Incidence syfilis a její diagnostika


Incidence of Syphilis and its Diagnosis

Syphilis is a general chronic disease caused by bacteria from the family Spirochaetaceae, genusTreponema. Pathogenic representatives of the genus include, due to the marked agreement of DNAsequences (more than 90%) a crossed reactivity of serological tests. The increase in incidence of syphilisin the Czech Republic during the last decade of the 20th century puts increased demands on precision,early character and reliability of diagnosis. In addition to direct examination methods for uptake ofthe pathogenic organism in particular in direct diagnosis of the antibody response in serum as well ascerebrospinal fluid are decisive. On their selection depends the success when assessing the disease inthe population and in particular the most carefully investigated groups - blood and organ donors,pregnant women, neonates. One of the ways how to evaluate the quality of field laboratories is ExternalQuality Control System in Activities of Laboratories Engaged in Medical Microbiology and Parasitology

Key words:
Treponema pallidum subsp. pallidum, incidence of syphilis, direct and indirect diagnosis,EQC system.


Autoři: H. Zákoucká
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika VFN, Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 1, p. 0.
Kategorie: Články

Souhrn

Syfilis je celkové chronické onemocnění způsobené bakterií z čeledi Spirochaetac eae, rodu Treponema.Mezi patogenními zástupci rodu se vzhledem k vysoké shodě DNA sekvencí (přes 90 %) vyskytujezkřížená reaktivita sérologických testů. Vzrůstající incidence příjice v ČR za poslední desetiletí dva-cátého století klade zvýšené nároky na preciznost, včasnost a spolehlivost diagnostiky. Vedle přímýchvyšetřovacích metod záchytu patogena jsou rozhodující zejména postupy nepřímé diagnostiky proti-látkové odpovědi jak v séru, tak i v liquoru. Na jejich volbě závisí úspěšnost při zjišťování onemocněnív populaci a hlavně v nejsledovanějších skupinách – dárci krve a orgánů, gravidní ženy, novorozenci.Jedním ze způsobů hodnocení kvality práce terénních laboratoří je externí hodnocení kvality (EHK)organizované Koordinačním pracovištěm pro zajišťování EHK v lékařské mikrobiologii (AP-CEM)Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Klíčová slova:
Treponema pallidum subsp. pallidum, incidence syfilis, přímá a nepřímá diagnostika,systém EHK

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×