HLA-Cw* shoda příjemce a dárce u molekulárně A, B, DR, DQ shodných nepříbuzných dárců kostní dřeně


HLA-Cw Compatibility between Recipient and Donor in Molecular A, B, DR, DQ Compatible Non-related Bone Marrow Donors

The recently proved importance of molecular HLA-Cw compatibility for the result of bone transplantation among not related persons (UBMT) brought up the question of probability of compatibility of non-related donors with the patient in this locus as so far the main criterion of donor selection compatibility in HLA-A,B,DR loci. In a group of 59 candidates of UBMT and their 76 potential not related donors who were otherwise molecularly HLA-A,B,DR,DQ compatible we tried to analyze the frequency and type of HLA-Cw incompatibility. A total of 24 donors (32 % of all donors) were incompatible in HLA-Cw with 18 potential recipients (31 % of all recipients). The general probability of HLA-Cw compatibility in all potential pairs of non-related donor-recipients was 0.84. From a total of 118 possible haplotypes of recipients, 30 (25.4 %) were those most frequent in our population, i.e. A1B8DR3 and A2B7DR15, whereby their ratio in all HLA-Cw discrepancies was only 8 %. Conversely the remaining haplotypes (74.6 % of haplotype recipients) accounted for more than 90 % of the mentioned incompatibilities. The general probability of HLA-Cw compatibility for A1B8DR3 and/or A2B7DR15 was 0.95 but for the remainder only 0.81. The presented data provide evidence of the importance of accurate assessment of molecular HLA-Cw compatibility even in common haplotypes and in tase of compatibility in the other HLA loci.

Key words:
HLA compatibility, Cw locus, bone marrow transplantation


Autoři: P. Jindra 2;  V. Koza 2;  M. Karas 2;  J. Navrátilová 2;  H. Pittrová 2;  J. Kůsová
Působiště autorů: Český Národní Registr Dárců Dřeně, 2 Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 4, p. 139-142.
Kategorie: Články

Souhrn

Nedávno prokázaný význam molekulární HLA-Cw shody pro výsledek nepříbuzenské transplantace kostní dřeně (nTKD) navodil otázku pravděpodobnosti kompatibility nepříbuzných dárců s pacientem v tomto lokusu, nebot dosud byla hlavním kritériem výběrn dárce shoda v HLA-A, B, DR lokusech. Na souborn 59 kandidátů nTKD s jejich 76 potenciálními nepříbuznými dárci, kteří byli jinak molekulárně HLA-A, B, DR, DQ shodní jsme se pokusili analyzovat četnost a typ HLA-Cw inkompatibilit. Celkem 24 dárců (32 % všech dárců) bylo neshodných v HLA-Cw s 18 potenciálními příjemci (31 % všech příjemců). Celková pravděpodobnost HLA-Cw shody ve všech potenciálních párech nepříbuzný dárce-příjemce byla 0,84. Z celkem 118 možných haplotypů příjemců, 30 (25,4 %) představovaly 2 nejfrekventnější v naší populaci - tj. A1B8DR3 a A2B7DR15, přičemž jejich podíl na všech HLA-Cw diskrepancích činil pouze 8 %. Oproti tomu zbývající haplotypy (74,6 % haplotypů příjemců) představovaly více než 90 % zmíněných neshod. Celková pravděpodobnost HLA-Cw shody pro A1B8DR3 a/nebo A2B7DR15 byla 0,95, ale pro zbývající pouze 0,81. Prezentovaná data dokládají význam přesného určení molekulární HLA-Cw shody a to i u běžných haplotypů a při shodě v ostatních HLA lokusech.

Klíčová slova:
HLA shoda, Cw lokus, transplantace kostní dřeně

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se