Produkce transfuzní služby ČR za rok 2009


Autoři: P. Turek
Působiště autorů: Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, < petr. turek@ftn. cz >
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,16, 2010, No. 3, p. 177-178.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Odběry krve a jejích složek a jejich zpracování na transfuzní přípravky a plazmu pro průmyslové zpracování zajišťovala v r. 2009 jednak zařízení transfuzní služby, která jsou v ČR obvykle součástí nemocnic a odebírají krev a její složky převážně od neplacených dárců (NZTS), jednak samostatná plazmaferetická střediska odebírající plazmu pro průmyslové zpracování za úhradu (PLMF). V nemocnicích jsou transfuzní přípravky vydávány „krevními bankami”, z nichž část (53/111) je součástí „produkčního” zařízení transfuzní služby, část je spojena s odběrovým střediskem (18/111) a část krevních bank (36/111) pracuje buď samostatně, nebo je součástí jiného, nehematologického oddělení (většinou OKBH). Databázi zdravotnických zařízení transfuzní služby spravuje SÚKL (www.sukl.cz), údaje o produkci a distribuci či použití pocházejí jednak ze statistiky shromažďované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (1), nebo je poskytli jednotliví výrobci autorovi sdělením. K meziročnímu srovnání je možné využít dříve publikovaná data (2).

Organizace

počet produkčních zařízení nemocniční transf. služby (NZTS): 71           

               z toho počet výrobců transfuzních přípravků:                          53 (v provozu alespoň část r. 2009)

počet odběrových center:                                                         18

počet krevních bank:                                                                111

z toho krevních bank bez vlastní produkce:                                40           

počet plazmaferetických středisek mimo nemocnice (PLMF):     4   (11 pracovišť)

počet evidovaných dárců:                353,0 tis.,               z toho NZTS          293,1 tis.    a    PLMF  59,9 tis.

počet osob odebraných v r. 2009     267,1 tis.,               z toho NZTS         222,2 tis.    a    PLMF  44,9 tis.

z toho prvodárců:                                 61,5 tis.,               z toho NZTS          31,9 tis.    a    PLMF  29,6 tis.         

Odběry

počet odběrů plné krve:                     432,3 tis.                z toho bezpříspěvkových:      100 %

počet plazmaferéz:                              518,1 tis.                z toho NZTS      124,8 tis.     a    PLMF   393,3 tis.

            z toho bezpříspěvkových:                                        v NZTS         99 %       a    PLMF     0 %

počet trombocytaferéz (pouze v NTS):  17,8 tis.           z toho bezpříspěvkových:  34 %

počet autologních odběrů plné krve v NZTS:  15,4 tis.

Infekční markery

vyšetřeno:                                            969,1 tis. vzorků*    od 260,7 tis. osob*       a z nich  62,9 tis.  prvodárců*                 

                z toho     NZTS:                    574,9 tis. vzorků     od 222,7 tis. osob      a z nich  31,9 tis.  prvodárců     

                               PLMF:                   393,3 tis. vzorků     od   44,9 tis. osob      a z nich  29,6 tis.  prvodárců

 * údaje z různých zdrojů se liší, což je zřejmě dáno rozdílnou metodikou při zařazování dárců mezi opakované dárce / prvodárce a zápočtu odběrů v předchozích letech

zachyceno:

                                                                 pozitivně konfirmovaných        z toho prvodárců  x   opakovaných a  pravid. dárců                                       

                                                           celkem    NZTS / PLMF                    NZTS / PLMF                         NZTS  / PLMF

    HIVAb+Ag                                             6           4  /  2                                     2  /  2                                         2  / 

    HBsAg                                                  45        27 / 18                                   18  / 18                                       9  /                 

    anti-HCV(ev. +HCVAg)                    142       34 / 108                                  31  / 95                                       3  / 11               

    syfilis                                                     51      25 /  26                                    13  / 19                                       12 /  7               

Produkce

červená řada:

                vyrobeno/ distribuováno:                 421,1 tis. T.U.       z toho     plná krev + ER:                    0,2 %

                               znehodnoceno při výrobě:                                1,3 %                      EBR:                                      80,3 %

                               exspirace v krevní bance:                  2,1 %                      ERD + EAD:                         19,5 %   

* významná část přípravků červené řady (cca 21,5 tis. T.U.) je deleukotizována u lůžka, tyto přípravky nejsou ve statistice deleukotizovaných přípravků započteny                            

trombocyty:

                vyrobeno / distribuováno:                                35,3 tis. léčebných dávek  

                               z toho     z plné krve:             7,4 tis. léčeb. dávek,                         z toho TBDS         43,4 %   

                                               z aferéz:                 27,9 tis. léčebných dávek                  z toho TAD          92,0 %                   

plazma:

                vyrobeno celkem:                               500,7 tis litrů,  z toho NZTS    196,5 tis.  a  PLMF  304,2 tis. litrů               

                               z toho z plné krve:               104,5 tis. litrů       

                               z plazmaferézy:                      396,2 tis. litrů,  z toho NZTS     92,0 tis.  a  PLMF   304,2 tis. litrů                                             připraveno pro klin. použití:     54,9 tis. litrů

                předáno k frakcionaci:                     427,9 tis. litrů, z toho NZTS 130,8 tis.  a  PLMF  297,1 tis. litrů

Krevní deriváty: (uvedeno jako množství krevních derivátů dostupných ke spotřebě)

                Albumin                                                               1 158  kg

                Antitrombin                                             5,2  mil. IU

                F VIII                                                        31,3  mil. IU (z toho rekombinantní 1,6 mil IU)

                F IX                                                           3,4  mil. IU

                Fibrinogen                                           2980  g 

                Promtrombinový komplex                      3,2  mil. IU

                Imunoglobuliny s.c.                             27,6  kg

                Imunoglobuliny i.v.                            260,9  kg 


Zdroje

1. ÚZIS ČR. Aktuality 50/2010; 1-12.

2. Turek P. Činnost nemocniční transfuzní služby v České republice v roce 2008. Transfuze Hematol dnes 2009; 15:172-175.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se