Oxidační stres a výskyt rezistence na podáváníkyseliny acetylsalicylové u osob s chronickouischemickou chorobou srdeční


Oxidative stress and ASA resistance in patients withcoronary arthery disease

Almost one third of population is affected by thrombocytopathy with platelet hyperaggregability. A lotof these individuals have coronary artery disease (CAD) and are treated with low doses of ASA(acetylsalicylic acid). Recent papers often report on ASA resistance (ASA-R). In general, ASA resistanceoccurs in 5–15% of population. Several communications reported the data on 70–80% of ASA resistancein persons with progressed ICH. Many factors account for it: smoking, NSA abuse, polymorphisms COXand IIb–IIIa, DM, dyslipidemia, stress, etc. A direct correlation between oxidative stress and theincidence of ASA-R (elevated synthesis of isopropanes with aggregation effect) is assumed. The aim ofthe present communication was to study a correlation between ASA resistance and oxidative stress inCAD patients. Methods: The study was performed with 298 individuals treated with 100 mg of ASA/dayunder the secondary prevention programme. The spontaneous platelet aggregability was examined aswell as aggregability after induction CPG (cut-off for ASA-R spontaneous aggregability – 5%, CPG slope– 53%/min), AOPP and ultrasensitive CRP were determined. Results: 298 individuals (65% men, 35%women, mean age 64.8±9.8 years), secondary CAD prevention. ASA resistance was found in 43%, AOPPvalues was significantly increased in 13% (>100 µmol/l). No correlation was found between aggregationmarkers and AOPP/CRP concentration (even after stratification according to ASA-R). The incidence ofASA resistance correlated only with age (correlation coefficient 0.19, p < 0.0001). AOPP and CRP valueswere higher in men compared with women (94.2 µmol/l vs. 77.7 µmol/l, p < 0.05; 12.9 mg/l vs. 6.6 mg/l, p

Key words:
ASA resistance, oxidative stress, advanced oxidation protein products (AOPP)


Autoři: J. Prošková 2;  D. Stejskal 1,2;  B. Lačňák 1
Působiště autorů: Interní oddělení, Nemocnice Šternberk2Oddělení laboratorní medicíny, Nemocnice Šternberk 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 1, p. 25-28.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
téměř třetina populace je postižena trombocytopatií s hyperagregabilitou trombocytů. Řadaz těchto jedinců má ischemickou chorobu velkých cév a je léčena nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové(ASA). V posledních letech se v tomto kontextu často hovoří o tzv. ASA rezistenci. V běžnépopulaci se vyskytuje ASA rezistence u 5–15 % osob; existují údaje o tom, že jedinci s recidivujícímikoronárními příhodami trpí ASA rezistencí v 70–90 %. Příčiny tohoto jevu jsou multifaktoriální –kouření, abuzus nesteroidních antiflogistik, polymorfismy cyklooxygenázy a IIb–IIIa receptoru, DM,dyslipidémie, stres, atp. Objevily se také zmínky o přímé souvislosti mezi oxidačním poškozeníma výskytem ASA rezistence (zvýšení syntézy isoprostanů s proagregačním efektem). Cíl: hledání souvislostímezi ASA rezistencí a oxidačním postižením u jedinců s chronickou ischemickou chorobousrdeční (CHICHS). Metodika: vyšetřeno 298 jedinců léčených 100 mg ASA/den (Anopyrin 100 mg)v sekundární prevenci CHICHS. U všech byla vyšetřena spontánní agregabilita trombocytů a agregabilitapo indukci katonickým propylgallátem (cut-off pro ASA rezistenci spontánní agregabilita – 5%,slope CPG – 53%/min), stanoveny pozdní produkty oxidace (AOPP) a ultrasenzitivní CRP. Výsledky: 298jedinců s CHICHS (CCS II–III), 65 % mužů a 35 % žen, průměrný věk 64,8±9,8 roků. U 43 % souboru bylazjištěna ASA rezistence, 13 % mělo hodnoty AOPP významně zvýšeny (> 100 µmol/l). Nepodařilo seprokázat souvislostmezi agregačními ukazateli a koncentrací AOPP, resp. CRP (ani po rozdělení podlevýskytu ASA rezistence). Výskyt ASA rezistence koreloval pouze s věkem (korelační koeficient 0,19, p< 0,0001). Muži měli hodnoty AOPP i CRP vyšší než ženy (94,2 µmol/l vs. 77,7 µmol/l, p < 0,05; 12,9 mg/l vs.6,6 mg/l, p < 0,05). Závěr: u 298 osob s CHICHS se nepodařila prokázat přímá souvislost mezi výskytemASA rezistence a oxidačním poškozením hodnoceným AOPP

Klíčová slova:
ASA rezistence, oxidační stres, pozdní produkty oxidace (AOPP)

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se