Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 2, p. 57.
Kategorie: Úvodník

Vážení čtenáři,

náš časopis opět stojí na pomyslném rozcestí. Toto se netýká pouze vydavatele (redakční rada musí buď přijmout nijak nezdůvodněný diktát představenstva ČLS JEP a přejít s ostatními – často finančně živořícími – časopisy pod nakladatelství Mladá fronta se všemi výhodami ale i nevýhodami z toho plynoucími, anebo si vyhledá nakladatele vlastního, jak již učinilo několik odborných společností před námi), nebo hlavního redaktora (na poslední redakční radě oznámil hlavní redaktor J. Masopust svůj úmysl ukončit své působení na tomto postu), ale i dalších aspektů. Náš časopis byl a stále chce zůstat časopisem hematologů a transfuziologů „prvního kontaktu“ tzn. českým, neimpaktovaným periodikem publikujícím široké spektrum rukopisů – od přehledových článků, přes původní práce, doporučení nebo kazuistiky. Redakce má zájem udržet kvalitu sdělení a rychlost i kvalitu recenzního řízení. Vyhovuje však toto spektrum a strategie i nadále? Neměli bychom se například plně „elektronizovat“? Tyto a podobné otázky by nepochybně měly být zodpovězeny.

Tištěná periodika jsou drahá, rukopisů do redakce nepřichází nadbytečné množství, takže častější vydávání než jednou čtvrtletně nepřichází v úvahu. Na druhé straně pro řadu autorů je čtvrtletní vydávání pro dnešní dobu příliš pomalé, článek často vyjde tiskem až po ukončení grantového projektu a publikaci pak nelze doložit kopií článku, ale pouze potvrzujícím dopisem redakce.

Čím dále tím více je zřejmý rozpor mezi skupinou autorů (většinou zaměstnanci velkých pracovišť a univerzitních center) a čtenářů (transfuziologové a hematologové z menších nemocnic). Autoři v podstatě náš časopis nepotřebují: není registrován v Medline, je neimpaktovaný a má velmi malé ohodnocení podle RIV (a tudíž článek v něm otištěný nepřináší pracovišti podstatné finance). Autoři sami mají velmi málo času, protože musí podávat granty a snažit se publikovat především v zahraničí. Logicky jsou proto naši autoři častěji mladší, získávající zkušenosti nebo publikující výsledky, které nelze „prodat“ lépe. Velmi dobrých původních prací, které jsou schopny časopisu zajistit citovanost, není dostatek, redakce je velmi vděčná za každý takovýto rukopis. Na druhé straně čtenáři zůstávají příliš pasivními a přes přímé i nepřímé výzvy se nepokouší publikovat. Hlavním důvodem této situace je, že jsou natolik zavaleni rutinou, že jim nezbývá příliš energie na psaní.

Redakce vždy deklarovala připravenost vytvořit z časopisu prostor k dialogu – a vyzývala autory k psaní dopisů redakci, komentářů nebo polemik. Zdá se však, že časová limitace jedno číslo za 3 měsíce není tou hlavní překážkou. Spíše je to příliš osobní vnímání jakékoli diskuse nebo polemiky s následným vznikem různých třecích ploch a antipatií mezi účastníky diskuse, které je pak obtížné překonat.

Časopis také neslouží dlouhodobě výborům obou společností ke komunikaci s členskou základnou. Samozřejmě, je jednodušší zveřejnit informace nebo zápisy z jednání na internetových stránkách, nicméně jsou tyto stránky členy pravidelně navštěvovány?

Informovat o jubileích, výročích nebo podat zprávy z konferencí redakce, ale často ani sami organizátoři akce časově nezvládají. Informace o významných zahraničních publikacích pochází již řadu let z pera jediného autora…

Jak všechny tyto aspekty řešit? Nemyslíme si, že by o všem měla rozhodnout redakční rada a proto se na Vás milí čtenáři obracíme s dotazníkem zaměřeným na to, jaký časopis byste chtěli z Transfuze a hematologie dnes mít v budoucnu. Zůstat při starém formou i spektrem? Zrušit tištěnou verzi a přejít výhradně na on-line distribuci předplatitelům a současně umožnit ihned plné zveřejnění článku elektronicky? Nelze vyloučit ani možnost, že když nepřijde dostatek odpovědí na anketu, časopis prostě ukončí (pro nezájem) svou činnost. Stahujte si, prosím, proto z webových stránek ČHS (www.hematology.cz) a STL (www.transfuznispolecnost.cz) elektronický anketní formulář nebo vyplňte ten, který je vložen v tomto čísle, a pošlete jej redakci.

Děkujeme.

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

MUDr. Jiří Masopust


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se