Klinický význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií


Clinical significance of the evaluation of serum levels of immunoglobulin free light chains in monoclonal gammapathies

The study is aimed at current view of significance of evaluation of serum immunoglobulin free light chain levels in different types of monoclonal gammapathies according to clinical practice needs. In the beginning, current technical means and pitfalls of the examination of monoclonal immunoglobulins and their structural components in serum and/or urine were evaluated. Methodical and interpretative aspects of a new established automated immunochemical method are described more deeply. It enables quantitative evaluation of serum free light chains (S-FLC) with high sensitivity and specificity. Significant benefit of the evaluation of both S-FLC levels and kappa/lambda ratio, particularly for the diagnosis of Bence-Jones, non-secretory and IgD multiple myeloma, is emphasized in this paper. It is also important for the continuous evaluation of the progression of the disease, response to treatment, and stable “plateau” achievement, early detection of the progression or relapse of the disease as well as treatment resistance in all types of multiple myeloma. The attention is also paid to the importance of the examination of S-FLC for the diagnosis and evaluation of the treatment of primary systemic AL-amyloidosis, primary macroglobulinaemia as well as less common types of MG (solitary plasmocytoma, B-type non-Hodgkin’s lymphoma, light-chain deposition disease). Issues of monoclonal gammapathy of undetermined significance were also mentioned. It can be claimed that examination of the serum FLC, kappa/lamda ratio and theirs changes significantly extend spectrum of standard parameters using for the diagnosis and evaluation of the outcome of several types of monoclonal gammapaties treatment.

Key words:
immunogloblulin free light chains, automated immunochemical analysis, Bence-Jones myeloma, nonsecretory myeloma, AL-amyloidosis, primary macroglobulinaemia, monoclonal gammapathy of undetermined significance, diagnosis, therapy


Autoři: V. Ščudla;  M. Vytřasová;  J. Minařík
Působiště autorů: III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 2, p. 47-53.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Cílem sdělení je podání souhrnné informace o současném pohledu na význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu u jednotlivých typů monoklonálních gamapatií z pohledu potřeb klinické praxe. Úvodem jsou zhodnoceny současné technické možnosti a úskalí vyšetřování monoklonálních imunoglobulinů a jejich strukturálních komponent v séru a/nebo v moči. Hlouběji jsou diskutovány metodické a interpretační aspekty nově zavedené automatizované imunochemické metody umožňující s vysokou senzitivitou a specifitou kvantitativní hodnocení hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů v séru (S-VLŘ). Je zdůrazněn významný přínos vyšetřování hladin S-VLŘ a poměru kappa/lambda především pro diagnostiku Bence-Jonesova, nesekretorického a IgD typu mnohočetného myelomu ale i pro průběžné hodnocení charakteru vývoje nemoci, hloubky léčebné odezvy, dosažení stabilní/“plateau“ fáze, časné detekce progrese či relapsu i léčebné rezistence u všech forem a typů mnohočetného myelomu. Pozornost je věnována rovněž i významu vyšetření hladin S-VLŘ v diagnostice a hodnocení výsledků léčby u primární systémové AL-amyloidózy, primární makroglobulinémie i u méně obvyklých typů MG (solitární plazmocytom, B-typ nehodgkinských lymfomů, nemoc z depozice lehkých řetězců), opomenuta nezůstala ani problematika monoklonální gamapatie nejistého významu. Možno konstatovat, že vyšetřování koncentrace VLŘ v séru, kappa/lambda indexu a jejich změn významným způsobem rozšiřuje dosavadní spektrum standardních ukazatelů, používaných v diagnostice a hodnocení výsledků léčby u jednotlivých typů monoklonálních gamapatií.

Klíčová slova:
volné lehké řetězce imunoglobulinů, automatizovaná imunochemická analýza, Bence-Jonesův myelom, nesekretorický myelom, AL-amyloidóza, primární makroglobulinemie, monoklonální gamapatie nejistého významu, diagnóza, terapie


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se