Recenze knihy „Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů“ autorského kolektivu vedeného Petrem Cetkovským a Michalem Koubou


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,16, 2010, No. 2, p. 104.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Kniha „Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů“ byla vydána nakladatelstvím Triton v Praze roku 2009 a má 259 stran rozdělených na 5 základních témat:

  • diferenciální diagnostika plicních infiltrátů u imunokompromitovaných pacientů
  • penetrace antimykotik do centrálního nervového systému a terapie houbových infekcí centrálního nervového systému
  • doporučení o volbě vhodného antimykotika, délce léčby, hodnocení léčebné odpovědi
  • seznámení s možnostmi kombinované antimykotické léčby
  • základní údaje o aspergilech, kandidách, zygomycetách a fusariu

Jednotlivé kapitoly doplňuje výběr doporučené literatury.

Pořadatelé monografie přizvali k účasti široký autorský kolektiv skládající se z kliniků-hematologů, rentgenologů, pneumologů, mikrobiologa, hrudního chirurga, intenzivisty i farmakoekonoma. Hlavním objektem zájmu je pacient absolvující intenzivní chemoterapii pro maligní krevní onemocnění a alogenní transplantaci kostní dřeně.

První kapitola představuje širokou diferenciální diagnostiku plicního postižení infekčního i neinfekčního původu u těchto rizikových nemocných. Formou tabulek, schémat, rtg a CT snímků jsou představovány běžné i výjimečné příčiny patologických plicních nálezů difuzních, ložiskových, intersticiálních jako jsou plicní edém, toxické plicní poškození, syndrom idiopatické pneumonitidy, difuzní alveolární hemoragie, engraftment syndrom, bronchiolitis obliterans a virové, bakteriální a mykotické plicní infekce. Mikrobiolog představuje laboratorní vyšetřovací metody používané v diagnostice příčin plicních infiltrátů, intenzivista, pneumolog a hrudní chirurg rozebírají možnosti semiinvazivní (bronchoskopie, bronchoalveolární laváž) a invazivní (otevřená plicní biopsie) diagnostiky plicních infiltrátů, hematolog se zamýšlí na reálností jednotlivých vyšetření v klinické praxi. Kapitola je doplněna kazuistikami pacientů s CMV pneumonií, invazivní aspergilózou, diseminovanou fuzariózou.

Další kapitoly knihy jsou věnovány velkému problému současné léčby hematoonkologických onemocnění – invazivním mykotickým infekcím. Komplexní pohled na tuto problematiku zahrnuje představení nejčastějších původců onemocnění, definice používaných pojmů – definice onemocnění, léčebných přístupů (léčba profylaktická, empirická, preemptivní, léčba prokázaného onemocnění), léčebné odpovědi. Zvláštní pozornost je věnována specifikům léčby mykotických infekcí centrálního nervového systému a současným názorům na použití kombinované antimykotické terapie. Velmi cennou devízou této části knihy je opět volba kazuistik dokumentujících současné diagnostické možnosti a léčebné přístupy u pacientů s prokázanou či pravděpodobnou invazivní mykózou. Velmi dobře napsaná je kapitola Michala Kouby o praktických postupech při podávání antimykotik, představující výhody a limity profylaktické, empirické a preemptivní léčby.

Závěr: Kniha „Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů a pokroky v léčbě mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů“ je určena hematologům a onkologům i jejich klinickým a laboratorním spolupracovníkům – konziliářům, pečujícím o pacienty podstupující intenzivní chemoterapii a transplantaci kostní dřeně. Plicní komplikace patří v rutinní péči o tyto pacienty mezi nejčastější a přitom nesnadno diagnostikované a léčené. Zvyšující se úspěšnost moderní protinádorové léčby s sebou nese narůstající výskyt infekčních komplikací, mezi nimiž hrají invazivní mykotická onemocnění významnou roli. Aplikace současných diagnostických a léčebných možností umožňuje donedávna nedosažitelné léčebné úspěchy. Daní je vysoká finanční náročnost této léčby. Monografie P. Cetkovského, M. Kouby a spolupracovníků poskytuje v této složité problematice ošetřujícímu lékaři velmi cenné informace.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se