OBSAH ROČNÍKU 19/ 2013


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 4, p. 262-264.
Kategorie: Ostatní

Úvodník • Editorial

Masopust J.: Úvodník 5

Froňková E., Trka J.: Realita vyšetřování minimální reziduální nemoci u akutních leukemií aneb kolik laboratorní akrobacie je skutečně třeba 6

Souhrnné práce • Původní práce • Kazuistiky

Jančušková T., Plachý R., Štika J., Krutílková L., Hardekopf D.W., Liehr T., Kosyakova N., Čmejla R., Žejšková L., Kozák T., Žák P., Karas M., Peková S.: Identifikace nových molekulárních markerů pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukemií 8

Maisnar V. a Hájek R. za Českou myelomovou skupinu: Rizikové monoklonální gamapatie nejasného významu – léčit nebo neléčit? 22

Pika T., Lochman P., Flodr P., Mičková P., Novák M., Jehlíková Z., Hamplová A., Minařík J., Bačovský J., Kučerová L., Jarošová M., Ščudla V.: Klinické aspekty „pravé“ nesekretorické formy mnohočetného myelomu 27

Dulíček P., Sadílek P., Beránek M., Pecka M.: Výskyt venózního tromboembolismu u žen v časové souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce 33

Haber J., Ráčil Z.: Přístupy antimykotické terapie: od profylaxe k léčbě 39

Bohoněk M.: Kryokonzervace krve – historie, metody a současnost 44

Smolej L., Doubek M., Špaček M., Urbanová R., Obrtlíková P., Schwarz J., Lysák D., Pospíšilová Š., Jarošová M., Peková S., Kozák T.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) 61

Jindra P.: Praktický pohled na význam HLA shody pro transplantaci krvetvorných buněk od nepříbuzných dárců 70

Procházka V., Jarošová M., Prouzová Z., Geierová M., Papajík T., Indrák K.: Klinické a biologické prognostické faktory u maligních lymfomů 76

Bohoněk M., Petráš M., Hrádek T., Kostrouchová B., Sládková E., Kricnerová M., Rollerová K., Mašková V., Duchková S.: Separace plné krve a výroba krevních složek gravitací soupravou ErySep® s filtrem z dutých vláken 88

Salaj P., Smejkal P., Komrska V., Blatný J., Penka M. za Český národní hemofilický program: Standardy péče o nemocné s hemofilií 96

Smejkal P., Blatný J., Blažek B., Černá Z., Dulíček P., Hak J., Hrachovinová I., Hluší A., Hrdličková R., Komrska V., Pospíšilová D., Procházková D., Šlechtová J., Timr P., Vonke I., Walterová L., Penka M. za Český národní hemofilický program: Diagnostika a léčba hemofilie 100

Jonášová A., Čermák J., Červínek L., Nováková L., Bělohlávková P., Vondráková J., Černá O., Sýkora M., Seifertová N., Walterová L., Libiger J., Hochová I., Ullrychová J., Rohoň P., Obernauerová J., Schutzová M., Vozobulová V., Poláčková H., Kačmářová K., Mužík J.: První zkušenosti České MDS skupiny s terapií 5-azacytidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (IPSS střední 2 a vysoké riziko), akutní myeloidní leukemií do 30 % myeloblastů a chronickou myelomonocytární leukemií II 125

Pika T., Lochman P., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V.: Význam stanovení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u AL amyloidózy 134

Janíková A., Zambo I., Baumeisterová A., Hermanová M., Mayer J.: Lymfomy gastrointestinálního traktu – klinicko-patologický přehled 140

Jelínek T., Plonková H., Hájek R.: Plazmocelulární leukemie 152

Palová M., Indrák K., Hluší A., Szotkowski T.: Současná léčba myelofibrózy na základě rizikové stratifikace pacientů 163

Simonidesová M., Šimko J., Martišová M., Holomáň K.: Získané trombofílie ako etiologické činitele včasných tehotenských strát 171

Czirfuszová M., Matúšová D., Širicová M.: Mikrobiologická kontrola procesov pri výrobe transfúznych liekov 180

Kissová J., Penka M., Ovesná P., Buliková A., Gerychová R.: Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi 197

Szotkowski T., Šustková Z., Vrbková J., Hubáček J., Raida L., Rohoň P., Kuba A., Szotkowská R., Pikalová Z., Sičová K., Jarošová M., Faber E., Papajík T., Indrák K.: Pozdní komplikace úspěšné léčby akutní myeloidní leukemie u dospělých nemocných: dlouhodobé zkušenosti jednoho pracoviště 210

Bohoněk M., Hrabánek J., Kořánová M., Kutáč D.: Venepunkční a aferetická léčba polyglobulií 216

Kubešová B.: Vliv zpracování destičkového lyzátu na hladinu vybraných destičkových faktorů 223

Bohoněk M., Mašková V., Sládková E., Hrachovinová I., Petráš M.: Stabilita koagulačních parametrů v rozmražené plazmě 229

Procházková R.: Markery poškození krevních buněk 240

Matýšková M., Šlechtová M., Zavřelová J., Hrachovinová I., Penka M.: Antitrombin 244

Doporučené postupy

-

Kongresy • Sympozia • Konference • Studijní pobyty

XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí 115

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Hrodek O.: Myeloproliferative neoplasms in Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis: a meta-analysis 51

Hrodek O.: Cardiovascular risk factors in hematopoietic cell transplantation survivors: role in development of subsequent cardiovascular disease 52

Hrodek O.: A randomized trial of dasatinib 100 mg versus imatinib 400 mg in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia 53

Hrodek O.: Genome-wide association study identifies germline polymorphisms associated with relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia 54

Hrodek O.: A randomized phase II study to evaluate tacrolimus in combination with sirolimus or methotrexate after allogeneic hematopoietic cell transplantation 55

Hrodek O.: Clinical aspects and pathogenesis of congenital dyserythropoietic anemias: from morphology to molecular approach 117

Hrodek O.: New autoimmune diseases after cord blood transplantation: a retrospective study of EUROCORD and the Autoimmune DiseaseWorking Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation 117

Hrodek O.: Finding the origin of pulmonary emboli with a total-body magnetic resonance direct thrombus imaging technique 118

Hrodek O.: Safety and efficacy of eltrombopag for treatment of chronic immune thrombocytopenia: results of the long-term, open-label EXTEND study 119

Hrodek O.: Extramedullary relapse of acute myeloid leukemia following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: incidence, risk factors and outcomes 119

Hrodek O.: Characteristics and outcome of early-onset, severe forms of Wiskott-Aldrich syndrome 120

Hrodek O.: Survival and cure trends for European children, adolescents and young adults diagnosed with acute lymphoblastic leukemia from 1982 to 2002 179

Hrodek O.: Analysis of incidence, risk factors and clinical outcome of thromboembolic and bleeding events in 431 allogeneic hematopoietic stem cell transplantation recipients 188

Hrodek O.: Bleeding manifestations and management of children with persistent and chronic immune thrombocytopenia: data from the Intercontinental Cooperative ITP Study Group (ICIS) 188

Hrodek O.: IKZF1 deletion is an independent predictor of outcome in pediatric acute lymphoblastic leukemia treated according to the ALL-BFM 2000 protocol 190

Hrodek O.: Development and validation of a prognostic scoring system for patients with chronic myelomonocytic leukemia 191

Hrodek O.: Outcomes of transplantation using various hematopoietic cell sources in children with Hurler syndrome after myeloablative conditioning 191

Hrodek O.: Rituximab and dexamethasone vs dexamethasone monotherapy in newly diagnosed patients with primary immune thrombocytopenia 192

Hrodek O.: Antiphospholipid antibodies and the risk of recurrence after a first episode of venous thromboembolism: a systematic review 250

Hrodek O.: Hyperdiploidy with 58-66 chromosomes in childhood B-acute lymphoblastic leukemia is highly curable: 58951 CLG-EORTC results 250

Hrodek O.: Treatment outcomes following leukemic transformation in Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms 251

Hrodek O.: Symptomatic osteonecrosis in childhood leukemia survivors: prevalence, risk factors and impact on quality of life in adulthood 252

Hrodek O.: Intensity of factor VIII treatment and inhibitor development in children with severe hemophilia A: the RODIN study 252

Hrodek O.: Incidence, risk factors, and outcomes of sclerosis in patients with chronic graft-versus-host disease 253

Hrodek O.: A novel syndrome of congenital sideroblastic anemia, B-cell immunodeficiency, periodic fevers, and developmental delay (SIFD) 254

Hrodek O.: Randomized trial comparing liposomal daunorubicin with idarubicin as induction for pediatric acute myeloid leukemia: results from Study AML-BFM 2004 254

Hrodek O.: Pediatric acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13), a distinct clinical and biological entity: a collaborative study by the International-Berlin-Frankfurt-Münster AML-study group 255

Hrodek O.: CMV serostatus still has an important prognostic impact in de novo acute leukemia patients after allogeneic stem cell transplantation: a report from the Acute Leukemia Working Party of EBMT 256

Hrodek O.: Indolent T-cell lymphoproliferative disease of the gastrointestinal tract 256

Hrodek O.: Analysis of risk factors influencing outcomes after cord blood transplantation in children with juvenile myelomonocytic leukemia: a EUROCORD, EBMT, EWOG-MDS, CIBMTR study 257

Hrodek O.: Significance of minimal residual disease before myeloablative allogeneic hematopoietic cell transplantation for AML in first and second complete remission 258

Hrodek O.: Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: Efficacy and safety of recombinant E.: coli-asparaginase in infants (less than one year of age) with acute lymphoblastic leukemia 208

Hrodek O.: Molecular analysis of patients with polycythemia vera or essential thrombocythemia receiving pegylated interferon α-2a 239

Hrodek O.: Schnitzler syndrome: an under-diagnosed clinical entity 214

Zprávy odborných společností

Cena České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii v oboru hematologie v roce 2012 259

Dopisy redakci • Diskuse

-

Osobní zprávy

K významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Jana Kvasničky, DrSc. 185

MUDr. Květoslava Petrtýlová 187

MUDr. Jiří Rondiak 5. 5. 1934 – 15. 9. 2013 260

Zemřel RNDr. Pavel Herzog, dlouholetý pracovník ÚHKT a přední odborník v imunohematologii 261

Ostatní

Obsah ročníku 19/2013 262


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se