Zhodnocení markerů apoptózy a aktivace trombocytů u aferetických odběrů trombocytů s plazmou


Evaluation of apoptotic markers and platelet activation in apheretic harvests from plasma

The aim of preparation of the platelet concentrate is a mixture with conserved haemostatic function. During the process of preparation and storage, the platelet structure and function is affected. It undergoes apoptosis and activation. The state of cell damage and platelets activation was evaluated by means of separators Haemonetics MCS+ and Trima Accel with different technology of apheresis. Parameters of cell damage and platelet activation (pH, LDH, lactate, glucose, annexin V, soluble P-selectin) were evaluated at a time of preparation and expiration. The lowest level of activation during the time of preparation was observed in platelets from separator Haemonetics MCS+. Higher levels of platelet activation were demonstrated by apheresis in contrast to the total blood at the time of expiration. Mixtures from both separators showed comparable results. Based on the evaluation of progression and correlation between abovementioned markers, particularly between P-selectin and annexin V, the authors suggest that initial platelet activation in the mixtures is probably reversible. It is a result of technology procedure during the preparation, which does not affect process of apoptosis and its viability during the storage.

Key words:
apheresis, platelet activation, apoptosis


Autoři: R. Procházková 1;  C. Andrýs 2 ;  L. Hubáčková 1;  L. Řehořová 1;  J. Krejsek 2
Působiště autorů: Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec 1;  Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,12, 2006, No. 3, p. 160-166.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Cílem přípravy trombocytového koncentrátu je přípravek se zachovanou hemostatickou funkcí. Během procesu přípravy a skladování je ovlivňována struktura a funkce trombocytu, dochází k apoptóze a aktivaci krevní destičky. Byl hodnocen stav buněčného poškození a aktivace trombocytů ze separátorů Haemonetics MCS+ a Trima Accel s odlišnou technologií aferézy. V den přípravy a exspirace byly vyšetřeny parametry buněčného poškození a aktivace trombocytu (pH, LDH, laktát, glukóza, annexin V, solubilní P-selektin). V den přípravy známky nejnižší aktivace vykázaly trombocyty ze separátoru Haemonetics MCS+. Na konci exspirace přípravky z aferézy vykázaly vyšší stupeň aktivace ve srovnání s trombocyty z plné krve, přípravky z obou separátorů byly srovnatelné. Na základě zhodnocení vývoje a vzájemných vztahů uvedených markerů, zejména P-selektinu a annexinu V se autoři domnívají, že počáteční aktivace trombocytů v přípravcích je pravděpodobně reverzibilní. Je způsobena vlivem technologie přípravy a neovlivňuje proces apoptózy trombocytu a jeho viabilitu během skladování.

Klíčová slova:
aferéza, aktivace trombocytu, apoptóza


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2006 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se