Oxidační stres a výskyt rezistence na podáváníkyseliny acetylsalicylové u osob s chronickouischemickou chorobou srdeční


Oxidative stress and ASA resistance in patients withcoronary arthery disease

Almost one third of population is affected by thrombocytopathy with platelet hyperaggregability. A lotof these individuals have coronary artery disease (CAD) and are treated with low doses of ASA(acetylsalicylic acid). Recent papers often report on ASA resistance (ASA-R). In general, ASA resistanceoccurs in 5–15% of population. Several communications reported the data on 70–80% of ASA resistancein persons with progressed ICH. Many factors account for it: smoking, NSA abuse, polymorphisms COXand IIb–IIIa, DM, dyslipidemia, stress, etc. A direct correlation between oxidative stress and theincidence of ASA-R (elevated synthesis of isopropanes with aggregation effect) is assumed. The aim ofthe present communication was to study a correlation between ASA resistance and oxidative stress inCAD patients. Methods: The study was performed with 298 individuals treated with 100 mg of ASA/dayunder the secondary prevention programme. The spontaneous platelet aggregability was examined aswell as aggregability after induction CPG (cut-off for ASA-R spontaneous aggregability – 5%, CPG slope– 53%/min), AOPP and ultrasensitive CRP were determined. Results: 298 individuals (65% men, 35%women, mean age 64.8±9.8 years), secondary CAD prevention. ASA resistance was found in 43%, AOPPvalues was significantly increased in 13% (>100 µmol/l). No correlation was found between aggregationmarkers and AOPP/CRP concentration (even after stratification according to ASA-R). The incidence ofASA resistance correlated only with age (correlation coefficient 0.19, p < 0.0001). AOPP and CRP valueswere higher in men compared with women (94.2 µmol/l vs. 77.7 µmol/l, p < 0.05; 12.9 mg/l vs. 6.6 mg/l, p

Key words:
ASA resistance, oxidative stress, advanced oxidation protein products (AOPP)


Autoři: J. Prošková 2;  D. Stejskal 1,2;  B. Lačňák 1
Působiště autorů: Interní oddělení, Nemocnice Šternberk2Oddělení laboratorní medicíny, Nemocnice Šternberk 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 1, p. 25-28.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
téměř třetina populace je postižena trombocytopatií s hyperagregabilitou trombocytů. Řadaz těchto jedinců má ischemickou chorobu velkých cév a je léčena nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové(ASA). V posledních letech se v tomto kontextu často hovoří o tzv. ASA rezistenci. V běžnépopulaci se vyskytuje ASA rezistence u 5–15 % osob; existují údaje o tom, že jedinci s recidivujícímikoronárními příhodami trpí ASA rezistencí v 70–90 %. Příčiny tohoto jevu jsou multifaktoriální –kouření, abuzus nesteroidních antiflogistik, polymorfismy cyklooxygenázy a IIb–IIIa receptoru, DM,dyslipidémie, stres, atp. Objevily se také zmínky o přímé souvislosti mezi oxidačním poškozeníma výskytem ASA rezistence (zvýšení syntézy isoprostanů s proagregačním efektem). Cíl: hledání souvislostímezi ASA rezistencí a oxidačním postižením u jedinců s chronickou ischemickou chorobousrdeční (CHICHS). Metodika: vyšetřeno 298 jedinců léčených 100 mg ASA/den (Anopyrin 100 mg)v sekundární prevenci CHICHS. U všech byla vyšetřena spontánní agregabilita trombocytů a agregabilitapo indukci katonickým propylgallátem (cut-off pro ASA rezistenci spontánní agregabilita – 5%,slope CPG – 53%/min), stanoveny pozdní produkty oxidace (AOPP) a ultrasenzitivní CRP. Výsledky: 298jedinců s CHICHS (CCS II–III), 65 % mužů a 35 % žen, průměrný věk 64,8±9,8 roků. U 43 % souboru bylazjištěna ASA rezistence, 13 % mělo hodnoty AOPP významně zvýšeny (> 100 µmol/l). Nepodařilo seprokázat souvislostmezi agregačními ukazateli a koncentrací AOPP, resp. CRP (ani po rozdělení podlevýskytu ASA rezistence). Výskyt ASA rezistence koreloval pouze s věkem (korelační koeficient 0,19, p< 0,0001). Muži měli hodnoty AOPP i CRP vyšší než ženy (94,2 µmol/l vs. 77,7 µmol/l, p < 0,05; 12,9 mg/l vs.6,6 mg/l, p < 0,05). Závěr: u 298 osob s CHICHS se nepodařila prokázat přímá souvislost mezi výskytemASA rezistence a oxidačním poškozením hodnoceným AOPP

Klíčová slova:
ASA rezistence, oxidační stres, pozdní produkty oxidace (AOPP)

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se