OBSAH ROČNÍKU 15/2009 Transfuze a hematologie dnes


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,15, 2009, No. 4, p. 257-258.
Kategorie: Ostatní

Úvodník • Editorial

Masopust J.: Slovo úvodem 5

Jindra P.: 2009 - rok zásadních změn ve WHO nomenklatuře HLA systému 6

Kaiserová E.: Leukémie u dojčiat 81

Procházka V., Papajík T.: Klinický přínos stanovení zbytkové choroby u nemocných s B-chronickou lymfocytární leukemií 195

Souhrnné práce • Původní práce • Kazuistiky

Plachý R., Pavlíček J., Jarošová M., Papajík T.: Exprese reverzní telomerázy u pacientů s chronickou B-lymfocytární leukemií 10

Vokurka S., Škardová J., Kabátová-Maxová K.,

Steinerová K., Karas M.: Mukozitida dutiny ústní po alogenní transplantaci krvetvorných buněk s přípravou fludarabinem a melfalanem FLU/MEL 13

Klabusay M., Pevná M., Nováková V., Brychtová Y.,

Mayer J.: Denzita exprese cílového antigenu CD20 a CD52 ve vztahu k terapii monoklonální protilátkou u pacientů s chronickou lymfatickou leukemií 17

Červinek L., Doubek M., Mayer J.: Idiopatická trombocytopenická purpura – patogeneze, moderní léčba a analýza prevalence, diagnostiky a terapie nemoci v Jihomoravském kraji 23

Nováková L., Kučera P.: Systémová mastocytóza 31

Starý J., Vávra V., Zuna J., Sedláček P., Mihál V.,

Štěrba J., Toušovská K.,, Pospíšilová D., Mendelová D.,

Hak J., Smíšek P., Hrušák O., Mejstříková E.,

Zemanová Z., Michalová K., Jarošová M., Oltová A.,

Gajdoš P., Formánková R., Keslová P., Jabali Y.,

Blažek B., Černá Z., Procházková D., Kramarzová K.,

Vrzalová A., Housková J., Trka J.: Interfant 99 – léčebná studie zohledňující odlišnou biologii akutní lymfoblastické leukemie kojenců a její výsledky v České republice 83

Špaček M., Peková S., Bezdíčková L., Kozák T.: Rizikové faktory u chronické lymfocytární leukemie, validace flow-cytometrické detekce ZAP-70 pomocí RT-PCR a imunohistochemie 91

Horký O., Mayer J., Kablásková L., Borský M.,

Krejčí M., Dvořáková D.: Mikrochimérismus – na hraně počínajícího relapsu AML? 97

Brejcha M., Mayer J., Klodová D. J., Sobotka M.,

Wróbel M., Doubek Y., Brychtová, Š., Pospíšilová: Klonální evoluce u chronické lymfatické leukemie 103

Švojgr K., Burjanivová T., Vášková M., Kalina T.,

Brdička T.: Adaptorové molekuly PAG, NTAL a LAT ve fyziologických lymfocytárních prekurzorech a u dětských leukemií 107

Jonášová A.: Novinky v terapii nízce rizikových nemocných s myelodysplastickým syndromem 114

Křístková Z., Dvořáková D., Rázga F., Pospíšilová J.,

Kujíčková J., Doubek M., Mayer J.: Přehled a vlastní zkušenosti s detekcí mutace JAK2V617F u myeloproliferativních neoplazií 143

Szotkowski T., Hubáček J., Indrák K.: Úspěšná léčba časného molekulárního relapsu variantní formy sekundární akutní promyelocytární leukemie oxidem arsenitým 148

Staško J., Chudý P., Mištuna D., Galajda P., Mokáň M.,

Kubisz P.: Cievny endotelový rastový faktor u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 152

Papajík T., Mysliveček M., Buriánková E., Skopalová M.,

Malán A., Koza V., Mociková H., Trněný M., Koranda P.,

Indrák K.: Pozitronová emisní tomografie a integrovaná pozitronová emisní tomografie s počítačovou tomografií ve stážování a hodnocení léčebné odpovědi u ne-hodgkinských lymfomů. Část II.: Hodnocení léčebné odpovědi 158

Kreze jr A., Koskuba J., Zadražilová A., Vomáčka V.,

Kosák M., Zápotocká A.: Warfarínom indukovaná kožná nekróza: kazuistika a prehľad literatúry 169

Turek P.: Činnost nemocniční transfuzní služby v České republice v roce 2008 172

Skuhrová Francová H., Tichý B., Malinová K.,

Mayer J., Pospíšilová Š.: Stanovení minimální zbytkové nemoci u B-buněčné chronické lymfocytární leukemie: možnosti a vývoj metodických přístupů založených na PCR a RQ-PCR 197

Neuwirtová R., Jonášová A., Čermák J., Vondráková J.,

Šišková M., Hochová I., Vozobulová V., Jungová A.,

Bělohlávková P., Kadlčková E., Černá O., Libiger J.,

Smolíková A., Polonyová E., Seifertová N.,

Michalová K., Březinová J., Mikulenková D.: Analýza nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS) s delecí dlouhého ramene 5. chromozomu (del(5q)), sledovaných Českou MDS pracovní skupinou. Význam pro diagnostické zařazení a určení prognózy 204

Kubisz P., Plameňová I., Staško J., Hollý P., Mištuna D.,

Mytnik M.: Využitie sekundárnej profylaxie s rekombinantným aktivovaným faktorom VII u hemofílie A s inhibítorom: naše skúsenosti a prehľad literatúry 210

Kučerová J., Horváthová M., Pospíšilová D., Divoký V.: Vrozené polycytemie 216

Procházka V., Papajík T., Kubová Z., Novák M.,

Pikalová Z., Rožmanová Š., Jarošová M., Indrák K.: Význam polymorfismu buněčné protinádorové imunity u pacientů s B-nehodgkinským lymfomem léčených rituximabem 224

Gazdová J., Dvořáková D., Ježíšková I., Rázga F.,

Jurček T., Mayer J.: Úloha FLT3 mutací v patogenezi akutní myeloidní leukemie 229

Bělohlávková P., Neuwirtová R., Čermák J.,

Vondráková J., Vozobulová V., Krejčí M., Seifertová N.,

Maturová M., Kadlčková E., Smolíková A., Šumná E.,

Kessler P., Mandáková E., Polonyová E., Libiger J.,

Krejčová H., Mužík J., Voglová J., Malý J.: Sekundární myelodysplastický syndrom – analýza souboru nemocných 236

Vokurka S., Koza V., Jindra P., Karas M., Steinerová K.,

Lysák D., Schützová M., Svoboda T., Vozobulová V.,

Švojgrová M., Mohammadová L., Jungová A.,

Hrabětová M.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk u pacientů s mnohočetným myelomem – zkušenosti centra 224

Doporučené postupy

Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných – doporučení odborných společností v čísle 1.

Doporučení STL. Vyšetřování známek infekce u dárců krve a krevních složek v čísle 2.

Kongresy • Sympozia • Konference • Studijní pobyty

XVI. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze, 2009 – oznámení 39

XXIII. Olomoucké hematologické dny 176

12. pracovní dny v transfuzním lékařství, Olomouc 251

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Hrodek O.: What determines the outcomes for adolescents and young adults with acute lymphoblastic leukemia treated on cooperative group protocols? A comparison Childrenęs Cancer Group and Cancer and Leukemia Group B studies 124

Veselý V. Bude syntetická lidská krev? 178

Hrodek O. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: natural history of disease subcategories 179

Hrodek O. Pegylated interferon-alfa-2a induces complete hematologic and molecular responses with low toxicity in polycythemia vera 180

Hrodek O. Sirolimus is associated with veno-occlusive disease of the liver after myeloablative allogeneic stem cell transplantation 181

Hrodek O. Thalidomide and rituximab in Waldenström macroglobulinemia 182

Hrodek O. Outcomes and predictors of very stable INR control during chronic anticoagulation therapy 252

Hrodek O. Long-term survival in Waldenström macroglobulinemia: 10-years follow-up of Southwest Oncology Group-directed intergroup trial S9003 253

Hrodek O. Influence of thrombophilia on risk of reccurent venous thromboembolism while on warfarin: results from a randomized trial 254

Zprávy odborných společností

Vyhlášení ceny Janssen-Cilag 2008 38

Historie klinické hematologie v Brně 40

Prohlášení ČLS a AIFP 45

Oznámení 102

Jindra P. Aktuální informace k nomenklatuře HLA systému 184

Masopust J. Autotransfuze v České republice v roce 2008 187

Vyhlášení ceny Janssen-Cilag 2009 188

Osobní zprávy

Za prof. MUDr. Jaroslavem Vaňáškem, CSc., dr.h.c. 44

K životnímu jubileu prim. MUDr. Dagmar Radochové, CSc. 122

Za prim. Jindřiškou Maškovou 123

MUDr. Libuše Novosadová čestnou členkou České hematologické společnosti ČLS JEP 189

Ostatní 8, 113, 256

Vzdělávací akce IPVZ 168

Supplementum 1

XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

XIII. konference ošetřovatelských profesí v hematologii

XII. konference zdravotních laborantů v hematologii

2nd Symposium on Advances in Molecular Hematology

Supplementum 2

Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

Supplementum 3

12. pracovní dny v transfuzním lékařství, Olomouc 2009


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se