Transientní antigenemie HBsAg po očkování vakcínou proti hepatitidě B u dárkyně krve


Transient hepatitis

In the paper we present occurence of Hepatitis B surface antigenemia in a blood donor after immunization with first dose of recombinant vaccine Engerix B. Antigenemia was detected by common diagnostic methods. The positive result was on D+2. Control tests on D+16 revealed negative results. The blood donor was not in a risk for Hepatitis B infection. Therefore, we conclude, that the antigenemia occured as a result of vaccination. This paper supports the relevance of the new Guidelines of Society for Transfusion Medicine, where is recommended, that blood donors should defer from donation for one month after vaccination against Hepatitis B.

Key words:
HBsAg, antigenemia, blood donation


Autoři: P. Laššuthová;  Z. Petrová;  P. Turek
Působiště autorů: Transfúzní oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,14, 2008, No. 2, p. 90-91.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Popisujeme výskyt transientní antigenemie HBsAg u dárkyně krve po očkování první dávkou rekombinantní vakcíny Engerix B. Tato antigenemie byla detekována běžnými diagnostickými metodami. Vzorek byl reaktivní D+2 po očkování. Při opakovaném kontrolním vyšetření D+16 byl výsledek negativní. Dárkyně neuváděla žádný rizikový faktor pro nákazu hepatitidou B. Usuzujeme, že výskyt antigenemie byl u dárkyně následkem očkování. Předkládaná kazuistika potvrzuje oprávněnost nových doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství, ve kterých se uvádí, že z dárcovství krve by měly být dočasně, na jeden měsíc, vyřazeny osoby, které byly očkovány vakcínou proti hepatitidě B.

Klíčová slova:
HBsAg, antigenemie, dárcovství krve

Úvod

Výskyt transientní antigenemie po očkování rekombinantní vakcínou proti hepatitidě B dokládají zahraniční zdroje u dárců krve, novorozenců nebo dialyzovaných pacientů (1). Tato skutečnost není podle našich zkušeností dostatečně v povědomí české laické ani odborné veřejnosti. Na českém trhu jsou v současnosti dostupné dva typy vakcín na očkování proti hepatitidě B: Engerix a Twinrix. Obě jsou vyrobeny rekombinantní DNA technologií. Liší se dávkou použitého antigenu, jeho vazbou na nosič a zastoupením pomocných látek. Tyto skutečnosti mohou ovlivnit uvolňování antigenu do cirkulace. V práci popisujeme krátkodobou HBsAg reaktivitu u dárkyně krve po očkování látkou Engerix B (GlaxoSmithKline).

Kazuistika

27letá bezpříspěvková dárkyně krve, která přišla darovat krev v listopadu 2007 na naše transfuzní oddělení, nebyla lékařem shledána vhodná pro odběr krve, protože anamnesticky uvedla dva dny před vyšetřením očkování první dávkou rekombinantní vakcíny Engerix B, v dávce 20 μg intramuskulárně. Dárkyně neuváděla žádný rizikový faktor pro nákazu hepatitidou B, jaterní testy měla v normě (ALT 0,21 μkat/l, AST 0,31 μkat/l, bilirubin 11 μmol/l). Její předchozí odběr z 6. 10. 2006 byl testován na HBsAg a byl negativní.

Ze vzorku odebraného pro předodběrové posouzení způsobilosti 13. 11. 2007 jsme provedli vyšetření HBsAg testem Enzyme immunoassay MONOLISA HBsAG ULTRA (Bio-Rad) – vzorek byl opakovaně reaktivní. Vzorek jsme proto odeslali do Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy (NRL), kde provedli konfirmaci HBsAg neutralizačním testem. Výsledek potvrdil specifitu screeningového testu a nález HBsAg. Dále byla vyšetřena HBV-DNA metodou PCR, výsledek byl negativní.

Dárkyni jsme pozvali na kontrolní odběr, ke kterému se dostavila s odstupem 16 dní (29. 11. 2007). Zopakovali jsme vyšetření HBsAg a vzorek krve jsme odeslali na vyšetření do NRL. Výsledky těchto vyšetření byly:

HBsAg (BioRad) negativní, anti-HBc celkové (Abbott-AxSYM) negativní a anti-HBs (Abbott-AxSYM) negativní.

Diskuse

Prokázali jsme, že u dárkyně krve byl po očkování rekombinantní vakcínou Engerix B přítomen v krvi volný HBsAg. Reaktivitu vzorku jsme pozorovali dva dny (D+2) po očkování, výsledek neutralizační konfirmace HBsAg svědčil pro specifitu nálezu. Klinický nález, normální hodnoty jaterních testů a nepřítomnost HBV-DNA, zjištěné metodou PCR, prakticky vylučovaly infekci hepatitidou B. V kontrolním odběru dva týdny (D+16) po očkování již nebyla reaktivita HBsAg prokázána. Usuzujeme, že transientní HBsAg pozitivita u dárkyně krve byla následkem očkování látkou Engerix B a nikoli projevem infekce virem hepatitidy B. Literatura uvádí podobné případy reaktivity HBsAg u dárců krve. Ve většině případů tato reaktivita vymizela po 2 týdnech od podání očkovací látky, popisuje se ale i antigenemie trvající 117 dní (1, 2).

Současné způsoby vyšetřování HBsAg jsou schopny detekovat přítomnost HBsAg při hladině méně než 1 ng/ml. Pacient vážící 70 kg má přibližně 15 litrů extracelulární tekutiny. Při očkování vakcínou v běžné dávce (20 μg), se může vytvořit hladina HBsAg až 1–3 ng/ml (pokud se uvolní celá dávka antigenu). Přechodná HBsAg antigenemie po očkování vakcínou proti hepatitidě B může být tedy současnými testy zachycena (3).

Nález HBsAg je závažnou informací, která musí být na základě dalších vyšetření a dostupných informací, citlivě interpretována. Nález HBsAg při nepřítomnosti jiných virových markerů (anti-HBc a anti-HBe) by mohl znamenat také počáteční stadium akutní HBV infekce (3). U dárce krve může nález HBsAg znamenat nejen trvalé vyřazení z dárcovství, ale u opakovaných dárců krve vede i vyhledávání předchozích odběrů, hlášení nálezu odběratelům přípravků z těchto odběrů vyrobených a případně i stahování přípravků, jejichž doba použitelnosti dosud neuplynula.

V nových doporučeních Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP o posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek se uvádí, že z dárcovství krve by měly být dočasně, na jeden měsíc, vyřazeny osoby, které byly očkovány vakcínou proti hepatitidě B (4). Podobné doporučení je součástí American Red Gross, kde se radí počkat 7 dní od vakcinace (5). Nicméně, tato klauzule nebyla součástí starších českých doporučení a není obsažena ani v předpisech Evropské unie nebo doporučeních Rady Evropy. Prezentovaná kazuistika potvrzuje oprávněnost těchto doporučení.

Došlo do redakce: 29. 1. 2008

Přijato: 27. 3. 2008

MUDr. Petra Laššuthová

Zvoníčkova 5

162 08 Praha 6

petra.lassuthova@gmail.com


Zdroje

1. Kloster B, Kramer R, Eastlund T, Grossman B, Zarvan B. Hepatitis B surface antigenemia in blood donors following vaccination. Transfusion 1995; 35: 475–477.

2. Seed CR, Lee JF, Maloney R, DiRosso A, Cobain TJ. Hepatitis B surface antigenemia in blood donors after vaccination. Transfusion 1996; 36: 386.

3. Dow BC, Yates P, Galea G, Munro H, Buchanan I, Ferguson K. Hepatitis B vaccinees may be mistaken fo confirmed hepatitis B surface antigen-positive blood donors. Vox Sanguinis 2002; 82: 15–17.

4. www. transfuznispolecnost.cz/doc/postupy.

5. www.redcross.org/services/biomed/0.1082.0 557 00.html.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se