A novel prognostic model in elderly patiens with acute myeloid leukemia: results of 909 patients entered into the prospective AML 96 trial


Autoři: O. Hrodek
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,17, 2011, No. 1, p. 19.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

A novel prognostic model in elderly patiens with acute myeloid leukemia: results of 909 patients entered into the prospective AML 96 trial

Christoph Röllig, Christian Thiede, Martin Gramatzki, et al.

Medizinische Klinik und Poliklinik 1, Universitätsklinikum, Dresden, Dresden; II. Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel; Robert-Bosch-Krankenhaus Abteilung fűr Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, Stuttgart; et al.

Blood, 12 August 2010. Vol 116, Number 6, pp. 971–978

Autoři analyzovali data velkého souboru pacientů starších než 60 let s AML, aby mohli upřesnit prognostické faktory. Vedle klinických dat jim umožnilo studovat vliv některých parametrů na klinický výsledek vyšetření mutací FLT-ITD a NPM1 spolu a s analýzou dat získaných průtokovou cytometrií a dalšími cytogenetickými metodami. Do studie byli zařazeni pacienti s AML všech subtypů podle klasifikace FAB mimo podskupiny akutní promyelocytové leukemie, která byla léčena podle samostatné studie. Pacienti v této práci byli léčeni podle protokolu AML 96 (South German Hemoblastosis Group, nyní Deutsche Studieninitiative Leukämie /Study Aliance Leukemia DSH/SAL) v letech 1996–2004. Celkem bylo zařazeno 909 pacientů, medián věku 67 roků (rozmezí 61–87 roků). Indukce terapie byla založena na 2 blocích cytarabin-daunorubicin. Medián sledování pro všechny pacienty byl 68 měsíců. 111 pacientů zemřelo během prvního indukčního cyklu a u 176 byla léčba zastavena po prvním cyklu hlavně pro toxicitu. Ze všech 909 pacientů dosáhlo kompletní remise 454 pacientů (50 %). Medián celkového přežití OS všech 909 pacientů zařazených na začátku studie byl 0,8 roku (9,1 měsíců), tříleté přežití OS 15,9 %, pětileté přežití OS 9,7 %. Multivariační analýza prokázala, že karyotyp, věk, NPM1 mutace a počet leukocytů, laktátdehydrogenáza a exprese CD34 byly pro OS signifikantně nezávislé prognostické faktory. Studie umožnila autorům rozlišit 4 prognostické skupiny: nízké riziko, dobré střední riziko, nepříznivé střední riziko a vysoké riziko. Tříleté přežití OS bylo 39,5 %, 30 %, 10,6 % a 3,3 %. Závěr: Nový rizikový model dovoluje další stratifikaci rozčleněním pacientů se středním rizikem na 2 prognostické podskupiny s významem pro léčebnou strategii.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se