LYFE Meeting, Mnichov 29.–30. 3. 2006


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,13, 2007, No. 2, p. 94.
Kategorie: Kongresy, sympozia, konference, studijní pobyty

Ve dnech 29.–30. 3. 2006 jsem měl možnost zúčastnit se meetingu LYFE v německém Mnichově. Lymphoma Forum for Excellence (LYFE) je diskusní fórum, které je určeno pro lékaře z celého světa zabývající se léčbou lymfoproliferativních onemocnění. Letos se tento program uskutečňuje již čtvrtým rokem a za dobu své existence prokázal svoji nesmírně vysokou kvalitu a prestiž. Je pořádán každým rokem v hlavních evropských, ale i zámořských hemato-onkologických centrech – kromě již zmíněného Mnichova (Univerzitní klinika Mnichov) pak v Londýně (St. Bartholomew’s Hospital), Barceloně, Stockholmu (Karolinska Institute), Lyonu, Vancouveru (BC Cancer Institute), v australském Melbourne a v letošním roce poprvé i u nás, v Praze (VFN Praha). Samotné zařazení českého pracoviště mezi renomovaná centra je velkou poctou pro Českou republiku a oceněním práce České kooperativní lymfomové skupiny vedené doc. M. Trněným, CSc., na poli lymfoproliferativních onemocnění.

Samotného sympozia se během dvoudenního jednání účastní maximálně 25 lékařů z celého světa a jedná se spíše o diskusní fórum než o „klasický“ hematologický sjezd. Program je rozdělen na edukační přednášky, diskusi nad kazuistikami prezentovanými samotnými účastníky a konečně prohlídku samotného pracoviště. V Mnichově byl koordinátorem fóra prof. Martin Dreyling, dalšími přednášejícími byli např. Dr. Christian Buske z Mnichova, přední světový patolog prof. Harald Stein z Berlína, prof. Schmitz z Hamburgu z německé studijní skupiny pro agresivní lymfomy (German High-Grade Lymphoma Study Group) a další špičkoví odborníci z celého Německa v oblasti diagnostiky a léčby lymfoproliferativních onemocnění.

V rámci edukačních přednášek bych rád vyzdvihnul přehledné sdělení týkající se Waldenströmovy makroglobulinemie od prof. Haralda Steina. Stejný autor pak prezentoval nová data z oblasti molekulární genetiky a histopatologie lymfomů. Například v oblasti histopatologie folikulárních lymfomů se toho času pozornost zaměřuje na tzv. tumor infiltrující makrofágy, které pravděpodobně hrají důležitou roli v genezi lymfomu a rozhodují o prognóze onemocnění. Z diagnostických metod se v posledních letech pozornost soustředí zejména na pozitronovou emisní tomografii (PET). Její hlavní uplatnění se týká hodnocení léčebné odpovědi, kde díky vysoké negativní prediktivní hodnotě vyšetření u lymfomů (tedy vysoké specificitě) se jedná v současné době o jednu z nejpřínosnějších diagnostických metod. Velkým problémem je posuzování aktivity reziduálních tumorů a zde je role PET významná. Doporučovaný algoritmus dle německých kolegů v případě PET negativního rezidua u agresivních lymfomů je zopakovat vyšetření po 3 měsících k verifikaci nálezu. Při PET potvrzené negativitě je možné nemocného již jen sledovat, při PET pozitivitě kontrolního vyšetření je vzhledem k riziku falešně pozitivních výsledků doporučováno zopakovat vyšetření po 4–6 týdnech a v případě přetrvávání pozitivity provést rebiopsii k histologické verifikaci. Všeobecná shoda naopak panuje v nízké výtěžnosti PET scanu u indolentních lymfomů, kde nemá zdaleka takové uplatnění (zejm. MALT lymfomy, SLL). Velmi zajímavou součástí fóra je diskuse nad kazuistikami, které jsou připravovány účastníky k prezentaci na LYFE. Díky nim je možnost diskutovat léčbu „svých“ konkrétních nemocných s předními odborníky v oblasti lymfoproliferativních onemocnění, ale i kolegy z celého světa.

Vysoká odborná úroveň přednášek byla podpořena skvělou organizací celé akce. Celkově lze hodnotit LYFE Meeting jako velmi přínosný a lze jej doporučit pro všechny lékaře, kteří mají zájem rozvíjet své znalosti v oblasti lymfomů. Předpokladem je samozřejmě určitá úroveň znalostí a orientace v této problematice, nejedná se o čistě „edukační“ sympozium. Interaktivnost celé akce (i díky omezenému počtu účastníků) z ní činí naprosto ojedinělou příležitost diskutovat problémy lymfomů se světovými odborníky. Závěrem nutno poděkovat firmě Roche za podporu tohoto zajímavého projektu.

MUDr. David Belada

II. interní klinika, oddělení klinické hematologie FN a LF UK Hradec Králové


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se