Hladiny cytokinů a kostimulačních molekul (interleukinů IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, TNF-α, TGFβ1, sCD23, sCD40L a receptoru pro IL-6) v plazmě zdravých dárců krve


Plasma concentrations of cytokines and co-stimulatory molecules (interleukins IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, TNF-α, TGFβ1, sCD23, sCD40L and IL-6 receptor) in healthy blood donors

Homeostasis and cell functions are remarkably influenced by cytokine signal network. Cytokine regulation is involved in many diseases, including cancer. ELISA method was used for the detection of soluble cytokines and co-stimulatory molecules in plasma of 30 blood donors in age range from 19 to 52 years (median 30,5; women 29, men 32). Most of the interleukin concentrations were below the detection limit of the assay. Because of problem of “zero” values (below detection limits), separate data evaluation of interleukin and other cytokine and co-stimulatory molecules (tumor necrosis factor-α, transforming growth factor β1, soluble CD23, CD40 ligand and IL-6 receptor) was made. Dependency between the parameters was tested using the Fisher’s exact tests for contingency table. The probability of the occurrence at detactable level for each particular interleukin was calculated, including the confidence interval for the probability. These results provide fundamental reference values of cytokine concentrations in plasma for identical observations on the patients with hematological malignancies. The cytokine or anti-cytokine therapy has already become a part of therapeutic protocols in treatment of malignant and non-malignant diseases.

Key words:
cytokines, interleukins, plasma concentration, blood donor, ELISA


Autoři: V. Kohútová 1;  P. Čoupek 2;  M. Neničková 3;  E. Tesařová 3
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice, Brno 1;  Česká geologická služba Brno 2;  Transfuzní oddělení a krevní banka Fakultní nemocnice, Brno 3
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,12, 2006, No. 3, p. 167-173.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Regulace pomocí cytokinové signální sítě významnou měrou ovlivňuje homeostázu, fyziologické funkce buněk a uplatňuje se při rozvoji řady patologických stavů, včetně nádorových onemocnění. Pomocí imunoanalytické metody ELISA autoři stanovili hladiny vybraných cytokinů a kostimulačních molekul v plazmě 30 dárců krve. Věk dárců se pohyboval od 19 do 52 let (medián 30,5; ženy 29, muži 32). Většina hladin interleukinů byla pod detekčním limitem metody. Vyhodnocení analýz bylo proto rozděleno na 2 části zvlášť pro interleukiny 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13 a zvlášť pro ostatní sledované cytokiny a kostimulační molekuly (faktor nekrotizující tumory-α, transformující růstový faktor β1, solubilní CD23, CD40 ligand a receptor pro interleukin-6). Vztahy mezi jednotlivými parametry byly ověřovány Fisherovým exaktním testem v kontingenčních tabulkách. Pro jednotlivé interleukiny byly určeny pravděpodobnosti výskytu měřitelných hodnot ve zdravé populaci, včetně intervalu spolehlivosti pro tuto pravděpodobnost. Zjištěné hodnoty jsou výchozí referenční hodnoty pro shodné sledování hladin cytokinů u pacientů s diagnostikovanými hematologickými malignitami. Cytokinová či anticytokinová terapie s využitím monoklonálních protilátek je rovněž již součástí léčby řady nenádorových i nádorových onemocnění.

Klíčová slova:
cytokiny, interleukiny, plazmatická hladina, dárce krve, ELISA


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se