Neinvazivní RHD, RHC a RHE genotypizace ploduz periferní krve RhD negativních těhotných žen


Non-invasivefoetal RHD, RHC and RHE genotyping from maternal plasma in RhD negative pregnancies

In this prospective study,we assessed the feasibility of foetalRHD,RHCandRHEgenotyping by analysisof DNA extracted from maternal plasma samples collected from RhD negative pregnant women usingRQ-PCR and primers and probes targeted toward RHD and RHCE genes.We analysed 29 RhD negativepregnant women within 14th and 40th week of pregnancy and correlated the results with serologicalanalysis of cord blood after the delivery. Non-invasive prenatal foetal RHD exon 7 and exon 10genotyping analysis of maternal plasma samples was in complete concordance with the analysis of cordblood in 29 out of 29 RhD negative pregnant women delivering 13 RhD positive and 16 RhD negativenewborns. Non-invasive prenatal foetal RHC exon 2 genotyping was well performed in 25 out of 25 Rhchomozygote pregnant women delivering 8 RhC positive and 17 RhC negative newborns. Similarlynon-invasive prenatal foetal RHE genotyping was well done in 29 out of 29 Rhe homozygote pregnantwomen delivering 5 RhE positive and 24 RhE negative newborns. Foetal RHC and RHE genotyping inRhD negative pregnancies is very valuable, since in case of identification of RhD negative fetussimultaneous amplification of another paternally inherited allele (RhC or RhE positivity) proves thepresence of foetal DNA in maternal circulation. We recommend to perform simultaneous foetal RHD,RHC and RHE genotyping in alloimunised RhD negative pregnancies with certain phenotypes (ccee,ccEe, Ccee).

Key words:
foetal DNA, haemolytic disease of newborn, quantitative real time PCR, maternal plasma,RHD gene, RHCE gene


Autoři: I. Hromadníková 1;  B. Benešová 3;  L. Vechetová 1;  K. Veselá 1;  J. Doucha, VlkR. 2
Působiště autorů: 2. dětská klinika, 2Gynekologicko-porodnická klinika, 3Krevní banka 2. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita a Fakultní nemocnice Motol, Praha 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 1, p. 13-18.
Kategorie: Články

Souhrn

Vtéto prospektivní studii shrnujeme naše zkušenosti se zavedenímnové neinvazivnímetody prenatálníRHD, RHC a RHE genotypizace plodu z periferní krve RhD negativních těhotných žen s využitím PCRv reálném čase a specifických primerů a TaqMan sond navržených pro RHD a RHCE geny. Celkem bylotestováno 29 RhD negativních těhotných žen v rozmezí 14. a 40. týdne gravidity.Výsledky neinvazivníprenatální RHD, RHC a RHE genotypizace plodu provedené na DNA extrahované z periferní krvematek jsme korelovali s výsledky imunohematologické analýzy pupečníkové krve po porodu dítěte.Výsledky genotypizace plodu v oblasti exonu 7 a exonu 10 RHD genu byly ve shodě s vyšetřenímpupečníku u 29 z 29 RhD negativních těhotných žen, které porodily 13 RhD pozitivních a 16 RhDnegativních dětí. RHC genotypizace plodu v oblasti exonu 2 byla správně provedena u 25 z 25 Rhchomozygotních těhotných žen, z toho 8 žen porodilo RhC pozitivní a 17 RhC negativní děti. RHEgenotypizace plodu byla rovněž správně provedena u 29 z 29 Rhe homozygotních těhotných žen, z toho5 žen porodilo RhE pozitivní a 24 RhE negativní děti. RHC a RHE genotypizace plodu je velmi cennázejména v případě identifikace RhD negativního plodu vzhledem k amplifikaci další paternálně zděděnéalely, jež je průkazem přítomnosti fetálníDNAvmateřské cirkulaci.Doporučujeme proto provádětsimultánní RHD, RHC a RHE genotypizaci plodu u RhD negativních aloimunizovaných těhotenství veII. nebo III. trimestru gravidity za předpokladu, že matka nese příslušný Rh fenotyp (ccee, ccEe, Ccee).

Klíčová slova:
fetálníDNA, hemolytické onemocnění plodu, kvantitativní PCR v reálném čase, mateřskáplazma, RHD gen, RHCE gen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se