Autoři: O. Hrodek
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 1, p. 49.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Jan-Henning Klusmann, Dirk Reinhardt, Martin Zimmermann, et. al.

Department of Pediatric Hematology/Oncology, Medical School Hannover, Hannover, Germany; Department of Pediatric Hematology and Oncology, University Children’s Hospital, Essen, Germany; Northern Institute for Cancer Research; Newcastle University; Sir James Spence Institute, Fourth Floor; Royal Victoria Infirmary; Newcastle upon Tyne, UK; et.al.

Haematologica 2012; 97(1): 21-29.

Práce vychází ze současného stavu, kdy stanovení indikace pro alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (SCT) při léčbě akutní myeloidní leukemie u dětí během první kompletní remise je stále předmětem diskuse (Niewerth D, Creutzig U, et al. A review on allogeneic stem cell transplantatiom for newly diagnosed pediatric acute myeloid leukemia. Blood 2010; 116(13): 2205–14). Jasná definice podskupin pacientů, kteří mohou mít prospěch z alogenní SCT proti těm, u nichž samotnou chemoterapií lze dosáhnout stejného nebo lepšího přežití, není stanovena.

Předmětem této prospektivní randomizované kontrolované studie fáze III podle protokolu AML-BFM 98 bylo analyzovat dopad alogenní SCT u dětí s AML vysokého rizika podané v první kompletní remisi, kde byl k disposici shodný sourozenecký dárce (MSD). Do srovnávané skupiny byly zařazeny děti, kterým byla podávána pouze chemoterapie jako intenzifikační a udržovací léčba.

Soubor, metody a výsledky. Studie AML-BFM 98 běžela v 75 centrech v Německu, Rakousku, Švýcarsku a v České Republice od 1. července 1998 a byla uzavřena 30. června 2008. Celkem zahrnovala 555 dětí a dospívajících (ve věku 0–18 roků) s nově diagnostikovanou AML Diagnóza podtypů podle FAB klasifikace byla stanovena imunologickými metodami. Cytogenetická a molekulárně genetická analýza byla provedena a centrálně revidována v referenční laboratoři (Giessen, Německo). Hlavní analýza dat byla provedena metodou ITT (“intention-to-treat“), analýza dat od všech pacientů podle původního léčebného záměru. Výsledky byly porovnány s analýzou dat metodou “as-treated“ (analýza dat jen pacientů, kteří zakončili studii a dodrželi požadavky protokolu). Výsledky. Mezi červencem 1998 a dubnem 2004 bylo zařazeno do studie podle AML-BFM 98 a AML-BFM 98 Interim celkem 317 dětí a dospívajících s AML vysokého rizika. Do uvedené studie bylo při dodržení požadavků zařazeno 247 pacientů, 61 pacientů (25 %) mělo shodného sourozeneckého dárce (MSD) a byli určeni pro alogenní SCT, zatímco 186 pacientů (75 %) nemělo MSD (ITT skupiny: MSD versus no-MSD).

ITT analýza neprokázala signifikantní rozdíl pětiletého přežití bez nemoci (49 ± 6 % versus 45 ± 4 %) a celkového přežití (68 ± 6 % versus 57 ± 4 %) mezi skupinami s MSD a no-MSD). Naproti tomu pozdní nežádoucí účinky se vyskytly častěji po alogenní SCT (72,5 % versus 31,8 %, P < 0,01). Tyto výsledky byly potvrzeny analýzou “as-treated“, korigovanou dobou do transplantace, pětileté celkové přežití 72 ± 8 % vs. 60 %. Analýza podskupin prokázala zlepšené parametry přežití u pacientů s aberacemi 11q23 určených pro alogenní SCT (pětileté celkové přežití 94 ± 6 % vs. 52 ± 7 %) na rozdíl od pacientů bez aberací (pětileté celkové přežití 58 ± 8 % vs. 55,5 %).

Závěr. Prospektivní multicentrická studie ukázala prospěch alogenní SCT v první kompletní remisi u dětí s AML s vysokým rizikem v podskupině s aberací 11q23 ve srovnáním s pouhou chemoterapií. Specifické 11q23 cytogenetické podskupiny, které by měly prospěch z časné alogenní transplantace, je třeba definovat v budoucích studiích. U ostatních pacientů nebyla zjištěna výhoda alogenní transplantace v první kompletní remisi. Z pohledu na větší toxicitu a častější těžké pozdní nežádoucí příhody by alogenní SCT u pacientů s vysoko rizikovou AML měla být vyhrazena na druhou kompletní remisi.

Poznámka referujícího: K obecně užívaným způsobům analýzy dat v randomizovaných klinických studiích uvádím recentní hodnocení: William Irish: Making Sense of Biostatistics: As-Treated and Intention-to-Treat Analysis. Journal of Clinical Research Best Practices; Vol. 7, No. 3, March 2011.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se