodnocení.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×