Možnosti diagnostiky a diferenciální diagnostiky anémie z nedostatku železa


Possibilitiesof Diagnosis and Differential Diagnosis of iron deficiency anaemia

Iron deficiency is one of the most frequent pathological conditions worldwide. Its diagnosis is as a rnle easy, difficulties arise in tase of coincidence of iron deficiency and the acute phase reaction or anaemia associated with chronic disease. In addition to common laboratory examinations such as assessment of serum iron, total or free binding capacity of transferrin and ferritin nowadays new methods are introduced finto practice such as concentration of soluble transferrin receptorn and an index associating the advantages of the ferritin examination and the mentioned soluble transferrin receptor. Our work analyzes the results in a group of 313 subjects. 211 women and 102 men aged 2 to 91 years (medián 55 years) referred to our out-patient department on account of anaemia not responding adequately to oral iron therapy. The results esere compared with those obtained in 20 healthy blond donors. For the diagnosis of iron deficiency anaemia analysis of parameers of the haemogram and a combination of serum iron and free or total binding capacity is sufficient. In cases where iron deficiency is combined with anaemia of chronic diseases or in tase of acute phase reaction examination of soluble transferrin receptorn and analysis of the TfR/log ferritin index proves useful. For the diagnosis of latent iron deficiency in cases without the acute phase reaction assessment of ferritin is reliable, in patients with the acute phase reaction we cannot do without assessment of the concentration of soluble transferrin receptorn and without analysis of the sTfR/log ferritin index. The mentioned methods are quite sufficient for the diagnosis of iron deficiency in the majority of cases and invasive bone marrow examination is not necessary as a rnle.

Key words:
iron deficiency, iron, ferritin, soluble transferrin receptor, anaemia


Autoři: J. Gumulec;  M. Radina;  M. Kučerová;  Penka M.~;  B. Donociková;  Ryšková J. Hematologická
Působiště autorů: ambulance P&R LAB, s. r. o. Nový Jičín, i Oddělení klinické hematologie, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 4, p. 127-132.
Kategorie: Články

Souhrn

Sideropenie patří k nejčastějším patologickým stavům na světě. Její diagnostika je zpravidla snadná, obtíže nastávají v případě koincidence Sideropenie a reakce akutní fáze nebo anémie chronických onemocnění. Kromě zavedených laboratorních vyšetření, jako jsou stanovení železa v sérn, celkové nebo volné vazebné kapacity transferrnu a feritinu se dnes do praxe dostávají nové metody, jako je koncentrace solubilních transferinových receptorů a index spojující výhody vyšetření feritinu a zmíněného solubilníco transferinovýco receptorn. Naše práce analyzuje výsledky u skupiny 313 osob, 211 žen a 102 mužů ve věku od 2 do 91 let (medián 55 let), odeslaných do naší ambulance pro anémii nereagující adekvátně na perorální léčbu preparáty železa. Výsledky jsme porovnávali s výsledky vyšetření u 20 zdravých dárců. Pro diagnostiku sideropenické anémie stačí analýza parametrů krevního obrazu a kombinace sérového železa a volné nebo celkové vazebné kapacity. V případech kombinace Sideropenie a anémie chronických onemocnění nebo reakce akutní fáze se osvědčuje vyšetření solubilních transferinových receptorů a analýza indexu sTfft/log feritin. Pro diagnózu latentní Sideropenie je v případech bez reakce akutní fáze spolehlivé stanovení feritinu, u nemocných s reakcí akutní fáze se nelze obejít bez stanovení koncentrace solubilních transferinových receptorů a bez analýzy indexu sTfRllog feritin. Uvedené metody jsou pro diagnostiku Sideropenie ve většině případů plně dostačující a invazivní vyšetření kostní dřeně není zpravidla nutné.

Klíčová slova:
Sideropenie, železo, feritin, solubilní transferinový receptor, anémie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se