Produkce transfuzní služby ČR za rok 2009


Autoři: P. Turek
Působiště autorů: Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, < petr. turek@ftn. cz >
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,16, 2010, No. 3, p. 177-178.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Odběry krve a jejích složek a jejich zpracování na transfuzní přípravky a plazmu pro průmyslové zpracování zajišťovala v r. 2009 jednak zařízení transfuzní služby, která jsou v ČR obvykle součástí nemocnic a odebírají krev a její složky převážně od neplacených dárců (NZTS), jednak samostatná plazmaferetická střediska odebírající plazmu pro průmyslové zpracování za úhradu (PLMF). V nemocnicích jsou transfuzní přípravky vydávány „krevními bankami”, z nichž část (53/111) je součástí „produkčního” zařízení transfuzní služby, část je spojena s odběrovým střediskem (18/111) a část krevních bank (36/111) pracuje buď samostatně, nebo je součástí jiného, nehematologického oddělení (většinou OKBH). Databázi zdravotnických zařízení transfuzní služby spravuje SÚKL (www.sukl.cz), údaje o produkci a distribuci či použití pocházejí jednak ze statistiky shromažďované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (1), nebo je poskytli jednotliví výrobci autorovi sdělením. K meziročnímu srovnání je možné využít dříve publikovaná data (2).

Organizace

počet produkčních zařízení nemocniční transf. služby (NZTS): 71           

               z toho počet výrobců transfuzních přípravků:                          53 (v provozu alespoň část r. 2009)

počet odběrových center:                                                         18

počet krevních bank:                                                                111

z toho krevních bank bez vlastní produkce:                                40           

počet plazmaferetických středisek mimo nemocnice (PLMF):     4   (11 pracovišť)

počet evidovaných dárců:                353,0 tis.,               z toho NZTS          293,1 tis.    a    PLMF  59,9 tis.

počet osob odebraných v r. 2009     267,1 tis.,               z toho NZTS         222,2 tis.    a    PLMF  44,9 tis.

z toho prvodárců:                                 61,5 tis.,               z toho NZTS          31,9 tis.    a    PLMF  29,6 tis.         

Odběry

počet odběrů plné krve:                     432,3 tis.                z toho bezpříspěvkových:      100 %

počet plazmaferéz:                              518,1 tis.                z toho NZTS      124,8 tis.     a    PLMF   393,3 tis.

            z toho bezpříspěvkových:                                        v NZTS         99 %       a    PLMF     0 %

počet trombocytaferéz (pouze v NTS):  17,8 tis.           z toho bezpříspěvkových:  34 %

počet autologních odběrů plné krve v NZTS:  15,4 tis.

Infekční markery

vyšetřeno:                                            969,1 tis. vzorků*    od 260,7 tis. osob*       a z nich  62,9 tis.  prvodárců*                 

                z toho     NZTS:                    574,9 tis. vzorků     od 222,7 tis. osob      a z nich  31,9 tis.  prvodárců     

                               PLMF:                   393,3 tis. vzorků     od   44,9 tis. osob      a z nich  29,6 tis.  prvodárců

 * údaje z různých zdrojů se liší, což je zřejmě dáno rozdílnou metodikou při zařazování dárců mezi opakované dárce / prvodárce a zápočtu odběrů v předchozích letech

zachyceno:

                                                                 pozitivně konfirmovaných        z toho prvodárců  x   opakovaných a  pravid. dárců                                       

                                                           celkem    NZTS / PLMF                    NZTS / PLMF                         NZTS  / PLMF

    HIVAb+Ag                                             6           4  /  2                                     2  /  2                                         2  / 

    HBsAg                                                  45        27 / 18                                   18  / 18                                       9  /                 

    anti-HCV(ev. +HCVAg)                    142       34 / 108                                  31  / 95                                       3  / 11               

    syfilis                                                     51      25 /  26                                    13  / 19                                       12 /  7               

Produkce

červená řada:

                vyrobeno/ distribuováno:                 421,1 tis. T.U.       z toho     plná krev + ER:                    0,2 %

                               znehodnoceno při výrobě:                                1,3 %                      EBR:                                      80,3 %

                               exspirace v krevní bance:                  2,1 %                      ERD + EAD:                         19,5 %   

* významná část přípravků červené řady (cca 21,5 tis. T.U.) je deleukotizována u lůžka, tyto přípravky nejsou ve statistice deleukotizovaných přípravků započteny                            

trombocyty:

                vyrobeno / distribuováno:                                35,3 tis. léčebných dávek  

                               z toho     z plné krve:             7,4 tis. léčeb. dávek,                         z toho TBDS         43,4 %   

                                               z aferéz:                 27,9 tis. léčebných dávek                  z toho TAD          92,0 %                   

plazma:

                vyrobeno celkem:                               500,7 tis litrů,  z toho NZTS    196,5 tis.  a  PLMF  304,2 tis. litrů               

                               z toho z plné krve:               104,5 tis. litrů       

                               z plazmaferézy:                      396,2 tis. litrů,  z toho NZTS     92,0 tis.  a  PLMF   304,2 tis. litrů                                             připraveno pro klin. použití:     54,9 tis. litrů

                předáno k frakcionaci:                     427,9 tis. litrů, z toho NZTS 130,8 tis.  a  PLMF  297,1 tis. litrů

Krevní deriváty: (uvedeno jako množství krevních derivátů dostupných ke spotřebě)

                Albumin                                                               1 158  kg

                Antitrombin                                             5,2  mil. IU

                F VIII                                                        31,3  mil. IU (z toho rekombinantní 1,6 mil IU)

                F IX                                                           3,4  mil. IU

                Fibrinogen                                           2980  g 

                Promtrombinový komplex                      3,2  mil. IU

                Imunoglobuliny s.c.                             27,6  kg

                Imunoglobuliny i.v.                            260,9  kg 


Zdroje

1. ÚZIS ČR. Aktuality 50/2010; 1-12.

2. Turek P. Činnost nemocniční transfuzní služby v České republice v roce 2008. Transfuze Hematol dnes 2009; 15:172-175.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se