LIFE 18 – první kontakt s integrovaným přístrojem pro léčbu imunoadsorpcí


LIFE 18 – the first contact with an integrated device for treatment by means of immunoadsportion

In the introduction, the author describes currently used systems of immunoadsorption performed by combined separators of blood elements based on adsorptive and desorptive processes as well as adsorbents from different manufacturers. The first contacts with the novelty of Therasorb Company – integrated device for immunoadsorption LIFE 18 are described in this paper. It is a new and rare method in transfusiology. The device makes the plasma to be prepared for the immunoadsorption by means of combination of both centrifugation and filtration. It also integrates the preparation of plasma and adsorptive process into the one single step. Function of a new element – filter for preparation of plasma as well as a new concept of transmembrane pressure and its significance are described in this paper. Eighteen peristaltic pumps for each solution do the new design. Innovated adsorptive columns with liquid suspension containing sheep antibodies against human immunoglobulins are used for adsorption. An empty space is located upon the adsorptive columns. Attention is also paid to both air exhausting device of the columns and control of the adsorbent levels using infrared. The device enables unique repetitive transition into the regime by means of single needle vein access within one procedure. Finally, technical details, which make the service easier, manipulation with adsorptive columns, regenerative solutions, and so on, are described. Moreover, twenty minutes of adequate function of accumulator is discussed.

Key words:
extracorporeal elimination, immunoadsorption


Autoři: J. Pták
Působiště autorů: Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 2, p. 65-68.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

V úvodu jsou popsány současně používané systémy imunoadsorpční léčby, realizované kombinací separátoru krevních elementů s adsorpčně desorpčními automaty a adsorbenty různých výrobců. V článku jsou popsány první kontakty s novinkou v České republice – integrovaným přístrojem pro imunoadsorpci LIFE 18 firmy TheraSorb. Jedná se o zcela nové řešení, v transfuziologii ojedinělé. Přístroj plazmu pro imunoadsorpci připravuje kombinací centrifugační a filtrační techniky a integruje v jednom celku přípravu plazmy i vlastní adsorpční proces. Dále je popsána funkce nového prvku - filtru pro přípravu plazmy společně s novým pojmem - transmembranózním tlakem a jeho významem. Novým konstrukčním řešením je systém 18 peristaltických pump pro jednotlivé roztoky. Pro adsorpci jsou použity inovované adsorpční kolony s tekutou adsorpční suspenzí obsahující ovčí protilátky proti lidským imunoglobulinům, nad kterou je volný prostor. Pozornost je věnována i odvzdušňovacímu systému kolon a kontroly hladiny adsorbentu infračerveným paprskem. Přístroj umožňuje unikátní opakovaný přechod do režimu jednoho žilního přístupu („single needle“) i během jednoho léčebného výkonu. Na závěr jsou popsány technické detaily, které usnadňují obsluze práci s tímto přístrojem, manipulaci s adsorpčními kolonami, regeneračními roztoky apod., včetně možnosti 20minutového plnohodnotného provozu z akumulátoru.

Klíčová slova:
extrakorporální eliminace, imunoadsorpce


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se