MUDr. Jiří Rondiak 5. 5. 1934 – 15. 9. 2013


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 4, p. 260.
Kategorie: Osobní zprávy

MUDr. Jiří Rondiak se narodil 5. května 1934 v Hradci Králové do rodiny MUDr. Jaroslava Rondiaka, praktického lékaře v Hořicích v Podkrkonoší. Dětství prožité v kraji sochařů a pískovce ovlivnilo jeho celoživotní vztah k umění. Po maturitě na gymnáziu v Hořicích v roce 1952, ovlivněn rodinným lékařským prostředím, zahájil studium medicíny – obor všeobecné lékařství – na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 1959 nastoupil na interní oddělení nemocnice v Hořicích, kde pracoval jako sekundární lékař. Již v roce 1960 přešel do hradecké Fakultní nemocnice na transfuzní oddělení, se kterým zůstal spjat po celou dobu své pracovní kariéry.

Po úspěšném složení atestace prvního stupně z vnitřního lékařství v roce 1962 byl pověřen dlouhodobým zastupováním přednosty Transfuzního oddělení Okresní nemocnice v Chrudimi, v roce 1963 vedl v zastoupení přednosty také transfuzní oddělení nemocnice v Trutnově. V roce 1966 složil MUDr. Rondiak nástavbovou atestaci z transfuziologie a hematologie a současně absolvoval tříměsíční kurz a komisionální zkoušku z tropického lékařství. V roce 1977 byl MUDr. Jiří Rondiak jmenován přednostou Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové a současně i krajským odborníkem pro transfuziologii.

Bohaté organizační schopnosti na poli transfuzního lékařství využil při práci v zahraničí. V letech 1968–1973 zakládal a vedl Transfuzní oddělení Univerzitní nemocnice v Lusace v africké Zambii. Zde mu byla v roce 1971 udělena registrace v Medical Counsil of Zambia, a tím i v zemích britského Commonwealthu, současně byl jmenován konzultantem v Univerzitní nemocnici v Lusace. V letech 1979–1981 jako konzultant Univerzitní nemocnice St. Luke na Maltě zakládal a vedl tamější transfuzní oddělení; v letech 1985–1986 zakládal a vedl transfuzní oddělení nemocnice AL-Saan-A Yemen v Jemenu.

Změna společenských poměrů po roce 1989 s sebou přinesla i významné změny v požadavcích na organizaci práce, nové postupy při odběru krve, jejím zpracování a při zavádění nových laboratorních vyšetření na transfuzním oddělení. V tomto období nelze nezmínit zásluhy prim. Rondiaka na rekonstrukci transfuzního oddělení na počátku 90. let, na zřízení plazmaferetického centra transfuzního oddělení nebo na rozšíření a vybavení HLA laboratoře, která se podílí na transplantačním programu nemocnice. Na požadavek přelomu tisíciletí – nutnost zavedení standardizace všech činností a procesů na TO – zareagoval s příslovečnou rychlostí. Transfuzní oddělení FN Hradec Králové bylo díky jeho úsilí druhé v ČR, které získalo mezinárodně platný certifikát kvality podle standardu ISO 9001-2002.

Z vědeckých prací prim. Rondiaka je nejcitovanější práce: HLA Variant in Negroid population from Zambia – a new antigen or cross-reactivity? in International Symposium on Standardization of HLA Reagets, Copenhagen 1972 (Symp. Series immunobiol. Standard., vol. 18, pp. 242-245), která představovala světovou prioritu. Během své práce se neúnavně věnoval propagaci dárcovství krve a krevních složek nejen v Hradci Králové, ale i celostátně. Aktivně spolupracoval s ostatními transfuzními odděleními, byl členem Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, ISBT (International Society of Blood Transfusion) a AABB (American Association of Blood Banks). Po odchodu do důchodu zůstal platným členem kolektivu Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a dlouhodobě spolupracoval s Hematologicko-transfuzním oddělením nemocnice Náchod.

Během své kariéry vychoval generaci svých nástupců, kteří našli uplatnění jak v České republice, tak i v zahraničí.

Primář Rondiak byl všestranným člověkem. Kromě pracovních aktivit velmi rád cestoval, objevoval nejen krásy přírody a umění jednotlivých zemí, ale také jejich kulinářské speciality. Miloval svoji rodinu, které věnoval veškerý svůj volný čas.

Odchodem primáře Rondiaka ztrácíme nejen lékaře a odborníka v transfuziologii, ale též učitele a přítele.

Vážený pane primáři, milý Jiří, čest Tvojí památce!

MUDr. Vít Řeháček, MUDr. Hana Jiroušová

Transfuzní oddělení FN Hradec Králové


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se