Nadledvinové funkce u kriticky nemocnýchhematologických pacientů


Adrenal functions in critically illhematology patients

Aims.
Sepsis is the most common cause of death of hematology patients in intensive care units. Adrenalgland is potentially involved in sepsis. Impaired functions of adrenal gland can be caused by hemorrhage,tumor infiltration, drugs, and suppression after glucocorticoid treatment. The goal of the studywas to evaluate adrenal functions in a group of critically ill hematology patients. Patients andmethods.35 critically ill patients with hematological disease, mean age 57 ± 14 years, 20 of them were women.Mortality was 48.6% (17 died). We performed the 250 µg short intravenous corticotropin test and wedetermined plasma concentrations of cortisol before the test and 30 and 60 minutes after the test.According to the results patient were classified as having adrenal insufficiency or not. Results. Theincidence of adrenal insufficiency depends on the criteria used. Using a basal cortisol level lower than414 nmol/l (15 µg/dl) the incidence of adrenal insufficiency was 29%.Using basal cortisol level or cortisolresponse to corticotropin lower than 250 nmol/l (9 µg/dl), the incidence of adrenal insufficiency was54%. When we use both these criteria the incidence of adrenal insufficiency was 14% and all thesepatients died. Patients with adrenal insufficiency had higher mortality and significantly lower thrombocytescount. Conclusion. There is a high incidence of adrenal insufficiency in critical ill hematologypatients. These patients should undergo evaluation of adrenal functions to reveal patients with theneed of hydrocortisone treatment.

Key words:
adrenal insufficiency, hematology, critical care, intensive care unit, sepsis, cortisol, corticotropin


Autoři: J. Cerman 1;  R. Mottl 2;  J. Maňák 2;  L. Sobotka 2;  H. Rykrová 1
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 2Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 1, p. 19-24.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Sepse je nejčastější příčinou úmrtí hematologických pacientů na jednotkách intenzivní péče. Přisepsi mohou být postiženy i nadledviny. Porušení funkce nadledvin může být způsobeno krvácením,infiltrací nádorem, léky a útlumem po léčbě glukokortikoidy. Cílem této studie bylo posouzení nadledvinovýchfunkcí u skupiny kriticky nemocných hematologických pacientů. Pacienti a metody: 35 kritickynemocných pacientů s hematologickým onemocněním, věk 57 ± 14 roků, z toho 20 žen. Mortalitabyla 48,6 % (17 zemřelo). Stanovili jsme hodnoty kortizolu v plazmě před testem a 30 a 60 minut po testus intravenózním podáním 250 µg kortikotropinu. Na základě zjištěných hodnot jsme usuzovali, zda mápacient nadledvinovou insuficienci či nikoliv. Výsledky: Incidence relativní nadledvinové insuficienceje u kriticky nemocných závislá na použitém kritériu. Při kritériu bazální hladiny kortizolu menší než414 nmol/l byla incidence insuficience 29 %. Při použití bazální hladiny kortizolu nebo odpovědikortizolu na kortikotropin nižší než 250 nmol/l (9 µg/dl), byla incidence 54 %. Když jsme použili oběkritéria, byla incidence nadledvinové insuficience 14 % a všichni tito nemocní zemřeli. Nemocní s nadledvinovouinsuficiencí měli vyšší mortalitu a významně nižší počet trombocytů. Závěr: Incidencerelativní nadledvinové insuficience je u hematologických pacientů v kritickém stavu vysoká. U hematologickýchpacientů v kritickém stavu by mělo být prováděno vyšetření nadledvinových funkcík rozpoznání nemocných s potřebou léčby kortikoidem.

Klíčová slova:
nadledvinová insuficience, hematologie, intenzivní péče, JIP, sepse, kortizol, kortikotropin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se