Výběr dárců pro multikomponentní odběry krve


Selection of blood donors for the multicomponent blood collection

Introduction.
Multicomponent collection belongs to the modern alternative of the blood donation. Uniform criteria for selection of donors have not been established yet. The aim of this study was to specify these criteria.

Methods.
The reciprocal analysis of entry parameters, apheretic parameters, and quality of blood components were compared in performed multicomponent collections. Significance of selected criteria for individual types of multicomponent collections was evaluated.

Results.
Two hundred fifty collections were performed in 137 blood donors using Haemonetics MCS+ separator and 44 collections using TRIMA Accel separator (2 unit red cell apheresis and combined thrombocytapheresis). The collections lasted from 31 to 81 minutes according to the type of protocol. The collected volume was 7 to 13 % from the total blood volume (TBV) in both separators, and the quality of components met required criteria. Using TRIMA Accel, the mean platelet count in blood donors before donation was significantly lower, and TBV did not affect duration of apheresis nor quality of the components.

Discussion.
Results of this study indicate the necessity of the selection of blood donors in accordance to both devices and protocols. Key factor for the selection of blood donors for combined thrombocytapheresis is platelet count before donation. The value of TBV is one of the limiting factors particularly for selection of the volume of the components. Selection criteria of Council of Europe for 2 unit red blood cell apheresis are necessary to be completed about monitoring of blood donor storage iron.

Key words:
multicomponent blood collection, selection criteria for donors, quality of blood components


Autoři: R. Procházková;  L. Hubáčková;  L. Řehořová
Působiště autorů: Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 2, p. 54-61.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Úvod.
Multikomponentní odběry jsou moderní alternativou odběrů dárců krve, jednotná výběrová kriteria pro dárce dosud nebyla stanovena. Cílem práce bylo tato kritéria blíže upřesnit.

Metoda.
U provedených multikomponentních odběrů bylo provedeno vzájemné posouzení vstupních parametrů dárců krve, parametrů aferéz a jakosti získaných transfuzních přípravků, byl zhodnocen význam výběrových kritérií pro jednotlivé typy multikomponentních odběrů.

Výsledky.
U 137 dárců bylo provedeno 250 odběrů na separátoru Haemonetics MCS+ a 44 odběrů na separátoru TRIMA Accel (dvojité erytrocytaferézy a kombinované odběry trombocytů). Odběry trvaly 36–81 minut podle typu protokolu, odebíraný objem byl 7–13 % celkového objemu krve (TBV) u obou separátorů, jakost přípravků splnila požadovaná kritéria. U trombocytaferéz s plazmou byl průměrný předodběrový počet trombocytů dárce významně nižší u separátoru TRIMA Accel, TBV dárce neměl vliv na trvání aferézy ani na jakost přípravků.

Diskuse.
Výsledky práce ukazují na nutnost vybírat dárce diferencovaně podle jenotlivých přístrojů a protokolů, klíčovým parametrem pro výběr dárce pro kombinované trombocytaferézy je předodběrový počet trombocytů dárce, hodnota TBV je limitujícím faktorem zejména pro volbu objemu odebíraných přípravků. Použití výběrových kritérií Rady Evropy pro dvojité erytrocytaferézy je třeba doplnit o monitorování zásob železa dárce krve.

Klíčová slova:
multikomponentní odběr krve, výběrová kritéria dárce, jakost transfuzních přípravků


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se