Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem


Hemorrhagic complications during warfarin therapy

Hemorrhage is probably the major complication of anticoagulant treatment with vitamin K antagonists represented particularly by warfarin in our country. The main risk factors of hemorrhagic complications of “warfarinisation” are intensity and instability of the anticoagulant therapy, individual patient characteristics, drug interactions, and duration of the anticoagulant therapy. Severe hemorrhage in patients treated with warfarin is most effectively prevented by fast and complete suppression of anticoagulant effect of the drug using a prothrombin complex concentrate and slow intravenous vitamin K1 infusion regardless of the reason for anticoagulation. This approach can minimize frequencies of hemorrhage consequences. Less severe or asymptomatic hemorrhage with an increased international normalized ratio can be effectively treated by withdrawal or reduction of warfarin dosage and/or peroral administration of vitamin K1 (intravenous administration only in selected high-risk cases). The latter results only in a partial correction of coagulopathy, nevertheless to a such extend that is required with respect to the risk of recurrence of thrombotic event. The objective of this article is to contribute to the standardization of the treatment for patients overdosed with warfarin and/or for patients with hemorrhagic complications due to warfarin therapy. It is available at www.trombosis.cz. The guidelines include a handbook that is used for immediate, and very quick orientation in the clinical praxis.

Key words:
warfarin, hemorrhage, vitamin K, prothrombin complex concentrate, plasma, recombinant activated factor VII.


Autoři: J. Gumulec 1;  P. Kessler 2;  M. Penka 3;  D. Klodová 1;  S. Králová 1;  M. Brejcha 1;  W. Wróbel 1;  E. Šumná 1;  J. Blatný 3;  K. Klaricová 1;  P. Riedlová 1;  Z. Lasota
Působiště autorů: Onkologické centrum J. G. Mendela Nový Jičín 1;  Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice v Pelhřimově 2;  Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno 3
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,12, 2006, No. 2, p. 83-84.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Krvácení je pravděpodobně nejvýznamnější komplikací antikoagulační léčby antagonisty vitaminu K, dnes u nás především warfarinu. Mezi hlavní rizikové faktory hemoragických komplikací warfarinizace patří intenzita a nestabilita antikoagulační léčby, individuální vlastnosti pacienta, interakce warfarinu s jinými léky a délka antikoagulační terapie. Vážné krvácení u pacientů na warfarinu je nejúčinněji zajištěno rychlým a kompletním zrušením antikoagulačního efektu léku pomocí koncentrátu protrombinového komplexu a pomalé i.v. infuze vitaminu K1 nezávisle na důvodu pro antikoagulaci. Tento přístup může zajistit minimalizaci následků krvácení. Méně vážné krvácení nebo asymptomatické vystupňování mezinárodního normalizovaného poměru může být účinně léčeno vynecháním nebo snížením dávky warfarinu a/nebo perorálním podáním vitaminu K1 (i.v. podáním jen ve vybraných rizikových případech), které sice vede jen k částečné úpravě koagulopatie, nicméně takové, kterou vyžaduje stupeň rizika rekurence trombotické příhody. Text si klade za cíl přispět ke standardizaci péče o pacienty s předávkováním warfarinu a/nebo s hemoragickými komplikacemi léčby warfarinem a je k dispozici na www.thrombosis.cz. Součástí doporučení je příruční leporelo, které má sloužit pro bezprostřední, velmi rychlou orientaci v klinické praxi.

Klíčová slova:
warfarin, krvácení, vitamin K, koncentrát protrombinového komplexu, plazma, rekombinantní aktivovaný FVII


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2006 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se